Connect with us

Bíblia CROAT

Lucas 21

1 Pogleda i vidje kako bogatai bacaju u riznicu svoje darove.

2 A ugleda i neku ubogu udovicu kako baca onamo dva novia.

3 I ree: "Uistinu, kaem vam: ova je sirota udovica ubacila vie od sviju.

4 Svi su oni zapravo meu darove ubacili od svog suvika, a ona je od svoje sirotinje ubacila sav itak to ga imae."

5 I dok su neki razgovarali o Hramu, kako ga resi divno kamenje i zavjetni darovi, ree:

6 "Doi e dani u kojima se od ovoga to motrite nee ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen."

7 Upitae ga: "Uitelju, a kada e to biti? I na koji se znak to ima dogoditi?"

8 A on ree: "Pazite, ne dajte se zavesti. Mnogi e doista doi u moje ime i govoriti: 'Ja sam' i: 'Vrijeme se pribliilo!' Ne idite za njima.

9 A kad ujete za ratove i pobune, ne prestraite se. Doista treba da se to prije dogodi, ali to jo nije odmah svretak."

10 Tada im kaza: "Narod e ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva.

11 I bit e velikih potresa i po raznim mjestima gladi i poasti; bit e strahota i velikih znakova s neba."

12 "No prije svega toga podignut e na vas ruke i progoniti vas, predavati vas u sinagoge i tamnice. Vui e vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena mojega.

13 Zadesit e vas to radi svjedoenja."

14 "Stoga uzmite k srcu: nemojte unaprijed smiljati obranu!

15 Ta ja u vam dati usta i mudrost kojoj se nee moi suprotstaviti niti oduprijeti nijedan va protivnik.

16 A predavat e vas ak i vai roditelji i braa, roaci i prijatelji. Neke e od vas i ubiti."

17 "Svi e vas zamrziti zbog imena mojega.

18 Ali ni vlas vam s glave nee propasti.

19 Svojom ete se postojanou spasiti."

20 "Kad ugledate da vojska opkoljuje Jeruzalem, tada znajte: pribliilo se njegovo opustoenje.

21 Koji se tada zateknu u Judeji, neka bjee u gore; a koji u Gradu, neka ga napuste; koji pak po poljima, neka se u nj ne vraaju

22 jer to su dani odmazde, da se ispuni sve to je pisano."

23 "Jao trudnicama i dojiljama u one dane jer bit e jad velik na zemlji i gnjev nad ovim narodom.

24 Padat e od otrice maa, odvodit e ih kao roblje po svim narodima. I Jeruzalem e gaziti pogani sve dok se ne navre vremena pogana."

25 "I bit e znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja.

26 Izdisat e ljudi od straha i iekivanja onoga to prijeti svijetu. Doista, sile e se nebeske poljuljati.

27 Tada e ugledati Sina ovjejega gdje dolazi u oblaku s velikom moi i slavom.

28 Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave jer se pribliuje vae otkupljenje."

29 I ree im prispodobu: "Pogledajte smokvu i sva stabla.

30 Kad ve propupaju, i sami vidite i znate: blizu je ve ljeto.

31 Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je kraljevstvo Boje.

32 Zaista, kaem vam, ne, nee uminuti narataj ovaj dok se sve ne zbude.

33 Nebo e i zemlja uminuti, ali moje rijei ne, nee uminuti."

34 "Pazite na se da vam srca ne oteaju u prodrljivosti, pijanstvu i u ivotnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj Dan

35 jer e kao zamka nadoi na sve itelje po svoj zemlji."

36 "Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umai svemu tomu to se ima zbiti i stati pred Sina ovjejega."

37 Danju je uio u Hramu, a nou bi izlazio i noio na gori zvanoj Maslinska.

38 A sav bi narod rano hrlio k njemu u Hram da ga slua.

Continuar Lendo