Connect with us

Bíblia CROAT

Marcos 3

1 Ue ponovno u sinagogu. Bio je ondje ovjek usahle ruke.

2 A oni vrebahu hoe li ga Isus u subotu izlijeiti, da ga optue.

3 On kae ovjeku usahle ruke: "Stani na sredinu!"

4 A njima e: "Je li subotom doputeno initi dobro ili initi zlo, ivot spasiti ili pogubiti?" No oni su utjeli.

5 A on, raaloen okorjelou srca njihova, srdito ih oinu pogledom pa ree tom ovjeku: "Isprui ruku!" On isprui – i ruka mu zdrava!

6 Farizeji iziu i dadnu se odmah s herodovcima na vijeanje protiv njega kako da ga pogube.

7 Isus se s uenicima povue k moru. Za njim je iao silan svijet iz Galileje. I iz Judeje,

8 iz Jeruzalema, iz Idumeje, iz Transjordanije i iz okolice Tira i Sidona – silno je mnotvo ulo to ini i nagrnulo k njemu.

9 Stoga ree uenicima neka mu se zbog mnotva pripravi laica da ga ne bi zgnjeli.

10 Jer mnoge je ozdravio pa su se svi koji bijahu pogoeni kakvim zlom bacali na nj da bi ga se dotakli.

11 A neisti duhovi, im bi ga spazili, padali bi preda nj i vikali: "Ti si Sin Boji!"

12 A on im se otro prijetio da ga ne prokazuju.

13 Uzie na goru i pozove koje sam htjede. I dooe k njemu.

14 I ustanovi dvanaestoricu da budu s njime i da ih alje propovijedati

15 s vlau da izgone avle.

16 Ustanovi dakle dvanaestoricu: imuna, kojemu nadjenu ime Petar,

17 i Jakova Zebedejeva i Ivana, brata Jakovljeva, kojima nadjenu ime Boanerges, to jest Sinovi groma,

18 i Andriju i Filipa i Bartolomeja i Mateja i Tomu i Jakova Alfejeva i Tadeja i imuna Kananajca

19 i Judu Ikariotskoga, koji ga izda.

20 I doe Isus u kuu. Opet se skupi toliko mnotvo da nisu mogli ni jesti.

21 uvi to, dooe njegovi da ga obuzdaju jer se govorilo: "Izvan sebe je!"

22 I pismoznanci to sioe iz Jeruzalema govorahu: "Beelzebula ima, po poglavici avolskom izgoni avle."

23 A on ih dozva pa im u prispodobama govorae: "Kako moe Sotona Sotonu izgoniti?

24 Ako se kraljevstvo u sebi razdijeli, ono ne moe opstati.

25 Ili: ako se kua u sebi razdijeli, ona ne moe opstati.

26 Ako je dakle Sotona sam na sebe ustao i razdijelio se, ne moe opstati, nego mu je kraj.

27 Nitko, dakako, ne moe u kuu jakoga ui i oplijeniti mu pokustvo ako prije jakoga ne svee. Tada e mu kuu oplijeniti!"

28 Doista, kaem vam, sve e se oprostiti sinovima ljudskima, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule.

29 No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oprotenja dovijeka; krivac je grijeha vjenoga."

30 Jer govorahu: "Duha neistoga ima."

31 I dou majka njegova i braa njegova. Ostanu vani, a k njemu poalju neka ga pozovu.

32 Oko njega je sjedjelo mnotvo. I reknu mu: "Eno vani majke tvoje i brae tvoje, trae te!"

33 On im odgovori: "Tko je majka moja i braa moja?"

34 I okrui pogledom po onima to su sjedjeli oko njega u krugu i kae: "Evo majke moje, evo brae moje!

35 Tko god vri volju Boju, on mi je brat i sestra i majka."

Continuar Lendo