Connect with us

Bíblia HUNUJ

Marcos 5

1 Azután elmentek a tenger túlsó partjára, a gadaraiak földjére.

2 Amikor kiszállt a hajóból, egyszer csak szembejött vele a sírboltok közül egy tisztátalan lélektől megszállott ember,

3 akinek a sírboltokban volt a lakása, és akit már lánccal sem tudott megkötözni senki.

4 Mert már sokszor meg volt kötözve bilincsekkel és láncokkal, de szétszaggatta a láncokat, a bilincseket pedig összetörte, úgyhogy senki sem tudta megfékezni.

5 Éjjel-nappal mindig a sírokban és a hegyek között tartózkodott, kiáltozott és kővel vagdosta magát.

6 Amikor távolról meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte,

7 és hangosan felkiáltott: "Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten Fia? Az Istenre kényszerítelek, ne gyötörj engem!"

8 Jézus ugyanis ezt mondta neki: "Menj ki, tisztátalan lélek ebből az emberből!"

9 És megkérdezte tőle: "Mi a neved?" Az így felelt: "Légió a nevem, mert sokan vagyunk."

10 És nagyon kérte, hogy ne űzze el őket arról a vidékről.

11 Ott a hegyoldalban volt egy nagy legelésző disznónyáj,

12 ezért a tisztátalan lelkek azt kérték tőle: "Küldj minket a disznókba, hadd menjünk beléjük!"

13 Megengedte nekik, a tisztátalan lelkek pedig kijöttek, és a disznókba költöztek&#59; mire a nyáj, mintegy kétezer állat, a meredekről a tengerbe rohant, és belefulladt a vízbe.

14 Akik pedig legeltették, elfutottak, és elvitték a hírt a városba és a környező településekre. Erre kijöttek az emberek, hogy lássák, mi történt.

15 Amikor Jézus közelébe értek és látták, hogy a megszállott, akiben a légió volt, felöltözve ül, és eszénél van, félelem fogta el őket.

16 Akik látták, elmondták nekik: hogyan történt a dolog a megszállottal és a disznókkal.

17 Ekkor kérni kezdték Jézust, hogy távozzék el a határukból.

18 Amikor azután beszállt a hajóba, kérlelte őt az előbb még megszállott ember, hogy mellette maradhasson.

19 Ő azonban nem engedte meg neki ezt, hanem így szólt hozzá: "Menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr veled és hogyan könyörült meg rajtad."

20 Az pedig elment, és hirdetni kezdte a Tízvárosban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus, amin azután mindenki csodálkozott.

21 Amikor Jézus ismét átkelt a hajón a túlsó partra, nagy sokaság sereglett köré, de ő a tenger partján maradt.

22 Ide jött hozzá az egyik zsinagógai elöljáró, név szerint Jairus, aki meglátva őt, lába elé borult,

23 és esedezve kérte: "Kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon, és életben maradjon."

24 Jézus ekkor elindult vele. A nagy sokaság is követte őt, és tolongott körülötte.

25 Egy asszony pedig, aki tizenkét éve vérfolyásos volt,

26 sok orvostól sokat szenvedett, mindenét ráköltötte, de semmi hasznát sem látta, hanem még rosszabbul lett&#59;

27 amikor meghallotta, amit Jézusról beszéltek, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját,

28 mert így gondolkodott: "Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok."

29 És azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy kigyógyul a bajából.

30 Jézus is azonnal észrevette, hogy erő áradt ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt: "Ki érintette meg a ruhámat?"

31 Tanítványai így feleltek: "Látod, hogyan tolong körülötted a sokaság, és azt kérdezed: ki érintett meg engem?"

32 Jézus erre körülnézett, hogy láthassa azt az asszonyt, aki ezt tette.

33 Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő&#59; leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot.

34 Ő pedig ezt mondta neki: "Leányom, a hited megtartott téged: menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges."

35 Még beszélt Jézus, amikor a zsinagógai elöljáró házától érkezők ezt mondták: "Leányod meghalt. Miért fárasztod még a Mestert?"

36 Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai elöljáróhoz: "Ne félj, csak higgy!"

37 És senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének.

38 Amikor megérkeztek a zsinagógai elöljáró házához, látva a zűrzavart, a hangosan sírókat és jajgatókat,

39 bement, és így szólt hozzájuk: "Miért csináltok ilyen zűrzavart, és miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik."

40 Erre kinevették&#59; de ő mindenkit kiküldve maga mellé vette a gyermek apját, anyját és a vele levőket, bement oda, ahol a gyermek feküdt.

41 Majd megfogva a gyermek kezét, ezt mondta neki: "Talitha kúmi!" – ami azt jelenti: "Leányka, neked mondom, ébredj fel!"

42 A leányka pedig azonnal felkelt és járkált, mert tizenkét éves volt már. Azok pedig azt sem tudták, hova legyenek a nagy ámulattól.

43 Jézus azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja&#59; aztán szólt, hogy adjanak enni a leánykának.

Continuar Lendo