Connect with us

Bíblia CROAT

Gênesis 45

1 Josip se vie nije mogo svladavati pred onima koji su ga okruivali pa povika: "Neka svi odstupe!" Tako nitko nije ostao s Josipom kad se oitovao svojoj brai.

2 Briznuo je u glasan pla, da su ga i Egipani mogli uti. Doznalo se za to i na faraonovu dvoru.

3 "Ja sam Josip", ree Josip svojoj brai. "Otac mi je, dakle, jo na ivotu!" Ali mu braa nisu mogla odgovoriti, toliko se zapanjie pred njim.

4 Onda e opet Josip svojoj brai: "Primaknite se k meni!" Kad su se primakli, nastavi: "Ja sam Josip, va brat; onaj koga ste prodali u Egipat.

5 Ali se nemojte uznemirivati i prekoravati to ste me ovamo prodali; jer Bog je onaj koji me pred vama poslao da vas odri u ivotu.

6 Dvije su ve godine to je glad dola na zemlju, a jo pet godina nee biti ni oranja ni etve u zemlji.

7 Zato me Bog poslao pred vama da vam se sauva ostatak na zemlji te da vam ivot spasi velikim izbavljenjem.

8 Tako niste vi mene poslali ovamo nego Bog; on me postavio faraonu za oca, gospodara nad svim njegovim domom i vladaocem nad svom zemljom egipatskom.

9 urite se k mome ocu te mu recite: 'Ovo ti poruuje tvoj sin Josip: Bog me postavio gospodarem nad svim Egiptom; sii k meni bez oklijevanja.

10 Nastanit e se u kraju Goenu. Tako e biti blizu mene: ti, tvoja djeca, tvoja unuad, tvoje ovce i goveda i sve to je tvoje.

11 Ondje u se za te brinuti, jer e glad potrajati jo pet godina. Tako nee oskudijevati ni ti, ni tvoja obitelj, niti itko tvoj.'

12 Ta svojim oima moete vidjeti, kao to vidi i moj brat Benjamin, da vam to moja usta govore.

13 Pripovjedite ocu o mome visokom poloaju u Egiptu i sve to ste vidjeli; i brzo mi ovamo oca dovedite!"

14 Potom zagrli brata Benjamina te zaplaka; a plakao je i Benjamin obisnuvi mu oko vrata.

15 Izljubi zatim svu svoju brau, u naruju im se rasplaka. Poslije toga njegova braa zau s njim u razgovor.

16 Glas se prouje u faraonovu dvoru: "Stigla Josipova braa!" Bilo je to drago faraonu i njegovim dvoranima.

17 Onda faraon ree Josipu: "Kai svojoj brai neka uine ovo: 'Natovarite svoje ivine i odmah se uputite u zemlju kanaansku.

18 Uzmite svoga oca i svoje obitelji i k meni doite! Ja u vam dati najbolju zemlju u Egiptu te ete uivati od obilja ove zemlje.'

19 A naredi i ovo: 'Ovako uinite: Iz zemlje egipatske potjerajte kola za svoju djecu i svoje ene, uzmite oca i doite.

20 Neka vam se oi ne rastuuju za vaim stvarima, jer sve to je u Egiptu najbolje bit e vae.'"

21 Sinovi Izraelovi tako uine. Po faraonovoj zapovijedi Josip im dade kola i popudbinu.

22 Svakom od njih dade nove haljine, a Benjaminu dade tri stotine srebrnika i petore haljine.

23 Isto tako poalje svome ocu: deset magaraca natovarenih najboljim plodovima egipatskim i deset magarica natovarenih itom, kruhom i namirnicama ocu za put.

24 Isprativi svoju brau na put, ree im: "Nemojte se putem svaati!"

25 I tako oni odoe iz Egipta i stigoe u zemlju kanaansku, k svome ocu Jakovu.

26 Kad mu rekoe: "Josip je iv i ak vlada nad svom zemljom egipatskom!", njegovo se srce skameni jer im nije mogao vjerovati.

27 Ali kad mu ispripovjedie sve to im je Josip rekao i kad vidje kola to ih je Josip poslao da ga prevezu, duh njihova oca Jakova oivje.

28 "Dosta", ree Izrael. "Sin moj Josip jo je iv! Moram poi i vidjeti ga prije nego umrem."

Continuar Lendo