Connect with us

Bíblia CROAT

Marcos 2

1 I poto nakon nekoliko dana opet ue u Kafarnaum, proulo se da je u kui.

2 I skupie se mnogi te vie nije bilo mjesta ni pred vratima. On im navjeivae Rije.

3 I dou nosei k njemu uzetoga. Nosila ga etvorica.

4 Budui da ga zbog mnotva nisu mogli unijeti k njemu, otkriju krov nad mjestom gdje bijae Isus. Nainivi otvor, spuste postelju na kojoj je uzeti leao.

5 Vidjevi njihovu vjeru, kae Isus uzetome: "Sinko! Otputaju ti se grijesi."

6 Sjedjeli su ondje neki pismoznanci koji poee mudrovati u sebi:

7 "to to ovaj govori? Huli! Ta tko moe grijehe otputati doli Bog jedini?"

8 Isus duhom odmah proniknu da tako mudruju u sebi, pa e im: "to to mudrujete u sebi?

9 Ta to je lake? Rei uzetomu: 'Otputaju ti se grijesi' ili rei: 'Ustani, uzmi svoju postelju i hodi?'

10 Ali da znate: vlastan je Sin ovjeji na zemlji otputati grijehe!" I ree uzetomu:

11 "Tebi zapovijedam, ustani, uzmi postelju i poi kui!"

12 I on usta, uze odmah postelju i izie na oigled svima. Svi su zaneseni slavili Boga govorei: "Takvo to nikad jo ne vidjesmo!"

13 Isus ponovno izie k moru. Sve je ono mnotvo grnulo k njemu i on ih pouavae.

14 Prolazei ugleda Levija Alfejeva gdje sjedi u carinarnici. I kae mu: "Poi za mnom!" On usta i poe za njim.

15 Kada zatim Isus bijae za stolom u njegovoj kui, naoe se za stolom s njime i njegovim uenicima i mnogi carinici i grenici. Bilo ih je uistinu mnogo. A slijedili su ga

16 i pismoznanci farizejske sljedbe pa vidjevi da jede s grenicima i carinicima rekoe njegovim uenicima: "Zato jede s carinicima i grenicima?"

17 uvi to, Isus im ree: "Ne treba zdravima lijenika, nego bolesnima! Ne dooh zvati pravednike, nego grenike."

18 Ivanovi su uenici i farizeji postili. I dou neki i kau mu: "Zato uenici Ivanovi i uenici farizejski poste, a tvoji uenici ne poste?"

19 Nato im Isus ree: "Mogu li svatovi postiti dok je zarunik s njima? Dokle god imaju zarunika sa sobom, ne mogu postiti.

20 Doi e ve dani kad e im se ugrabiti zarunik i tada e postiti u onaj dan!"

21 "Nitko ne priiva krpe od sirova sukna na staro odijelo. Inae nova zakrpa vue sa starog odijela pa nastane jo vea rupa."

22 "I nitko ne ulijeva novo vino u stare mjeine. Inae e vino poderati mjeine pa propade i vino i mjeine. Nego – novo vino u nove mjeine!"

23 Jedne je subote prolazio kroz usjeve. Njegovi uenici poee putem trgati klasje. A farizeji mu rekoe:

24 "Gle! Zato ine to subotom nije doputeno?"

25 Isus im odgovori: "Zar nikad niste itali to uini David kad ogladnje te se nae u potrebi on i njegovi pratioci?

26 Kako za velikog sveenika Ebjatara ue u Dom Boji i pojede prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko osim sveenika; a on dade i svojim pratiocima?"

27 I govorae im: "Subota je stvorena radi ovjeka, a ne ovjek radi subote.

28 Tako, Sin ovjeji gospodar je subote!"

Continuar Lendo