Connect with us

Bíblia CROAT

Gênesis 32

1 Ranim se jutrom Laban digne, izljubi svoje sinove i svoje keri te ih blagoslovi; onda se zaputi natrag u svoje mjesto.

2 Jakov je putovao svojim putem, kad mu u susret izau aneli Boji.

3 Kad ih Jakov opazi, ree: "Ovo je Boje taborite!" Zato nazva ono mjesto Mahanajim. <p>

4 Jakov poalje pred sobom glasnike svome bratu Ezavu u zemlju Seir, u Edomsku pustaru,

5 i naloi im: "Ovako ete rei mome gospodaru Ezavu: 'Sluga tvoj Jakov poruuje ti: Boravio sam kod Labana i dosad se ondje zadrao.

6 Stekao sam goveda, magaradi, ovaca, sluga i slukinja. Javljam to svome gospodaru, ne bih li naao naklonost u njegovim oima.'"

7 Glasnici se vrate Jakovu te mu reknu: "Bili smo kod tvoga brata Ezava; on sam dolazi ti u susret sa etiri stotine momaka."

8 Jakov se silno uplai. U zabrinutosti rastavi na dva tabora ljude, stada, krda i deve to ih je sa sobom imao.

9 Raunao je: ako Ezav naie na jedan tabor i napadne ga, drugi bi se tabor mogao spasiti.

10 Onda se Jakov pomoli: "O Boe oca moga Abrahama! Boe oca moga Izaka! O Jahve, koji si mi naredio: 'Vrati se u svoj rodni kraj, i ja u ti biti dobrostiv!'

11 Nisam vrijedan sve dobrote koju si tako postojano iskazivao svome sluzi. Ta samo sam sa svojim tapom neko preao ovaj Jordan, a sad sam narastao u dva tabora.

12 Izbavi me od aka moga brata, od aka Ezavovih! Inae se bojim da bi mogao doi i umlatiti i mene, i majke, i djecu.

13 Ti si rekao: 'Obilnim u te dobrima obasipati i tvoje potomstvo umnoiti poput pijeska u moru koji se ne da prebrojiti zbog mnoine.'"

14 Ondje provede onu no; a onda, od onog to je imao pri ruci, pripravi dar svome bratu Ezavu:

15 dvjesta koza i dvadeset jaraca, dvjesta ovaca i dvadeset ovnova;

16 trideset deva dojilica s njihovim mladima; etrdeset krava i deset junaca; dvadeset magarica i deset magaraca.

17 Stado po stado preda svojim slugama. Onda ree svojim slugama: "Idite preda mnom, ali drite razmak meu stadima!"

18 A prvom izda naredbu rekavi: "Kad te sretne moj brat Ezav pa te upita: 'iji si ti? Kamo ide? ije je ovo pred tobom?'

19 odgovori: 'Tvoga sluge Jakova; ovo je dar koji alje svome gospodaru Ezavu; on je tamo za nama.'"

20 Tako je naredio i drugome, pa treemu i svima drugima koji su ili za stadima: "Ovo i ovako reci Ezavu kad ga sretne.

21 Jo mu dodaj: 'A sluga tvoj Jakov i sam je za nama.'" Mislio je naime: "Ako ga unaprijed udobrostivim darovima, a onda se s njim suoim, moda e mi oprostiti."

22 Tako darovi krenu naprijed, dok je on ostao one noi u taboritu.

23 One noi on ustane, uzme svoje obje ene, obje svoje slukinje i svoje jedanaestero djece te prijee Jabok preko gaza.

24 Prebacivi njih na drugu stranu toka, prebaci zatim i ostalo to bijae njegovo.

25 Jakov ostane sam. I neki se ovjek rvao s njim dok nije zora svanula.

26 Videi da ga ne moe svladati, ugane mu bedro pri zglobu, tako da se Jakovu kuk iaio dok su se rvali.

27 Potom ree: "Pusti me jer zora svie!" Ali on odgovori: "Neu te pustiti dok me ne blagoslovi."

28 Nato ga onaj zapita: "Kako ti je ime?" Odgovori: "Jakov."

29 Onaj ree. "Vie se nee zvati Jakov nego Izrael, jer si se hrabro borio i s Bogom i s ljudima i nadvladao si."

30 Onda zapita Jakov: "Reci mi svoje ime!" Odgovori onaj: "Za moje me ime ne smije pitati!" I tu ga blagoslovi.

31 Onom mjestu Jakov nadjene ime Penuel jer – ree – "Vidjeh Boga licem u lice, i na ivotu ostadoh."

32 Sunce je nad njim bilo ogranulo kad je proao Penuel. Hramao je zbog kuka.

33 Zato Izraelci do dananjeg dana ne jedu kukovnu tetivu to se nalazi na bedrenom zglobu, budui da je Jakovljev bedreni zglob bio iaen u kukovnoj tetivi.

Continuar Lendo