Connect with us

Bíblia ESTONIAN

Marcos 10

1 Ja Tema läks sealt teele ja tuli Judea aladele ja maale sealpool Jordanit. Ja rahvast voolas jälle kokku Tema juure, ja Ta

2 Ja varisere tuli Tema juure, ja Teda kiusates küsisid nad Temalt: „Kas on mehel luba oma naist enesest lahutada?”

3 Tema vastas ja ütles neile: „Mida Mooses teid käskis?”

4 Nemad ütlesid: „Mooses andis loa kirjutada lahutuskiri ja lahutada!”

5 Aga Jeesus kostis ja ütles: „Teie südame kanguse pärast ta kirjutas teile selle käsu,

6 ent loomise algusest Jumal l

7 Sellepärast loobub inimene oma isast ja emast,

8 ja need kaks, mees ja naine, saavad üheks lihaks. Nii ei ole nad enam kaks, vaid üks liha.

9 Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu!”

10 Ja kodus küsisid Tema jüngrid jälle Temalt sama asja pärast.

11 Ja Ta ütles neile: „Kes iganes oma naise enesest lahutab ja v

12 Ja kui naine enese lahutab oma mehest ja läheb teisele, siis ta rikub abielu!”

13 Ja nad t

14 Kui Jeesus seda nägi, läks Ta tusaseks ja ütles neile: „Laske lapsukesed Minu juure tulla, ärge keelake neid, sest niisuguste päralt on Jumala Riik!

15 T

16 Ja Ta kaisutas neid ja pani Oma käed nende peale ning

17 Ja kui Ta ära läks teele, jooksis keegi Ta juure, langes p

18 Aga Jeesus ütles talle: „Miks sa Mind nimetad heaks? Keegi muu ei ole hea kui ainult Jumal.

19 Käsud sa tead: Sa ei tohi tappa; sa ei tohi abielu rikkuda; sa ei tohi varastada; sa ei tohi valet tunnistada; sa ei tohi kedagi petta; sa pead oma isa ja ema austama!”

20 Aga ta kostis ja ütles Temale: „

21 Ja Jeesus vaatas tema peale ja tundis armastust ta vastu ning ütles talle: „Ūht asja on sulle vaja: mine ja müü ära k

22 Tema aga jäi murelikuks selle s

23 Siis Jeesus vaatas ümber ja ütles Oma jüngritele: „Kui raske on neil, kelledel on palju vara, sisse minna Jumala Riiki!”

24 Aga jüngrid kohkusid Tema s

25 H

26 Aga nemad hämmastusid veel enam ja ütlesid isekeskis: „Kes siis v

27 Jeesus vaatas nendele ja ütles: „Inimestel on see v

28 Peetrus hakkas Temale ütlema: „Vaata, meie oleme jätnud maha k

29 Jeesus ütles: „T

30 ega saaks sajakordselt nüüd selsinasel ajal maju ja vendi ja

31 Aga paljud esimesed saavad viimseiks ja viimsed esimesiks!”

32 Aga nad olid teel minemas Jeruusalemma; ja Jeesus käis nende ees, ja nad kohkusid, aga järelkäijad kartsid. Ja Ta v

33 „Vaata, me läheme üles Jeruusalemma; ja Inimese Poeg antakse ülempreestrite ja kirjatundjate kätte, ja nad m

34 Ja need pilkavad Teda ja sülitavad Ta peale ja peksavad Teda rooskadega ja tapavad Tema, ja kolme päeva pärast t

35

36 Aga Tema ütles neile: „Mida te tahate, et ma teile teeksin?” 37. Nemad ütlesid Talle: „Anna meile, et me üks Sinu paremal ja teine Sinu vasakui pool saaksime istuda Sinu auhiilguses!”

37

38 Aga Jeesus ütles neile: „Te ei tea, mida te palute. Kas te v

39

40 kuid istuda Mu paremal ja vasakul pool ei ole Minu anda, vaid see antakse neile, kellele see on valmistatud!”

41 Kui need kümme seda kuulsid, said nad pahaseks Jakoobuse ja Johannese peale.

42 Ja Jeesus kutsus nad Enese juure ja ütles neile: „Te teate, et need, keda arvatakse rahvaste ülemaiks, valitsevad nende üle ja rahvaste suured tarvitavad v

43

44 ja kes teie seast tahab olla k

45 Sest Inimese Poeg ei ole tulnud ennast laskma teenida, vaid ise teenima ja andma oma hinge lunaks paljude eest!”

46 Ja nad tulid Jeerikosse. Ja kui Ta Jeerikost välja läks ja Tema jüngrid ja suur hulk rahvast, siis istus Timeuse poeg, pime Bartimeus, tee ääres ja kerjas.

47 Ja kui ta kuulis, et Jeesus Naatsaretlane on seal, hakkas ta kisendama ja ütlema: „Jeesus, Taaveti poeg, halasta minu peale!”

48 Ja paljud s

49 Ja Jeesus jäi seisma ja ütles: „Kutsuge ta siia!” Ja nad kutsusid pimedat ja ütlesid temale: „Ole julge, t

50 Ent tema viskas kuue seljast, t

51 Ja Jeesus hakkas temaga rääkima ning ütles: „Mis sa tahad, et Ma sulle teeksin?” Ent pime ütles talle: „Rabunii, et ma jälle näeksin!”

52 Jeesus ütles talle: „Mine, su usk on sind aidanud!” Ja sedamaid nägi ta jälle ja järgis Teda teekonnal.

Continuar Lendo

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply