Connect with us

Bíblia CROAT

Jó 22

1 Elifaz Temanac progovori tad i ree:

2 "Zar Bogu koristan moe biti ovjek? Ta tko je mudar, sebi samom koristi.

3 Zar je Svesilnom milost to si pravedan i zar mu je dobit to si neporoan?

4 Ili te zbog tvoje pobonosti kara i zato se hoe s tobom parniiti?

5 Nije l' to zbog zloe tvoje prevelike i zbog bezakonja kojim broja nema?

6 Od brae si brao nizato zaloge i s golih si ljudi svlaio haljine;

7 ti nisi ednoga vodom napojio, uskraivao si kruh izgladnjelima;

8 otimao si od siromaha zemlju da bi na njoj svog nastanio ljubimca;

9 putao si praznih ruku udovice i siroadi si satirao ruku.

10 Eto zato tebe mree sad sapinju, zato te strahovi mue iznenadni.

11 Svjetlost ti mrak posta i nita ne vidi, vode su duboke tebe potopile.

12 Zar Bog nije u visini nebeskoj i zar zvijezdama tjeme on ne vidi?

13 Ali ti kae: 'to Bog moe znati? Kroz oblak tmasti zar to razabire?

14 Oblaci pogled njegov zaklanjaju, i rubom kruga on hoda nebeskog.'

15 Ta kani li se drevnog drat' puta kojim su ili ljudi nepravedni?

16 Prije vremena nestadoe oni, bujica im je temelje raznijela.

17 Zborahu Bogu: 'Nas se ti ostavi! to nam Svesilni uiniti moe?'

18 A on im je dom punio dobrima makar do njega ne drahu nita.

19 Vide' im propast, kliku pravednici, neporoni se njima izruguju:

20 'Gle, propadoe protivnici nai, to od njih osta, vatra im prodrije!"

21 S Bogom ti se sprijatelji i pomiri, i vraena e ti opet biti srea.

22 Ded prihvati Zakon iz njegovih usta, u srce svoje rije njegovu usadi.

23 Ako se raskajan vrati Svesilnome i nepravdu iz svog atora odstrani,

24 tad e odbaciti zlato u prainu i ofirsko blago u ljunak potoni.

25 Svesilni e postat' tvoje suho zlato, on e biti tvoje gomile srebrene.

26 Da, Svesilni bit e tvoje radovanje, i lice e k Bogu dizati slobodno.

27 Molit e mu se, i usliat e tebe, ispunit e to si mu zavjetovao.

28 to god poduzeo, sve e ti uspjeti, i putove e ti obasjavat' svjetlost.

29 Jer, on ponizuje ponos oholima, dok u pomo smjernim oima pritjee.

30 Iz nevolje on izbavlja nevinoga; i tebe e spasit' tvoje iste ruke."

Continuar Lendo