Connect with us

Bíblia CROAT

Marcos 16

1 Kad proe subota, Marija Magdalena i Marija Jakovljeva i Saloma kupie miomirisa da odu pomazati Isusa.

2 I prvoga dana u tjednu, veoma rano, o izlasku sunevu, dou na grob.

3 I razgovarahu meu sobom: "Tko e nam otkotrljati kamen s vrata grobnih?"

4 Pogledaju, a ono kamen otkotrljan. Bijae doista veoma velik.

5 I uavi u grob, ugledaju mladia zaogrnuta bijelom haljinom gdje sjedi zdesna. I preplae se.

6 A on e im: "Ne plaite se! Isusa traite, Nazareanina, Raspetoga? Uskrsnu! Nije ovdje! Evo mjesta kamo ga poloie.

7 Nego idite, recite njegovim uenicima i Petru: Ide pred vama u Galileju! Ondje ete ga vidjeti, kamo vam ree!"

8 One iziu i stanu bjeati od groba: spopade ih strah i trepet. I nikomu nita ne rekoe jer se bojahu.

9 Uskrsnuvi dakle rano prvog dana u tjednu, ukaza se najprije Mariji Magdaleni iz koje bijae istjerao sedam zloduha.

10 Ona ode i dojavi njegovima, tunima i zaplakanima.

11 Kad su oni uli da je iv i da ga je ona vidjela, ne povjerovae.

12 Nakon toga ukazao se u drugome obliju dvojici od njih na putu dok su ili u selo.

13 I oni odu i dojave drugima. Ni njima ne povjerovae.

14 Napokon se ukaza jedanaestorici dok bijahu za stolom. Prekori njihovu nevjeru i okorjelost srca to ne povjerovae onima koji ga vidjee uskrsla od mrtvih.

15 I ree im: "Poite po svem svijetu, propovijedajte evanelje svemu stvorenju.

16 Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit e se, a tko ne uzvjeruje, osudit e se.

17 A ovi e znakovi pratiti one koji uzvjeruju: u ime e moje izganjati zloduhe, novim e jezicima zboriti,

18 zmije uzimati; i popiju li to smrtonosno, ne, nee im nauditi; na nemonike e ruke polagati, i bit e im dobro."

19 I Gospodin Isus, poto im to ree, bude uzet na nebo i sjede zdesna Bogu.

20 Oni pak odoe i propovijedahu posvuda, a Gospodin suraivae i utvrivae Rije popratnim znakovima.

Continuar Lendo