Connect with us

Bíblia CROAT

Lucas 13

1 Upravo u taj as dooe neki te mu javie to se dogodilo s Galilejcima kojih je krv Pilat pomijeao s krvlju njihovih rtava.

2 Isus im odgovori: "Mislite li da ti Galilejci, jer tako postradae, bijahu greniji od drugih Galilejaca?

3 Nipoto, kaem vam, nego ako se ne obratite, svi ete slino propasti!

4 Ili onih osamnaest na koje se sruila kula u Siloamu i ubila ih, zar mislite da su oni bili vei dunici od svih Jeruzalemaca?

5 Nipoto, kaem vam, nego ako se ne obratite, svi ete tako propasti."

6 Nato im pripovjedi ovu prispodobu: "Imao netko smokvu zasaenu u svom vinogradu. Doe trae ploda na njoj i ne nae

7 pa ree vinogradaru: 'Evo, ve tri godine dolazim i traim ploda na ovoj smokvi i ne nalazim. Posijeci je. Zato da iscrpljuje zemlju?'

8 A on mu odgovori: 'Gospodaru, ostavi je jo ove godine dok je ne okopam i ne pognojim.

9 Moda e ubudue ipak uroditi. Ako li ne, posjei e je.'"

10 Jedne je subote nauavao u nekoj sinagogi.

11 Kad eto ene koja je osamnaest godina imala duha bolesti. Bila je zgrbljena i nikako se nije mogla uspraviti.

12 Kad je Isus opazi, dozva je i ree joj: "eno, osloboena si svoje bolesti!"

13 I poloi na nju ruke, a ona se umah uspravi i poe slaviti Boga.

14 Nadstojnik sinagoge – ozlovoljen to je Isus u subotu izlijeio – govorae mnotvu: "est je dana u koje treba raditi! U te dakle dane dolazite i lijeite se, a ne u dan subotni!"

15 Odgovori mu Gospodin: "Licemjeri! Ne drijei li svaki od vas u subotu svoga vola ili magarca od jasala da ga vodi na vodu?

16 Nije li dakle i ovu ker Abrahamovu, koju Sotona sveza evo osamnaest je ve godina, trebalo odrijeiti od tih spona u dan subotni?"

17 Na te njegove rijei postidjee se svi protivnici njegovi, a sav se narod radovae zbog svega ime se on proslavio.

18 Govorae dakle: "emu je slino kraljevstvo Boje? emu da ga prispodobim?

19 Ono je kao kad ovjek uze goruiino zrno i baci ga u svoj vrt. Uzraste i razvi se u stablo te mu se ptice nebeske gnijezde po granama."

20 I opet im ree: "emu da prispodobim kraljevstvo Boje?

21 Ono je kao kad ena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brana dok sve ne uskisne."

22 Putujui tako u Jeruzalem, prolazio je i nauavao gradovima i selima.

23 Ree mu tada netko: "Gospodine, je li malo onih koji se spasavaju?" A on im ree:

24 "Borite se da uete na uska vrata jer mnogi e, velim vam, traiti da uu, ali nee moi."

25 "Kada gospodar kue ustane i zakljua vrata, a vi stojei vani ponete kucati na vrata: 'Gospodine, otvori nam!', on e vam odgovoriti: 'Ne znam vas odakle ste!'

26 Tada ete poeti govoriti: 'Pa mi smo s tobom jeli i pili, po naim si trgovima nauavao!'

27 A on e vam rei: 'Kaem vam: ne znam odakle ste. Odstupite od mene, svi zlotvori!'"

28 "Ondje e biti pla i krgut zubi kad ugledate Abrahama i Izaka i Jakova i sve proroke u kraljevstvu Bojem, a sebe vani, izbaene.

29 I doi e s istoka i zapada, sa sjevera i juga i sjesti za stol u kraljevstvu Bojem.

30 Evo, ima posljednjih koji e biti prvi, ima i prvih koji e biti posljednji."

31 U taj as pristupe neki farizeji i reknu mu: "Otii, otputuj odavde jer te Herod hoe ubiti."

32 A on e njima: "Idite i kaite toj lisici: 'Evo, izgonim avle i lijeim danas i sutra, a trei dan dovrujem.

33 Ali danas, sutra i prekosutra moram nastaviti put jer ne prilii da prorok pogine izvan Jeruzalema.'"

34 "Jeruzaleme, Jeruzaleme, koji ubija proroke i kamenuje one to su tebi poslani! Koliko li puta htjedoh skupiti djecu tvoju kao kvoka pilie pod krila i ne htjedoste!

35 Evo, naputena vam kua. A kaem vam, neete me vidjeti dok ne doe as te reknete: "Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje!"

Continuar Lendo