Connect with us

Bíblia CROAT

Jó 19

1 Job progovori i ree:

2 "Ta dokle ete muit' duu moju, dokle ete me rijeima satirat'?

3 Ve deseti put pogrdiste mene i stid vas nije to me zlostavljate.

4 Pa ako sam zastranio doista, na meni moja zabluda ostaje.

5 Mislite li da ste me nadjaali i krivnju moju da ste dokazali?

6 Znajte: Bog je to mene pritisnuo i svojom me je on stegnuo mreom.

7 Viem: 'Nasilje!' – nema odgovora; vapijem – ali za me pravde nema.

8 Sa svih strana put mi je zagradio, sve staze moje u tminu zavio.

9 Slavu je moju sa mene skinuo, sa moje glave strgnuo je krunu.

10 Podsijeca me odasvud te nestajem; k'o drvo, nadu mi je iupao.

11 Raspalio se gnjev njegov na mene i svojim me dri neprijateljem.

12 U bojnom redu pristiu mu ete, putove proti meni nasipaju, odasvud moj opkoljavaju ator.

13 Od mene su se udaljila braa, otuili se moji poznanici.

14 Nestade blinjih mojih i znanaca, gosti doma mog zaboravie me.

15 Slukinjama sam svojim kao stranac, neznanac sam u njihovim oima.

16 Slugu zovnem, a on ne odgovara i za milost ga moram zaklinjati.

17 Mojoj je eni dah moj omrznuo, gadim se djeci vlastite utrobe.

18 I deranima na prezir tek sluim, ako se dignem, rugaju se meni.

19 Pouzdanicima sam svojim mrzak, protiv mene su oni koje ljubljah.

20 Kosti mi se za kou prilijepie, osta mi jedva koa oko zuba.

21 Smilujte mi se, prijatelji moji, jer Boja me je ruka udarila.

22 Zato da me k'o Bog sam progonite, zar se niste moga nasitili mesa?

23 O, kad bi se rijei moje zapisale i kad bi se u mjed tvrdu urezale;

24 kad bi se eljeznim dlijetom i olovom u spomen vjean u stijenu uklesale!

25 Ja znadem dobro: moj Izbavitelj ivi i posljednji e on nad zemljom ustati.

26 A kad se probudim, k sebi e me dii: iz svoje u puti tad vidjeti Boga.

27 Njega ja u kao svojega gledati, i oima mojim nee biti stranac: za njime srce mi ezne u grudima.

28 Kad kaete: 'Kako emo ga goniti? Koji emo razlog protiv njega nai?',

29 maa tad se bojte: grijehu ma je kazna. Saznat ete tada da imade suda!"

Continuar Lendo