Connect with us

Bíblia CROAT

Marcos 14

1 Za dva dana bijae Pasha i Beskvasni kruhovi. Glavari sveeniki i pismoznanci traili su kako da ga na prijevaru uhvate i ubiju.

2 Jer se govorilo: "Nikako ne na Blagdan da ne nastane pobuna naroda."

3 I kad je u Betaniji, u kui imuna Gubavca, bio za stolom, doe neka ena s alabastrenom posudicom prave skupocjene nardove pomasti. Razbi posudicu i poli ga po glavi.

4 A neki negodovahu te e jedan drugomu: "emu to rasipanje pomasti?

5 Mogla se pomast prodati za vie od tristo denara i dati siromasima." I otresahu se na nju.

6 A Isus ree: "Pustite je, to joj dodijavate? Dobro djelo uini na meni.

7 Ta siromaha svagda imate uza se i kad god hoete moete im dobro initi, a mene nemate svagda.

8 Uinila je to je mogla: unaprijed mi pomaza tijelo za ukop.

9 Zaista, kaem vam, gdje se god bude propovijedalo evanelje, po svem svijetu, navjeivat e se i ovo to ona uini – njoj na spomen."

10 A Juda Ikariotski, jedan od dvanaestorice, ode glavarima sveenikim da im ga preda.

11 Kad su oni to uli, obradovali su se i obeali mu dati novca. I traio je zgodu da ga preda.

12 Prvoga dana Beskvasnih kruhova, kad se rtvovala pasha, upitaju uenici Isusa: "Gdje hoe blagovati pashu, da odemo i pripravimo?"

13 On poalje dvojicu uenika i rekne im: "Idite u grad i namjerit ete se na ovjeka koji nosi krag vode. Poite za njim

14 pa gdje on ue, recite domainu: 'Uitelj pita: Gdje mi je svratite u kojem bih blagovao pashu sa svojim uenicima?'

15 I on e vam pokazati na katu veliko blagovalite, prostrto i spremljeno. Ondje nam pripravite."

16 Uenici odu, dou u grad i nau kako im on ree te priprave pashu.

17 A uveer doe on s dvanaestoricom.

18 I dok bijahu za stolom te blagovahu, ree Isus: "Zaista, kaem vam, jedan e me od vas izdati – koji sa mnom blaguje."

19 Oaloeni, stanu mu govoriti jedan za drugim: "Da nisam ja?"

20 A on im ree: "Jedan od dvanaestorice koji umae sa mnom u zdjelicu.

21 Sin ovjeji, istina, odlazi kako je o njemu pisano, ali jao ovjeku onomu koji ga predaje. Tomu bi ovjeku bolje bilo da se ni rodio nije!"

22 I dok su blagovali, on uze kruh, izree blagoslov pa razlomi, dade im i ree: "Uzmite, ovo je tijelo moje."

23 I uze au, zahvali i dade im. I svi su iz nje pili.

24 A on im ree: "Ovo je krv moja, krv Saveza, koja se za mnoge prolijeva.

25 Zaista, kaem vam, ne, neu vie piti od ovoga roda trsova do onoga dana kad u ga – novoga – piti u kraljevstvu Bojem."

26 Otpjevavi hvalospjeve, zaputie se prema Maslinskoj gori.

27 I ree im Isus: "Svi ete se sablazniti. Ta pisano je: Udarit u pastira i ovce e se razbjei.

28 Ali kad uskrsnem, ii u pred vama u Galileju."

29 Nato e mu Petar: "Ako se i svi sablazne, ja neu!"

30 A Isus mu ree: "Zaista, kaem ti, ba ti, danas, ove noi, prije nego se pijetao dvaput oglasi, triput e me zatajiti."

31 Ali on je upornije uvjeravao: "Bude li trebalo i umrijeti s tobom – ne, neu te zatajiti." A tako su svi govorili.

32 I dou u predio imenom Getsemani. I kae Isus svojim uenicima: "Sjednite ovdje dok se ne pomolim."

33 I povede sa sobom Petra, Jakova i Ivana. Spopade ga uas i tjeskoba

34 pa im ree: "Dua mi je nasmrt alosna! Ostanite ovdje i bdijte!"

35 Ode malo dalje i ruei se na zemlju molio je da ga, ako je mogue, mimoie ovaj as.

36 Govorae: "Abba! Oe! Tebi je sve mogue! Otkloni au ovu od mene! Ali ne to ja hou, nego to hoe ti!"

37 I doe, nae ih pozaspale pa ree Petru: "imune, spava? Jedan sat nisi mogao probdjeti?

38 Bdijte i molite da ne padnete u napast. Duh je, istina, voljan, no tijelo je slabo."

39 Opet ode i pomoli se istim rijeima.

40 Ponovno doe i nae ih pozaspale. Oi im se sklapale i nisu znali to da mu odgovore.

41 Doe i trei put i ree im: "Samo spavajte i poivajte! Gotovo je! Doe as! Evo, predaje se Sin ovjeji u ruke grenike!

42 Ustanite, hajdemo! Evo, izdajica se moj pribliio!"

43 Uto, dok je on jo govorio, stie Juda, jedan od dvanaestorice, i s njime svjetina s maevima i toljagama, poslana od glavara sveenikih, pismoznanaca i starjeina.

44 A izdajica im njegov dade znak: "Koga poljubim, taj je! Uhvatite ga i oprezno odvedite!"

45 I kako doe, odmah pristupi k njemu i ree: "Uitelju!" I poljubi ga.

46 Oni podignu na nj ruke i uhvate ga.

47 A jedan od nazonih trgnu ma, udari slugu velikoga sveenika i odsijee mu uho.

48 Isus im prozbori: "Kao na razbojnika izioste s maevima i toljagama da me uhvatite.

49 Danomice bijah vam u Hramu, nauavah i ne uhvatiste me. No neka se ispune Pisma!"

50 I svi ga ostave i pobjegnu.

51 A jedan je mladi iao za njim, ogrnut samo plahtom. I njega htjedoe uhvatiti,

52 no on ostavi plahtu i gol pobjee.

53 Zatim odvedoe Isusa velikom sveeniku. I skupe se svi glavari sveeniki, starjeine i pismoznanci.

54 Petar je izdaleka iao za njim do u dvor velikog sveenika. Tu je sjedio sa straarima i grijao se uz vatru.

55 A glavari sveeniki i cijelo Vijee, da bi mogli pogubiti Isusa, traili su protiv njega kakvo svjedoanstvo, ali nikako da ga nau.

56 Mnogi su dodue lano svjedoili protiv njega, ali im se svjedoanstva ne slagahu.

57 Ustali su neki i lano svjedoili protiv njega:

58 "Mi smo ga uli govoriti: 'Ja u razvaliti ovaj rukotvoreni Hram i za tri dana sagraditi drugi, nerukotvoreni!'"

59 Ali ni u tom im svjedoanstvo ne bijae slono.

60 Usta nato veliki sveenik na sredinu i upita Isusa: "Zar nita ne odgovara? to to ovi svjedoe protiv tebe?

61 A on je utio i nita mu nije odgovarao. Veliki ga sveenik ponovo upita: "Ti li si Krist, Sin Blagoslovljenoga?"

62 A Isus mu ree: "Ja jesam! I gledat ete Sina ovjejega gdje sjedi zdesna Sile i dolazi s oblacima nebeskim."

63 Nato veliki sveenik razdrije haljine i ree: "to nam jo trebaju svjedoci?

64 uli ste hulu. to vam se ini?" Oni svi presudie da zasluuje smrt.

65 I neki stanu pljuvati po njemu, zastirati mu lice i udarati ga govorei: "Proreci!" I sluge ga stadoe pljuskati.

66 I dok je Petar bio dolje u dvoru, doe jedna slukinja velikoga sveenika;

67 ugledavi Petra gdje se grije, upre u nj pogled i ree: "I ti bijae s Nazareaninom, Isusom."

68 On zanijeka: "Niti znam niti razumijem to govori." I izie van u predvorje, a pijetao se oglasi.

69 Slukinja ga ugleda i poe opet govoriti nazonima: "Ovaj je od njih!"

70 On opet nijekae. Domalo nazoni opet stanu govoriti Petru: "Doista, i ti si od njih! Ta Galilejac si!"

71 On se tada stane kleti i preklinjati: "Ne znam ovjeka o kom govorite!"

72 I odmah se po drugi put oglasi pijetao. I spomenu se Petar one besjede, kako mu ono Isus ree: "Prije nego se pijetao dvaput oglasi, triput e me zatajiti." I briznu u pla.

Continuar Lendo