Connect with us

Bíblia CROAT

Marcos 10

1 Krenuvi odande, doe u judejski kraj i na onu stranu Jordana. I opet mnotvo nagrnu k njemu, a on ih po svojem obiaju ponovno pouavae.

2 A pristupe farizeji pa, da ga iskuaju, upitae: "Je li muu doputeno otpustiti enu?"

3 On im odgovori: "to vam zapovjedi Mojsije?"

4 Oni rekoe: "Mojsije je dopustio napisati otpusno pismo i – otpustiti."

5 A Isus e im: "Zbog okorjelosti srca vaega napisa vam on tu zapovijed.

6 Od poetka stvorenja muko i ensko stvori ih.

7 Stoga e ovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju enu;

8 i dvoje njih bit e jedno tijelo. Tako vie nisu dvoje, nego jedno tijelo.

9 to dakle Bog zdrui, ovjek neka ne rastavlja!"

10 U kui su ga uenici ponovno o tome ispitivali.

11 I ree im: "Tko otpusti svoju enu pa se oeni drugom, ini prema prvoj preljub.

12 I ako ena napusti svoga mua pa se uda za drugoga, ini preljub."

13 Donosili mu djeicu da ih se dotakne, a uenici im branili.

14 Opazivi to, Isus se ozlovolji i ree im: "Pustite djeicu neka dolaze k meni; ne prijeite im jer takvih je kraljevstvo Boje!

15 Zaista, kaem vam, tko ne primi kraljevstva Bojega kao dijete, ne, u nj nee ui."

16 Nato ih zagrli pa ih blagoslivljae polaui na njih ruke.

17 I dok je izlazio na put, dotri netko, klekne preda nj pa ga upita: "Uitelju dobri, to mi je initi da batinim ivot vjeni?"

18 Isus mu ree: "to me zove dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini!

19 Zapovijedi znade: Ne ubij! Ne ini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoi lano! Ne otmi! Potuj oca svoga i majku!"

20 On mu odgovori: "Uitelju, sve sam to uvao od svoje mladosti."

21 Isus ga nato pogleda, zavoli ga i rekne mu: "Jedno ti nedostaje! Idi i to ima, prodaj i podaj siromasima pa e imati blago na nebu. A onda doi i idi za mnom."

22 On se na tu rije smrkne i ode alostan jer imae velik imetak.

23 Isus zaokrui pogledom pa e svojim uenicima: "Kako li e teko imunici u kraljevstvo Boje!"

24 Uenici ostadoe zapanjeni tim njegovim rijeima. Zato im Isus ponovi: "Djeco, kako je teko u kraljevstvo Boje!

25 Lake je devi kroz uice iglene nego bogatau u kraljevstvo Boje."

26 Oni se jo vema snebivahu te e jedan drugome: "Pa tko se onda moe spasiti?"

27 Isus upre u njih pogled i ree: "Ljudima je nemogue, ali ne Bogu! Ta Bogu je sve mogue!"

28 Petar mu poe govoriti: "Evo, mi sve ostavismo i poosmo za tobom."

29 Ree Isus: "Zaista, kaem vam, nema ga tko ostavi kuu, ili brau, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanelja,

30 a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kua, i brae, i sestara, i majki, i djece, i polja – i u buduem vijeku ivot vjeni.

31 A mnogi prvi bit e posljednji i posljednji prvi."

32 Putovali su tako uzlazei u Jeruzalem. Isus je iao pred njima te bijahu zaprepateni, a oni koji su ili za njima, prestraeni. Tada Isus opet uze dvanaestoricu i poe im kazivati to e ga zadesiti:

33 "Evo, uzlazimo u Jeruzalem i Sin ovjeji bit e predan glavarima sveenikim i pismoznancima. Osudit e ga na smrt, predati poganima,

34 izrugati i popljuvati. Izbievat e ga, ubit e ga, ali on e nakon tri dana ustati."

35 I pristupe mu Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, govorei mu: "Uitelju, htjeli bismo da nam uini to te zaitemo."

36 A on e im: "to hoete da vam uinim?"

37 Oni mu rekoe: "Daj nam da ti u slavi tvojoj sjednemo jedan zdesna, a drugi slijeva."

38 A Isus im ree: "Ne znate to itete. Moete li piti au koju ja pijem, ili krstiti se krstom kojim se ja krstim?"

39 Oni mu rekoe: "Moemo." A Isus e im: "au koju ja pijem pit ete i krstom kojim se ja krstim bit ete krteni,

40 ali sjesti meni zdesna ili slijeva nisam ja vlastan dati – to je onih kojima je pripravljeno."

41 Kad su to ula ostala desetorica, poee se gnjeviti na Jakova i Ivana.

42 Zato ih Isus dozva i ree im: "Znate da oni koji se smatraju vladarima gospoduju svojim narodima i velikai njihovi dre ih pod vlau.

43 Nije tako meu vama! Naprotiv, tko hoe da meu vama bude najvei, neka vam bude posluitelj!

44 I tko hoe da meu vama bude prvi, neka bude svima sluga.

45 Jer ni Sin ovjeji nije doao da bude sluen, nego da slui i ivot svoj dade kao otkupninu za mnoge."

46 Dou tako u Jerihon. Kad je Isus s uenicima i sa silnim mnotvom izlazio iz Jerihona, kraj puta je sjedio slijepi prosjak Bartimej, sin Timejev.

47 Kad je uo da je to Isus Nazareanin, stane vikati: "Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se!"

48 Mnogi ga uutkivahu, ali on jo jae vikae: "Sine Davidov, smiluj mi se!"

49 Isus se zaustavi i ree: "Pozovite ga!" I pozovu slijepca sokolei ga: "Ustani! Zove te!"

50 On baci sa sebe ogrta, skoi i doe Isusu.

51 Isus ga upita: "to hoe da ti uinim?" Slijepac mu ree: "Uitelju moj, da progledam."

52 Isus e mu: "Idi, vjera te tvoja spasila!" I on odmah progleda i uputi se za njim.

Continuar Lendo