Connect with us

Bíblia CROAT

Gênesis 42

1 Kad je Jakov uo da u Egiptu ima ita, ree svojim sinovima: "to tu zurite jedan u drugoga?

2 ujem da ima ita u Egiptu. Otiite dolje te nam ga odande nabavite da ostanemo na ivotu i ne pomremo."

3 Tako desetero Josipove brae sie da nabavi ita iz Egipta.

4 Benjamina, Josipova pravog brata, Jakov ne posla s ostalima. "Da ga ne bi zadesila kakva nesrea", govorio je.

5 Meu onima koji su ili nabavljati ito, jer u zemlji kanaanskoj vladae glad, bijahu i sinovi Izraelovi.

6 Josip je bio namjesnik u zemlji; on je dijelio ito svemu svijetu. Dou tako i Josipova braa i poklone mu se licem do zemlje.

7 Josip prepozna brau im ih ugleda, ali se prema njima vladao kao stranac i otro im govorio. Zapita ih: "Odakle dolazite?" Odgovore: "Iz zemlje kanaanske doli smo da kupimo hrane."

8 Iako je Josip prepoznao svoju brau, oni njega nisu prepoznali.

9 Josip se sjeti snova to ih je o njima sanjao. I ree im: "Vi ste uhode! Doli ste da izvidite slaba mjesta ove zemlje."

10 Oni mu odgovore: "Ne, gospodaru! Tvoje su sluge dole da nabave hrane.

11 Svi smo sinovi jednog oca; poteni smo ljudi; sluge tvoje nikad nisu bile uhode."

12 On e im opet: "Ne, nego ste doli da izvidite slaba mjesta ove zemlje."

13 Nato oni uzvrate: "Nas, tvojih slugu, bijae dvanaestero brae – sinovi jednog oca, u zemlji kanaanskoj; najmlai je sad s ocem, a jednoga vie nema."

14 No Josip im dobaci: "Onako kako sam vam ve rekao: vi ste uhode!

15 Ovako u vas iskuati: odavde, tako mi faraona, neete izii ako va najmlai brat ne doe ovamo!

16 Poaljite jednoga izmeu sebe da vam dovede brata, a vi ostali u zatvor! Tako u iskuati vae rijei i vidjeti je li u vas istina ili nije. Inae, tako mi faraona, vi ste uhode!"

17 Potom ih baci u zatvor na tri dana.

18 Trei im dan ree Josip: "Izvrite to, i ostat ete na ivotu, jer sam ja ovjek bogobojazan.

19 Ako ste poteni, neka jedan od vas ostane u zatvoru, a vi ostali idite i nosite ito svojim izgladnjelim domovima.

20 Poslije toga dovedite mi svoga najmlaeg brata, tako da se obistine vae rijei te da ne izginete." Oni pristanu.

21 Zatim je jedan drugom govorio : "Jao nama! Stie nas kazna zbog naega brata; gledali smo njegovu muku dok nas je molio za milost, ali ga nismo usliali. Stoga nas je ova nevolja snala."

22 Ruben im odvrati: "Zar vam nisam govorio: Ne ogreujte se o mladia! Ali vi niste sluali. Sad se trai raun za njegovu krv."

23 Nisu znali da ih Josip razumije, jer su se s njim razgovarali preko tumaa.

24 On se od njih udalji te zaplaka. Opet se vrati i razgovarae s njima. Onda izdvoji imuna izmeu njih i naredi da bude svezan na njihove oi. <p>

25 Potom Josip zapovjedi da im vree napune itom; da svakome njegov novac metnu u vreu i da im daju poputninu. Tako im uine.

26 Tada oni natovare ito na svoje magarce i krenu odande.

27 Kad na prenoitu jedan od njih otvori svoju vreu da nahrani magarca, opazi svoj novac ozgo u vrei.

28 "Moj je novac vraen!" – povika brai. – "Evo ga u mojoj vrei!" Zadrhta srce u njima. Zgledae se, uplaeni, i rekoe: "to nam ovo Bog uradi!"

29 Doavi k svome ocu Jakovu u zemlju kanaansku, kazae mu sve to ih je snalo.

30 "ovjek koji je gospodar one zemlje", rekoe, "otro nam je govorio i optuio nas kao uhode.

31 Poteni smo ljudi, kazasmo mu, i nikad nismo bili uhode.

32 Bilo nas je dvanaestero brae, sinovi istog oca, ali jednoga vie nema, dok se najmlai sad nalazi s naim ocem u zemlji kanaanskoj.

33 Ali ovjek koji je gospodar one zemlje ree nam: 'Ovim u doznati da ste poteni ljudi: ostavite jednoga brata kod mene, a vi ostali uzmite to vam treba za izgladnjele domove, pa idite.

34 Onda mi dovedite svoga najmlaeg brata, tako da znam da niste uhode, nego poteni ljudi. Poslije toga vratit u vam vaeg brata, i vi ete se moi slobodno kretati u ovoj zemlji.'"

35 Kako su praznili svoje vree, svaki nae u vrei svoju kesu. Opazivi to, zapadoe u strah – i oni i njihov otac.

36 "Mene vi ostavljate bez djece!" – ree im njihov otac. – "Josipa je nestalo, imuna nema, a sad biste odveli i Benjamina. Sve se to na me svaljuje!"

37 Onda Ruben ree svome ocu: "Ubij moja dva sina ako ti ga ja natrag ne dovedem! Predaj ga u moje ruke, i ja u ti ga vratiti!"

38 "Moj sin nee s vama!" – uzvrati on. – "Njegov je pravi brat ve mrtav, a on je ostao sam. Ako bi ga na putu na koji ete poi snala nesrea, u tuzi biste otpravili moju sijedu glavu dolje u eol." <p>

Continuar Lendo