Connect with us

Bíblia BULVEREN

Marcos 16

1 А когато се мина съботата, Мария Магдалена, Мария, майката на Яков, и Саломия купиха благоуханни масла, за да отидат и да Го помажат.

2 И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, когато изгря слънцето.

3 И говореха помежду си: Кой ще ни отърколи камъка от вратата на гроба?

4 Но когато вдигнаха очи, видяха, че камъкът беше преместен, а той беше много голям.

5 И като влязоха в гроба, видяха, че един юноша облечен в бели дрехи седеше отдясно, и много се уплашиха.

6 А той им каза: Не се плашете. Вие търсите Иисус Назарянина, който беше разпънат. Той възкръсна! Няма Го тук. Ето мястото, където Го положиха.

7 Но идете и кажете на учениците Му и на Петър, че Той отива преди вас в Галилея. Там ще Го видите, както ви каза.

8 И те излязоха и побягнаха от гроба, защото трепет и ужас ги бяха обзели; и на никого нищо не казаха, защото се бояха.

9 И като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Иисус се яви първо на Мария Магдалена, от която беше изгонил седем демона.

10 Тя отиде и извести на тези, които Го бяха придружавали и които жалееха и плачеха за Него.

11 Но те, като чуха, че бил жив и че тя Го била видяла, не повярваха.

12 След това се яви в друг образ на двама от тях, когато вървяха и отиваха на село.

13 И те отидоха и известиха на другите; но на тях също не повярваха.

14 После се яви на самите единадесет ученици, когато бяха на трапезата, и ги смъмри за неверието и коравосърдечието им, защото не повярваха на тези, които Го бяха видели възкръснал.

15 И им каза: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на цялото творение.

16 Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде осъден.

17 И тези знамения ще придружават повярвалите: в Мое Име демони ще изгонват, нови езици ще говорят,

18 змии ще хващат, а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди, на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват.

19 И така, след като им говори, Господ Иисус се възнесе на небето и седна отдясно на Бога.

20 А те излязоха и проповядваха навсякъде, като Господ им съдействаше и потвърждаваше словото със знаменията, които ги придружаваха. Амин.

Continuar Lendo

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply