Connect with us

Bíblia CROAT

Marcos 5

1 Stigoe na onu stranu mora, u kraj gerazenski.

2 im izie iz lae, odmah mu iz grobnica pohiti u susret neki ovjek s neistim duhom.

3 Obitavalite je imao u grobnicama. I nitko ga vie nije mogao svezati ni lancima

4 jer je ve esto bio i okovima i lancima svezan, ali je raskinuo okove i iskidao lance i nitko ga nije mogao ukrotiti.

5 Po cijele bi noi i dane u grobnicama i po brdima vikao i bio se kamenjem.

6 Kad izdaleka opazi Isusa, dotri i pokloni mu se,

7 a onda u sav glas povika: "to ti ima sa mnom, Isuse, Sine Boga Svevinjega? Zaklinjem te Bogom, ne mui me!"

8 Jer Isus mu bijae rekao: "Izii, due neisti, iz ovoga ovjeka!"

9 Isus ga nato upita: "Kako ti je ime?" Kae mu: "Legija mi je ime! Ima nas mnogo!"

10 I uporno zaklinjae Isusa da ih ne istjera iz onoga kraja.

11 A ondje je pod brdom paslo veliko krdo svinja.

12 Zaklinjahu ga dakle: "Poalji nas u ove svinje da u njih uemo!"

13 I on im dopusti. Tada izioe neisti duhovi i uoe u svinje. I krdo od oko dvije tisue jurnu niz obronak u more i podavi se u moru.

14 Svinjari pobjegoe i razglasie gradom i selima. A ljudi pooe vidjeti to se dogodilo.

15 Dou Isusu. Ugledaju opsjednutoga: sjedio je obuen i zdrave pameti – on koji ih je imao legiju. I prestrae se.

16 A oevici im razlagahu kako je to bilo s opsjednutim i ono o svinjama.

17 Tada ga stanu moliti da ode iz njihova kraja.

18 Kad je ulazio u lau, onaj to bijae opsjednut molio ga da bude uza nj.

19 No on mu ne dopusti, nego mu ree: "Poi kui k svojima pa im javi to ti je uinio Gospodin, kako ti se smilovao."

20 On ode i poe razglaavati po Dekapolu to mu uini Isus. I svi su se divili.

21 Kad se Isus laom ponovno prebacio prijeko, zgrnu se k njemu silan svijet.

22 Stajao je uz more. I doe, gle, jedan od nadstojnika sinagoge, imenom Jair. Ugledavi ga, padne mu pred noge

23 pa ga usrdno moljae: "Kerkica mi je na umoru! Doi, stavi ruke na nju da ozdravi i ostane u ivotu!"

24 I poe s njima. A za njim je iao silan svijet i pritiskao ga.

25 A neka je ena dvanaest godina bolovala od krvarenja,

26 mnogo pretrpjela od pustih lijenika, razdala sve svoje i nita nije koristilo; tovie, bivalo joj je sve gore.

27 uvi za Isusa, prie mu meu mnotvom odostraga i dotaknu se njegove haljine.

28 Mislila je: "Dotaknem li se samo njegovih haljina, bit u spaena."

29 I odmah prestane njezino krvarenje te osjeti u tijelu da je ozdravila od zla.

30 Isus odmah u sebi osjeti da je iz njega izila sila pa se okrenu usred mnotva i ree: "Tko se to dotaknu mojih haljina?"

31 A uenici mu rekoe: "Ta vidi kako te mnotvo odasvud pritie i jo pita: 'Tko me se to dotaknu?'"

32 A on zaokrui pogledom da vidi onu koja to uini.

33 ena, sva u strahu i trepetu, svjesna onoga to joj se dogodilo, pristupi i baci se preda nj pa mu kaza sve po istini.

34 On joj ree: "Keri, vjera te tvoja spasila! Poi u miru i budi zdrava od svojega zla!"

35 Dok je Isus jo govorio, eto nadstojnikovih s porukom. "Ki ti je umrla. emu dalje muiti uitelja?"

36 Isus je uo taj razgovor, pa e nadstojniku: "Ne boj se! Samo vjeruj!"

37 I ne dopusti da ga itko drugi prati osim Petra i Jakova i Ivana, brata Jakovljeva.

38 I dou u kuu nadstojnikovu. Ugleda buku i one koji plakahu i naricahu u sav glas.

39 Ue i kae im: "to buite i plaete? Dijete nije umrlo, nego spava."

40 A oni mu se podsmjehivahu. No on ih sve izbaci, uzme sa sobom djetetova oca i majku i svoje pratioce pa ue onamo gdje bijae dijete.

41 Primi dijete za ruku govorei: "Talita, kum!" to znai: "Djevojko! Zapovijedam ti, ustani!"

42 I djevojka odmah usta i poe hodati. Bijae joj dvanaest godina. I u tren ostadoe zapanjeni, u udu veliku.

43 On im dobro poprijeti neka toga nitko ne dozna; i ree da djevojci dadnu jesti.

Continuar Lendo