Connect with us

Bíblia CROAT

Marcos 7

1 Skupe se oko njega farizeji i neki od pismoznanaca koji dooe iz Jeruzalema.

2 I opaze da neki njegovi uenici jedu kruh neistih, to jest neopranih ruku.

3 A farizeji i svi idovi ne jedu ako prije temeljito ne operu ruke; dre se predaje starih.

4 Niti s trga to jedu ako prije ne operu. Mnogo toga jo ima to zbog predaje dre: pranje aa, vreva i lonaca.

5 Zato farizeji i pismoznanci upitaju Isusa: "Zato tvoji uenici ne postupaju po predaji starih, nego neistih ruku blaguju?"

6 A on im ree: "Dobro prorokova Izaija o vama, licemjeri, kad napisa: Ovaj me narod usnama asti, a srce mu je daleko od mene.

7 Uzalud me tuju nauavajui nauke – uredbe ljudske.

8 Napustili ste zapovijed Boju, a drite se predaje ljudske."

9 Jo im govorae: "Lijepo! Dokidate Boju zapovijed da biste sauvali svoju predaju.

10 Mojsije doista ree: Potuj oca svoga i majku svoju. I: Tko prokune oca ili majku, smru neka se kazni.

11 A vi velite: 'Rekne li tko ocu ili majci: Pomo koja te od mene ide neka bude 'korban', to jest sveti dar',

12 takvome vie ne doputate nita uiniti za oca ili majku.

13 Tako dokidate rije Boju svojom predajom, koju sami sebi predadoste. I jo tota tomu slino inite."

14 Tada ponovno dozove mnotvo i stane govoriti: "Posluajte me svi i razumijte!

15 Nita to izvana ulazi u ovjeka ne moe ga oneistiti, nego to iz ovjeka izlazi – to ga oneiuje.

16 Tko ima ui da uje, neka uje!"

17 I kad od mnotva ue u kuu, upitae ga uenici za prispodobu.

18 I ree im: "Tako? Ni vi ne razumijete? Ne shvaate li da ovjeka ne moe oneistiti to u nj ulazi

19 jer mu ne ulazi u srce, nego u utrobu te izlazi u zahod?" Tako on oisti sva jela.

20 Jo dometnu: "to iz ovjeka izlazi, te oneiuje ovjeka.

21 Ta iznutra, iz srca ovjejega, izlaze zle namisli, bludnitva, krae, ubojstva,

22 preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje.

23 Sva ta zla iznutra izlaze i oneiuju ovjeka."

24 Odande otie u kraj tirski. I ue u neku kuu. Htio je da nitko ne sazna, ali se nije mogao sakriti,

25 nego odmah dou ena koje kerkica imae duha neistoga. Ona doe i pade mu pred noge.

26 A ena bijae Grkinja, Sirofenianka rodom. I moljae ga da joj iz keri istjera zloduha.

27 A on joj govorae: "Pusti da se prije nasite djeca! Ne prilii uzeti kruh djeci i baciti ga psiima."

28 A ona e mu: "Da, Gospodine! Ali i psii ispod stola jedu od mrvica djejih."

29 Ree joj: "Zbog te rijei idi, iziao je iz tvoje keri zloduh."

30 I ode kui te nae dijete gdje lei na postelji, a zloduh je bio iziao.

31 Zatim se ponovno vrati iz krajeva tirskih pa preko Sidona doe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske.

32 Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku.

33 On ga uzme nasamo od mnotva, utisne svoje prste u njegove ui, zatim pljune i dotakne se njegova jezika.

34 Upravi pogled u nebo, uzdahne i kae mu: "Effata!" – to e rei: "Otvori se!"

35 I odmah mu se otvorie ui i razdrijei spona jezika te stade govoriti razgovijetno.

36 A Isus im zabrani da nikome ne kazuju. No to im je on vie branio, oni su to vie razglaavali

37 i preko svake mjere zadivljeni govorili: "Dobro je sve uinio! Gluhima daje uti, nijemima govoriti!"

Continuar Lendo