Connect with us

Bíblia CROAT

Gênesis 38

1 Otprilike u to vrijeme Juda ode od svoje brae te okrenu nekom Adulamcu komu ime bijae Hira.

2 Tu Juda zapazi ker jednog Kanaanca – zvao se ua – i njome se oeni. Prie njoj

3 te ona zae i rodi sina, komu dade ime Er.

4 Opet ona zae, rodi sina i dade mu ime Onan.

5 Jo jednog sina rodi te mu nadjene ime ela. Nalazila se u Kezibu kad je njega rodila.

6 Juda oeni svoga prvoroenca Era djevojkom kojoj bijae ime Tamara.

7 Ali Judin prvoroenac Er uvrijedi Jahvu i Jahve ga pogubi.

8 Tada ree Juda Onanu: "Prii k udovici svoga brata, izvri prema njoj djeversku dunost i tako ouvaj lozu svome bratu!"

9 Ali Onan, znajui da se sjeme nee raunati kao njegovo, isputae ga na zemlju kad god bi priao bratovoj udovici, tako da ne dade potomstva svome bratu.

10 To to je inio uvrijedilo je Jahvu, pa i njega pogubi.

11 Onda Juda ree svojoj nevjesti Tamari: "Ostani kao udovica u domu svoga oca dok poodraste moj sin ela." Bojao se, naime, da bi i on mogao umrijeti kao i njegova braa. I tako Tamara ode da ivi u oevu domu.

12 Dugo vremena poslije toga umre uina ki, Judina ena. Kad je prolo vrijeme alosti, Juda ode, zajedno sa svojim prijateljem Adulamcem Hirom, u Timnu da strie svoje ovce.

13 Obavijeste Tamaru: "Eno ti je svekar", rekoe joj, "na putu u Timnu da strie ovce."

14 Ona svue udoviko ruho, navue koprenu i zamota se pa sjede na ulazu u Enajim, to je na putu k Timni. Vidjela je, naime, da je ela odrastao, ali nju jo ne udae za nj.

15 Kad je Juda opazi, pomisli da je bludnica, jer je bila pokrila lice.

16 Svrati se on k njoj i ree: "Daj da ti priem!" Nije znao da mu je nevjesta. A ona odgovori: "to e mi dati da ue k meni?"

17 "Spremit u ti jedno kozle od svoga stada", odgovori. "Treba da ostavi jamevinu dok ga ne poalje."

18 A on zapita: "Kakvu jamevinu da ti ostavim?" Ona odgovori: "Svoj peatnjak o vrpci i tap to ti je u ruci." Dade joj jedno i drugo, a onda prie k njoj i ona po njem zae.

19 Potom ona ustade i ode; skide sa sebe koprenu i opet se odjenu u svoje udoviko ruho.

20 Uto Juda poalje kozle po svom prijatelju Adulamcu da iskupi jamevinu iz ruku ene, ali je nije mogao nai.

21 Upita ljude u mjestu: "Gdje je bludnica to se nalazila uz put u Enajim?" Oni mu odgovore: "Ovdje nije nikad bilo bludnice."

22 Tako se on vrati k Judi pa ree: "Nisam je mogao nai. Osim toga, ljudi mi u mjestu rekoe da ondje nije nikad bilo bludnice."

23 Onda ree Juda: "Da ne ostanemo za ruglo, neka ih dri! Slao sam joj, eto, ovo kozle, ali je ti nisi naao."

24 Otprilike poslije tri mjeseca donesoe vijest Judi: "Tvoja nevjesta Tamara odala se bludnitvu; ak je u bludnienju i zaela." "Izvedite je", naredi Juda, "pa neka se spali!"

25 Dok su je izvodili, ona porui svekru: "Zaela sam po ovjeku ije je ovo." Jo doda: "Vidi iji je ovaj peatnjak o vrpci i ovaj tap!"

26 Juda ih prepozna pa ree: "Ona je pravednija nego ja, koji joj nisam dao svoga sina elu." Ali vie s njom nije imao posla.

27 Kad joj je dolo vrijeme da rodi, pokae se da nosi blizance.

28 Dok je raala, jedan od njih prui ruku van. Nato babica privee za njegovu ruku crven konac govorei: "Ovaj je iziao prvi."

29 Ali ba tada on uvue ruku te izie njegov brat. A ona ree: "Kakav li proder napravi!" Stoga mu nadjenu ime Peres.

30 Poslije izie njegov brat koji je oko ruke imao crveni konac. Njemu dadoe ime Zerah.

Continuar Lendo