Connect with us

Bíblia CROAT

Lucas 22

1 Bliio se Blagdan beskvasnih kruhova zvan Pasha.

2 Glavari sveeniki i pismoznanci traili su kako da Isusa smaknu jer se bojahu naroda.

3 A Sotona ue u Judu zvanog Ikariotski koji bijae iz broja dvanaestorice.

4 On ode i ugovori s glavarima sveenikim i zapovjednicima kako da im ga preda.

5 Oni se povesele i ugovore da e mu dati novca.

6 On pristade. Otada je traio priliku da im ga preda mimo naroda.

7 Kada doe Dan beskvasnih kruhova, u koji je trebalo rtvovati pashu,

8 posla Isus Petra i Ivana i ree: "Hajdete, pripravite nam da blagujemo pashu."

9 Rekoe mu: "Gdje hoe da pripravimo?"

10 On im ree: "Evo, im uete u grad, namjerit ete se na ovjeka koji nosi krag vode. Poite za njim u kuu u koju unie

11 i recite domainu te kue: 'Uitelj veli: Gdje je svratite u kojem bih blagovao pashu sa svojim uenicima?'

12 I on e vam pokazati na katu veliko blagovalite prostrto: ondje pripravite."

13 Oni odu, nau kako im je rekao i priprave pashu.

14 Kada doe as, sjede Isus za stol i apostoli s njim.

15 I ree im: "Svom sam duom eznuo ovu pashu blagovati s vama prije svoje muke.

16 Jer kaem vam, neu je vie blagovati dok se ona ne zavri u kraljevstvu Bojem."

17 I uze au, zahvali i ree: "Uzmite je i razdijelite meu sobom.

18 Jer kaem vam, ne, neu vie piti od roda trsova dok kraljevstvo Boje ne doe."

19 I uze kruh, zahvali, razlomi i dade im govorei: "Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Ovo inite meni na spomen."

20 Tako i au, poto veerae, govorei: "Ova aa novi je Savez u mojoj krvi koja se za vas prolijeva."

21 "A evo, ruka mog izdajice sa mnom je na stolu.

22 Sin ovjeji, istina, ide kako je odreeno, ali jao ovjeku onomu koji ga predaje."

23 I oni se poee ispitivati tko bi od njih mogao takvo to uiniti.

24 Uto nasta meu njima prepirka tko bi od njih bio najvei.

25 A on im ree: "Kraljevi gospoduju svojim narodima i vlastodrci nazivaju sebe dobrotvorima.

26 Vi nemojte tako! Naprotiv, najvei meu vama neka bude kao najmlai; i predstojnik kao posluitelj.

27 Ta tko je vei? Koji je za stolom ili koji posluuje? Zar ne onaj koji je za stolom? A ja sam posred vas kao onaj koji posluuje."

28 "Da, vi ste sa mnom ustrajali u mojim kunjama.

29 Ja vam stoga u batinu predajem kraljevstvo to ga je meni predao moj Otac:

30 da jedete i pijete za mojim stolom u kraljevstvu mojemu i sjedite na prijestoljima sudei dvanaest plemena Izraelovih."

31 "imune, imune, evo Sotona zaiska da vas proreeta kao penicu.

32 Ali ja sam molio za tebe da ne malake tvoja vjera. Pa kad k sebi doe, uvrsti svoju brau."

33 Petar mu ree: "Gospodine, s tobom sam spreman i u tamnicu i u smrt."

34 A Isus e mu: "Kaem ti, Petre, nee se danas oglasiti pijetao dok triput ne zataji da me pozna."

35 I ree: "Kad sam vas poslao bez kese i bez torbe i bez sandala, je li vam to nedostajalo?" Oni odgovore: "Nita."

36 Nato e im: "No sada tko ima kesu, neka je uzme! Isto tako i torbu! A koji nema, neka proda svoju haljinu i neka kupi sebi ma

37 jer kaem vam, ono to je napisano treba se ispuniti na meni: Meu zlikovce bi ubrojen. Uistinu, sve to se odnosi na mene ispunja se."

38 Oni mu rekoe: "Gospodine, evo ovdje dva maa!" Ree im: "Dosta je!"

39 Tada izie te se po obiaju zaputi na Maslinsku goru. Za njim pooe i njegovi uenici.

40 Kada doe onamo, ree im: "Molite da ne padnete u napast!"

41 I otrgnu se od njih koliko bi se kamenom dobacilo, pade na koljena pa se molio:

42 "Oe! Ako hoe, otkloni ovu au od mene. Ali ne moja volja, nego tvoja neka bude!"

43 A ukaza mu se aneo s neba koji ga ohrabri. A kad je bio u smrtnoj muci, usrdnije se molio.

44 I bijae znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju.

45 Usta od molitve, doe uenicima i nae ih snene od alosti

46 pa im ree: "to spavate? Ustanite! Molite da ne padnete u napast!"

47 Dok je on jo govorio, eto svjetine, a pred njom jedan od dvanaestorice, zvani Juda. On se priblii Isusu da ga poljubi.

48 Isus mu ree: "Juda, poljupcem Sina ovjejeg predaje?"

49 A oni oko njega, vidjevi to se zbiva, rekoe: "Gospodine, da udarimo maem?"

50 I jedan od njih udari slugu velikoga sveenika i odsijee mu desno uho.

51 Isus odgovori: "Pustite! Dosta!" Onda se dotae uha i zacijeli ga.

52 Nato Isus ree onima koji se digoe na nj, glavarima sveenikim, zapovjednicima hramskim i starjeinama: "Kao na razbojnika izioste s maevima i toljagama!

53 Danomice bijah s vama u Hramu i ne digoste ruke na me. No ovo je va as i vlast Tmina."

54 Uhvatie ga dakle, odvedoe i uvedoe u dom velikoga sveenika. Petar je iao za njim izdaleka.

55 A posred dvorita naloie vatru i posjedae uokolo. Meu njih sjedne Petar.

56 Ugleda ga neka slukinja gdje sjedi kraj vatre, otro ga pogleda i ree: "I ovaj bijae s njim!"

57 A on zanijeka: "Ne znam ga, eno!"

58 Malo zatim opazi ga netko drugi i ree: "I ti si od njih!" A Petar ree: "ovjee, nisam!"

59 I nakon otprilike jedne ure drugi neki navaljivae: "Doista, i ovaj bijae s njim! Ta Galilejac je!"

60 A Petar e: "ovjee, ne znam to govori!" I umah, dok je on jo govorio, oglasi se pijetao.

61 Gospodin se obazre i upre pogled u Petra, a Petar se spomenu rijei Gospodinove, kako mu ono ree: "Prije nego se danas pijetao oglasi, zatajit e me tri puta."

62 I izie te gorko zaplaka.

63 A ljudi koji su Isusa uvali udarajui ga poigravali se njime

64 i zastirui mu lice, zapitkivali ga: "Proreci tko te udario!"

65 I mnogim se drugim pogrdama nabacivali na nj.

66 A kad se razdanilo, sabra se starjeinstvo narodno, glavari sveeniki i pismoznanci te ga dovedoe pred svoje Vijee

67 i rekoe: "Ako si ti Krist, reci nam!" A on e im: "Ako vam reknem, neete vjerovati;

68 ako vas zapitam, neete odgovoriti.

69 No od sada e Sin ovjeji sjedjeti zdesna Sile Boje."

70 Nato svi rekoe: "Ti si, dakle, Sin Boji!" On im ree: "Vi velite! Ja jesam!"

71 Nato e oni: "to nam jo svjedoanstvo treba? Ta sami smo uli iz njegovih usta!"

Continuar Lendo