Connect with us

Bíblia CROAT

Lucas 17

1 I ree svojim uenicima: "Nije mogue da ne dou sablazni, no jao onome po kom dolaze;

2 je li s mlinskim kamenom o vratu strovaljen u more, korisnije mu je, nego da sablazni jednoga od ovih malenih.

3 uvajte se!" "Pogrijei li tvoj brat, prekori ga; ako se obrati, oprosti mu.

4 Pa ako se sedam puta na dan ogrijei o tebe i sedam se puta obrati tebi govorei: 'ao mi je!', oprosti mu."

5 Apostoli zamole Gospodina: "Umnoi nam vjeru!"

6 Gospodin im odvrati: "Da imate vjere koliko je zrno goruiino, rekli biste ovom dudu: 'Iupaj se s korijenom i presadi se u more!' I on bi vas posluao."

7 "Tko e to od vas rei sluzi svomu, orau ili pastiru, koji se vrati s polja: 'Doi brzo i sjedni za stol?'

8 Nee li mu naprotiv rei: 'Pripravi to u veerati pa se pripai i posluuj mi dok jedem i pijem; potom e ti jesti i piti?'

9 Zar duguje zahvalnost sluzi jer je izvrio to mu je nareeno?

10 Tako i vi: kad izvrite sve to vam je nareeno, recite: 'Sluge smo beskorisne! Uinismo to smo bili duni uiniti!'"

11 Dok je tako putovao u Jeruzalem, prolazio je izmeu Samarije i Galileje.

12 Kad je ulazio u neko selo, eto mu u susret deset gubavaca. Zaustave se podaleko

13 i zavape: "Isuse, Uitelju, smiluj nam se!"

14 Kad ih Isus ugleda, ree im: "Idite, pokaite se sveenicima!" I dok su ili, oistie se.

15 Jedan od njih vidjevi da je ozdravio, vrati se slavei Boga u sav glas.

16 Baci se niice k Isusovim nogama zahvaljujui mu. A to bijae neki Samarijanac.

17 Nato Isus primijeti: "Zar se ne oistie desetorica?

18 A gdje su ona devetorica? Ne nae li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuinca?"

19 A njemu ree: "Ustani! Idi! Tvoja te vjera spasila!"

20 Upitaju ga farizeji: "Kad e doi kraljevstvo Boje?" Odgovori im: "Kraljevstvo Boje ne dolazi primjetljivo.

21 Niti e se moi kazati: 'Evo ga ovdje!' ili: 'Eno ga ondje!' Ta evo – kraljevstvo je Boje meu vama!"

22 Zatim ree uenicima: "Doi e dani kad ete zaeljeti vidjeti i jedan dan Sina ovjejega, ali ga neete vidjeti.

23 Govorit e vam: 'Eno ga ondje, evo ovdje!' Ne odlazite i ne pomamite se!

24 Jer kao to munja sijevne na jednom kraju obzorja i odbljesne na drugom, tako e biti i sa Sinom ovjejim u Dan njegov.

25 No prije treba da on mnogo pretrpi i da ga ovaj narataj odbaci."

26 "I kao to bijae u dane Noine, tako e biti i u dane Sina ovjejega:

27 jeli su, pili, enili se i udavali do dana kad Noa ue u korablju. I doe potop i sve uniti.

28 Slino kao to bijae u dane Lotove: jeli su, pili, kupovali, prodavali, sadili, gradili.

29 A onog dana kad Lot izie iz Sodome, zapljuti s neba oganj i sumpor i sve uniti.

30 Tako e isto biti u dan kad se Sin ovjeji objavi."

31 "U onaj dan tko bude na krovu, a stvari mu u kui, neka ne sie da ih uzme.

32 I tko bude u polju, neka se ne okree natrag. Sjetite se ene Lotove!

33 Tko god bude nastojao ivot svoj sauvati, izgubit e ga; a tko ga izgubi, iva e ga sauvati."

34 "Kaem vam, one e noi biti dvojica u jednoj postelji: jedan e se uzeti, drugi ostaviti.

35 Dvije e mljeti zajedno: jedna e se uzeti, druga ostaviti."

36 #

37 Upitae ga na to: "Gdje to, Gospodine?" A on im ree: "Gdje bude trupla, ondje e se okupljati i orlovi."

Continuar Lendo