Connect with us

Bíblia CROAT

Jó 17

1 Daha mi nestaje, gasnu moji dani i za mene ve se skupljaju grobari.

2 Rugai su evo mene dohvatili, od uvreda oka sklopiti ne mogu.

3 Stoga me zatiti i budi mi jamcem kad mi nitko u dlan nee da udari.

4 Jer, srca si njina liio razuma i dopustiti im nee da opstanu.

5 K'o taj to imanje dijeli drugovima, a djeci njegovoj dotle oi gasnu,

6 narodima svim sam na ruglo postao, onaj kom u lice svatko pljunut' moe.

7 Od tuge vid mi se muti u oima, poput sjene moji udovi postaju.

8 Zaudit e se zbog toga pravednici, na bezbonika e planuti estiti;

9 neporoni e na svom ustrajat' putu, ovjek istih ruku ojaat e jo vie.

10 Hajde, svi vi, neete li opet poet', ta meu vama ja mudra ne nalazim!

11 Minuli su dani, propale zamisli, elje srca moga izjalovile se.

12 'U noi najcrnjoj, dan se pribliava; blizu je ve svjetlo to tminu izgoni.'

13 A meni je nada otii u eol i prostrijeti sebi leaj u mrklini.

14 Dovikujem grobu: 'Oe moj roeni!' a crve pozdravljam: 'Mati moja, sestro!'

15 Ali gdje za mene ima jote nade? Sreu moju tko e ikada vidjeti?

16 Hoe li u eol ona sa mnom sii da u prahu zajedno otpoinemo?"

Continuar Lendo