Connect with us

Bíblia CROAT

Jó 6

1 A Job progovori i ree:

2 "O, kad bi se jad moj izmjeriti mog'o, a nevolje moje stavit' na tezulju!

3 Tee one jesu od sveg pijeska morskog, i stoga mi rijei zastraniti znaju.

4 Strijele Svesilnoga u mojem su mesu, ljuti otrov njihov ispija mi duu, Boje se strahote oborile na me.

5 Ta, kraj svjee trave njae li magarac, mue li govee kraj punih jasala?

6 Zar hranu bljutavu jedemo bez soli? Zar kakove slasti ima u bjelancu?

7 Al' ono to mi se gadilo dotai, to mi je sada sva hrana u bolesti.

8 O, da bi se molba moja usliala, da mi Bog ispuni ono em se nadam!

9 O, kada bi me Bog unititi htio, kada bi mahnuo rukom da me satre!

10 Za mene bi prava utjeha to bila, klicati bih mog'o u mukama tekim to se ne protivljah odluci Svetoga.

11 Zar snage imam da mogu ekati? Radi kakve svrhe da ja due ivim?

12 Zar je snaga moja k'o snaga kamena, zar je tijelo moje od mjedi liveno?

13 Na to se u sebi osloniti mogu? Zar mi svaka pomo nije uskraena?

14 Tko odbija milost blinjemu svojemu, prezreo je strah od Boga Svesilnoga.

15 Kao potok me iznevjerie braa, kao bujice zimske svoje korito.

16 Od leda mutne vode im se nadimlju, 'bujaju od snijega to se topit' stao;

17 al u doba suno naskoro presahnu, od ege ishlape tada iz korita.

18 Karavane zbog njih skreu sa putova, u pustinju zau i u njoj se gube.

19 Karavane temske oima ih trae, putnici iz ebe nadaju se njima.

20 A kad do njih dou, nau se u udu, jer su se u nadi svojoj prevarili.

21 U ovom ste asu i vi meni takvi: vidjeste strahotu pa se preplaiste.

22 Rekoh li vam moda: 'Darujte mi togod, poklonite neto od svojega blaga;

23 iz ake dumanske izbavite mene, oslobodite me silnikova jarma?'

24 Vi me pouite, pa u uutjeti, u em je moj prijestup, pokaite meni.

25 O, kako su snane besjede iskrene! Al' kamo to vai smjeraju prijekori?

26 Mislite li moda prekoriti rijei? Ta u vjetar ide govor oajnikov!

27 Nad sirotom kocku zar biste bacali i sa prijateljem trgovali svojim?

28 U oi me sada dobro pogledajte, paz'te neu li vam slagati u lice.

29 Povucite rije! Kakve li nepravde! Povucite rije, neporoan ja sam!

30 Zar pakosti ima na usnama mojim? Zar nesreu svaku okusio nisam?

Continuar Lendo