Connect with us

Bíblia CROAT

Marcos 13

1 Kad je izlazio iz Hrama, rekne mu jedan od njegovih uenika: "Uitelju, gledaj! Kakva li kamenja, kakvih li zdanja!"

2 Isus mu odvrati: "Vidi li ta velianstvena zdanja? Ne, nee se ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen."

3 Dok je zatim na Maslinskoj gori sjedio suelice Hramu, upitaju ga nasamo Petar, Jakov, Ivan i Andrija:

4 "Reci nam kada e to biti i na koji se znak sve to ima svriti?"

5 Tada im Isus poe govoriti: "Pazite da vas tko ne zavede.

6 Mnogi e doi u moje ime i govoriti: Ja sam! I mnoge e zavesti.

7 Kada pak ujete za ratove i za glasove o ratovima, ne uznemirujte se. Treba da se to dogodi, ali to jo nije svretak."

8 "Narod e ustati protiv naroda, kraljevstvo protiv kraljevstva. Bit e potresa po raznim mjestima, bit e gladi. To je poetak trudova."

9 "Vi pak pazite sami na sebe. Predavat e vas vijeima i tui vas u sinagogama, pred upraviteljima i kraljevima stajat ete zbog mene, njima za svjedoanstvo.

10 A treba da se najprije svim narodima propovijeda evanelje."

11 "Kad vas budu vodili na izruenje, ne brinite se unaprijed to ete govoriti, nego govorite to vam bude dano u onaj as. Ta niste vi koji govorite, nego Duh Sveti.

12 Predavat e na smrt brat brata i otac sina. Djeca e ustajati na roditelje i ubijati ih.

13 Svi e vas zamrziti zbog imena moga. Ali tko ustraje do svretka, bit e spaen."

14 "I kad vidite da grozota pustoi stoluje gdje joj nije mjesto – tko ita, neka razumije – koji se tada zateknu u Judeji, neka bjee u gore!

15 Tko bude na krovu, neka ne silazi i ne ulazi u kuu da iz nje to uzme.

16 I tko bude u polju, neka se ne okree natrag da uzme ogrta!"

17 "Jao trudnicama i dojiljama u one dane!

18 A molite da to ne bude zimi

19 jer e onih dana biti tjeskoba kakve ne bi od poetka stvorenja, koje stvori Bog, sve do sada, a nee je ni biti.

20 I kad Gospodin ne bi skratio dane one, nitko se ne bi spasio. No poradi izabranih, koje on sebi izabra, skratio je on te dane."

21 Ako vam tada tko rekne: 'Evo Krista ovdje! Eno ondje!' – ne vjerujte.

22 Ustat e doista lani kristi i lani proroci i tvorit e znamenja i udesa da, bude li mogue, zavedu izabrane.

23 Vi dakle budite na oprezu! Evo, prorekao sam vam sve!"

24 Nego, u one dane, nakon one nevolje, sunce e pomrati i mjesec nee vie svijetljeti

25 a zvijezde e s neba padati i sile e se nebeske poljuljati.

26 Tada e ugledati Sina ovjejega gdje dolazi na oblacima s velikom moi i slavom.

27 I razaslat e anele i sabrati svoje izabranike s etiri vjetra, s kraja zemlje do na kraj neba."

28 A od smokve se nauite prispodobi! Kad joj grana ve omeka i lie potjera, znate: ljeto je blizu.

29 Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je, na vratima!

30 Zaista, kaem vam, ne, nee uminuti narataj ovaj dok se sve to ne zbude.

31 Nebo e i zemlja uminuti, ali rijei moje ne, nee uminuti."

32 "A o onom danu i asu nitko ne zna, pa ni aneli na nebu, ni Sin, nego samo Otac."

33 "Pazite! Bdijte jer ne znate kada je as.

34 Kao kad ono ovjek neki polazei na put ostavi svoju kuu, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije.

35 Bdijte, dakle, jer ne znate kad e se domain vratiti – da li uveer ili o ponoi, da li za prvih pijetlova ili ujutro –

36 da vas ne bi naao pozaspale ako iznenada doe."

37 "to vama kaem, svima kaem: Bdijte!"

Continuar Lendo