Connect with us

Bíblia CROAT

Marcos 12

1 I uze im zboriti u prispodobama: ovjek vinograd posadi, ogradom ogradi, iskopa tijesak i kulu podie pa ga iznajmi vinogradarima i otputova.

2 I u svoje vrijeme posla vinogradarima slugu da od njih uzme dio uroda vinogradarskoga.

3 A oni ga pograbie, istukoe i otposlae praznih ruku.

4 I opet posla k njima drugog slugu: i njemu razbie glavu i izruie ga.

5 Treega takoer posla: njega ubie. Tako i mnoge druge: jedne istukoe, druge pobie."

6 "Jo jednoga imae, sina ljubljenoga. Njega naposljetku posla k njima mislei: 'Potovat e sina moga.'

7 Ali ti vinogradari meu sobom rekoe: 'Ovo je batinik! Hajde da ga ubijemo i batina e biti naa.'

8 I pograbe ga, ubiju i izbace iz vinograda."

9 "to li e uiniti gospodar vinograda? Doi e i pobiti te vinogradare i dati vinograd drugima.

10 Niste li itali ovo Pismo: Kamen to ga odbacie graditelji, postade kamen zaglavni.

11 Gospodnje je to djelo – kakvo udo u oima naim!"

12 I traili su da ga uhvate, ali se pobojae mnotva. Razumjee da je protiv njih izrekao prispodobu pa ga ostave i odu.

13 I poalju k njemu neke od farizeja i herodovaca da ga uhvate u rijei.

14 Oni dou i kau mu: "Uitelju, znamo da si istinit i ne mari tko je tko jer nisi pristran, nego po istini ui putu Bojemu. Je li doputeno dati porez caru ili nije? Da damo ili da ne damo?"

15 A on im ree prozirui njihovo licemjerje: "to me iskuavate? Donesite mi denar da vidim!"

16 Oni donijee. I ree im: "ija je ovo slika i natpis?" A oni e mu: "Carev."

17 A Isus im ree: "Caru podajte carevo, a Bogu Boje!" I divili su mu se.

18 Dou k njemu saduceji, koji vele da nema uskrsnua, i upitaju ga:

19 "Uitelju, Mojsije nam napisa: Umre li iji brat i ostavi enu, a ne ostavi djeteta, neka njegov brat uzme tu enu te podigne porod bratu svomu.

20 Sedmero brae bijae. Prvi uze enu i umrije ne ostavivi poroda.

21 I drugi je uze te umrije ne ostavivi poroda. I trei jednako tako.

22 I sedmorica ne ostavie poroda. Najposlije i ena umrije.

23 Komu e biti ena o uskrsnuu, kad uskrsnu? Jer sedmorica su je imala za enu."

24 Ree im Isus: "Niste li u zabludi zbog toga to ne razumijete Pisama ni sile Boje?

25 Ta kad od mrtvih ustaju, niti se ene niti udavaju, nego su kao aneli na nebesima.

26 A to se tie mrtvih, da ustaju, niste li itali u knjizi Mojsijevoj ono o grmu, kako Mojsiju ree Bog: Ja sam Bog Abrahamov i Bog Izakov i Bog Jakovljev?

27 Nije on Bog mrtvih, nego ivih. Uvelike se varate."

28 Tada pristupi jedan od pismoznanaca koji je sluao njihovu raspravu. Vidjevi da im je dobro odgovorio, upita ga: "Koja je zapovijed prva od sviju?"

29 Isus odgovori: "Prva je: Sluaj, Izraele! Gospodin Bog na Gospodin je jedini.

30 Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve due svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje!"

31 "Druga je: Ljubi svoga blinjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi vee od tih."

32 Nato e mu pismoznanac: "Dobro, uitelju! Po istini si kazao: On je jedini, nema drugoga osim njega.

33 Njega ljubiti iz svega srca, iz svega razuma i iz sve snage i ljubiti blinjega kao sebe samoga – vie je nego sve paljenice i rtve."

34 Kad Isus vidje kako je pametno odgovorio, ree mu: "Nisi daleko od kraljevstva Bojega!" I nitko se vie nije usuivao pitati ga.

35 A nauavajui u Hramu, uze Isus govoriti: "Kako pismoznanci kau da je Krist sin Davidov?

36 A sam David ree u Duhu Svetome: Ree Gospod Gospodinu mojemu: 'Sjedni mi zdesna dok ne poloim neprijatelje tvoje za podnoje nogama tvojim!'

37 Sam ga David zove Gospodinom. Kako mu je onda sin?" Silan ga je svijet s uitkom sluao.

38 A on im u pouci svojoj govorae: "uvajte se pismoznanaca, koji rado idu u dugim haljinama, vole pozdrave na trgovima,

39 prva sjedala u sinagogama i proelja na gozbama;

40 prodiru kue udovike, jo pod izlikom dugih molitava. Stii e ih to otrija osuda!"

41 Potom sjede nasuprot riznici te promatrae kako narod baca sitni u riznicu. Mnogi bogatai bacahu mnogo.

42 Doe i neka siromana udovica i baci dva novia, to jest jedan kvadrant.

43 Tada dozove svoje uenike i ree im: "Doista, kaem vam, ova je sirota udovica ubacila vie od svih koji ubacuju u riznicu.

44 Svi su oni zapravo ubacili od svoga suvika, a ona je od svoje sirotinje ubacila sve to je imala, sav svoj itak."

Continuar Lendo