Connect with us

Bíblia CROAT

Jó 10

1 Kad mi je dui ivot omrznuo, nek' mi tualjka potee slobodno, zborit u u gorini due svoje.

2 Reu u Bogu: Nemoj me osudit! Kai mi zato se na me obara.

3 Ta to od toga ima da me tlai, da djelo ruku svojih zabacuje, da pomae namjerama opakih?

4 Jesu li u tebe oi tjelesne? Zar ti vidi kao to ovjek vidi?

5 Zar su ti dani k'o dani smrtnika a kao ljudski vijek tvoje godine?

6 Zbog ega krivnju moju istrauje i grijehe moje hoe razotkriti,

7 kad znade dobro da sam neduan, da ruci tvojoj izmaknut ne mogu?

8 Tvoje me ruke sazdae, stvorie, zato da me sada opet raini!

9 Sjeti se, k'o glinu si me sazdao i u prah e me ponovo vratiti.

10 Nisi li mene k'o mlijeko ulio i uinio da se k'o sir zgruam?

11 Koom si me i mesom odjenuo, kostima si me spleo i ilama.

12 S milou si mi ivot darovao, briljivo si nad mojim bdio dahom.

13 Al' u svom srcu ovo si sakrio, znam da je tvoja to bila namjera:

14 da pazi budno hou li zgrijeiti i da mi grijeh ne proe nekanjeno.

15 Ako sam grean, onda teko meni, ako li sam prav, glavu ne smijem dii – shrvan sramotom, nesreom napojen!

16 Ispravim li se, k'o lav me nagoni, snagu svoju okuava na meni,

17 optube nove na mene podie, jarou veom na mene usplamti i sa svjeim se etama obara.

18 Iz utrobe to si me izvukao? O, to ne umrijeh: vidjeli me ne bi,

19 bio bih k'o da me ni bilo nije, iz utrobe u grob bi me stavili.

20 Mog su ivota dani tako kratki! Pusti me da se jo malo veselim

21 prije nego u na put bez povratka, u zemlju tame, zemlju sjene smrtne,

22 u zemlju tmine guste i metea, gdje je svjetlost slina noi najcrnjoj."

Continuar Lendo