Connect with us

Bíblia CROAT

Marcos 4

1 I poe opet pouavati uz more. I zgrnu se k njemu silan svijet te on ue u lau i sjede na moru, a sve ono mnotvo bijae uz more, na kopnu.

2 Pouavao ih je u prispodobama mnogoemu. Govorio im u pouci:

3 "Posluajte! Gle, izie sija sijati.

4 I dok je sijao, poneko zrno pade uz put, dooe ptice i pozobae ga.

5 Neko opet pade na kamenito tlo gdje nemae dosta zemlje. Odmah izniknu jer nemae duboke zemlje.

6 Ali kad ogranu sunce, izgorje; i jer nemae korijenja, osui se.

7 Neko opet pade u trnje i trnje uzraste i ugui ga te ploda ne donese.

8 Neko napokon pade u dobru zemlju i dade plod, razraste se i razmnoi, te donese: jedno tridesetostruko, jedno ezdesetostruko, jedno stostruko."

9 I doda: "Tko ima ui da uje, neka uje!"

10 Kad bijae nasamo, oni oko njega zajedno s dvanaestoricom pitahu ga o prispodobama.

11 I govorae im: "Vama je dano otajstvo kraljevstva Bojega, a onima vani sve biva u prispodobama:

12 da gledaju, gledaju – i ne vide, sluaju, sluaju – i ne razumiju, da se ne obrate pa da im se otpusti."

13 I kae im: "Zar ne znate tu prispodobu? Kako ete onda razumjeti prispodobe uope?

14 Sija sije Rije.

15 Oni uz put, gdje je Rije posijana, jesu oni kojima, netom uju, odmah dolazi Sotona i odnosi Rije u njih posijanu.

16 Zasijani na tlo kamenito jesu oni koji kad uju Rije, odmah je s radou prime,

17 ali nemaju u sebi korijena, nego su nestalni: kad nastane nevolja ili progonstvo zbog Rijei, odmah se sablazne.

18 A drugi su oni u trnje zasijani. To su oni koji posluaju Rije,

19 ali nadole brige vremenite, zavodljivost bogatstva i ostale poude ugue Rije te ona ostane bez ploda.

20 A zasijani na dobru zemlju jesu oni koji uju i prime Rije te urode: tridesetostruko, ezdesetostruko, stostruko.

21 I govorae im: "Unosi li se svjetiljka da se pod posudu stavi ili pod postelju? Zar ne da se stavi na svijenjak?

22 Ta nita nije zastrto, osim zato da se oituje; i nita skriveno, osim zato da doe na vidjelo!

23 Ima li tko ui da uje, neka uje."

24 I govorae im: "Pazite to sluate. Mjerom kojom mjerite mjerit e vam se. I nadodat e vam se.

25 Doista, onomu tko ima dat e se, a onomu tko nema oduzet e se i ono to ima."

26 I govorae im: "Kraljevstvo je Boje kao kad ovjek baci sjeme u zemlju.

27 Spavao on ili bdio, nou i danju sjeme klija i raste – sam ne zna kako;

28 zemlja sama od sebe donosi plod: najprije stabljiku, onda klas i napokon puno zrnja na klasu.

29 A im plod dopusti, bre se on laa srpa jer eto etve."

30 I govorae: "Kako da prispodobimo kraljevstvo nebesko ili u kojoj da ga prispodobi iznesemo?

31 Kao kad se goruiino zrno posije u zemlju. Manje od svega sjemenja na zemlji,

32 jedno posijano, naraste i postane vee od svega povra pa potjera velike grane te se pod sjenom njegovom gnijezde ptice nebeske."

33 Mnogim takvim prispodobama navjeivae im Rije, kako ve mogahu sluati.

34 Bez prispodobe im ne govorae, a nasamo bi svojim uenicima sve razjanjavao.

35 Uveer istoga dana kae im: "Prijeimo prijeko!"

36 Oni otpuste mnotvo i povezu Isusa kako ve bijae u lai. A pratile su ga i druge lae.

37 Najednom nasta estoka oluja, na lau navale valovi te su je ve gotovo napunili.

38 A on na krmi spavae na uzglavku. Probude ga i kau mu: "Uitelju! Zar ne mari to ginemo?"

39 On se probudi, zaprijeti vjetru i ree moru: "Utihni! Umukni!" I smiri se vjetar i nasta velika utiha.

40 Tada im ree: "to ste bojaljivi? Kako nemate vjere?"

41 Oni se silno prestraie pa se zapitkivahu: "Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju?"

Continuar Lendo