Connect with us

Bíblia CROAT

Jó 16

1 Job progovori i ree:

2 "Koliko se takvih nasluah besjeda, kako ste mi svi vi muni tjeioci!

3 Ima li kraja tim rijeima ispraznim? to te goni da mi tako odgovara?

4 I ja bih mogao k'o vi govoriti da vam je dua na mjestu due moje; i ja bih vas mog'o zasuti rijeima i nad sudbom vaom tako kimat' glavom;

5 i ja bih mogao ustima vas hrabrit', i ne bih alio trud svojih usana.

6 Al' ako govorim, patnja se ne blai, ako li zautim, zar e me minuti?

7 Zlopakost me sada shrvala posvema, itava se rulja oborila na me.

8 Ustao je proti meni da svjedoi i u lice mi se baca klevetama.

9 Jarou me svojom razdire i goni, krguu' zubima obara se na me. Moji protivnici sijeku me oima,

10 prijetei, na mene usta razvaljuju, po obrazima me sramotno ukaju, u oporu svi tad navaljuju na me.

11 Da, zloudnicima Bog me predao, u ruke opakih on me izruio.

12 Mirno ivljah dok On ne zadrma mnome, za iju me epa da bi me slomio.

13 Uze me za biljeg i strijelama osu, nemilosrdno mi bubrege probode i mojom ui zemlju ednu natopi.

14 Na tijelu mi ranu do rane otvara, kao bijesan ratnik nasre na mene.

15 Tijelo sam golo u kostrijet zaio, zario sam elo svoje u prainu.

16 Zapalilo mi se sve lice od suza, sjena tamna preko vjea mi je pala.

17 A nema nasilja na rukama mojim, molitva je moja bila uvijek ista.

18 O zemljo, krvi moje nemoj sakriti i kriku mom ne daj nigdje da poine.

19 Odsad na nebu imam ja svjedoka, u visini gore moj stoji branitelj.

20 Moja vika moj je odvjetnik kod Boga dok se ispred njega suze moje liju:

21 o, da me obrani u parbi mojoj s Bogom ko to smrtnik brani svojega blinjega.

22 No ivotu mom su odbrojena ljeta, na put bez povratka meni je krenuti.

Continuar Lendo