Connect with us

Bíblia CROAT

Jó 32

1 Ona tri ovjeka prestadoe Jobu odgovarati, jer je on sebe smatrao nevinim.

2 Nato se rasrdi Elihu, sin Barakeelov, iz Buza, od plemena Ramova: planu gnjevom na Joba zato to je sebe drao pravednim pred Bogom;

3 a planu gnjevom i na tri njegova prijatelja jer nisu vie nali nita to bi odgovorili te su tako Boga osudili.

4 Dok su oni govorili s Jobom, Elihu je utio, jer su oni bili stariji od njega.

5 Ali kad vidje da ona tri ovjeka nisu vie imala odgovora u ustima, planu od srdbe.

6 I progovorivi, Elihu, sin Barakeelov, iz Buza, ree: "Po godinama svojim jo mlad sam ja, a u duboku vi ste uli starost; bojaljivo se zato ja ustezah znanje svoje pokazati pred vama.

7 Miljah u sebi: 'Govorit e starost, mnoge godine pokazat e mudrost.'

8 Uistinu, dah neki u ljudima, duh Svesilnog mudrim ini ovjeka.

9 Dob poodmakla ne daje mudrosti a niti starost pravednosti ui.

10 Zato vas molim, posluajte mene da vam i ja znanje svoje izloim.

11 S panjom sam vae besjede pratio i razloge sam vae sasluao dok ste traili to ete kazati.

12 Na vama moja sva bijae panja, al' ne bi nikog da Joba pobije ni da mu od vas tko rije opovrgne.

13 Nemojte rei: 'Na mudrost smo naili! Bog e ga pobit jer ovjek ne moe.'

14 Nije meni on besjedu upravio: odvratit mu neu vaim rijeima.

15 Poraeni, otpovrgnut ne mogu, rijei zapee u grlu njihovu.

16 ekao sam! Al', gle, oni ne zbore. Umukoe, ni rije vie da kau!

17 Na meni je da progovorim sada, znanje u svoje i ja izloiti.

18 Rijei mnoge u meni naviru dok iznutra moj duh mene nagoni.

19 Gle, nutrina mi je k'o mot zatvoren, k'o nova e se raspui mjeina.

20 Da mi odlane, govorit u stoga, otvorit u usne i odvratit' vama.

21 Nijednoj strani priklonit se neu niti laskat ja namjeravam kome.

22 Laskati ja ne umijem nikako, jer smjesta bi me Tvorac moj smaknuo.

Continuar Lendo