Connect with us

Bíblia CROAT

Lucas 7

1 Poto dovri sve te svoje besjede narodu, ue u Kafarnaum.

2 Nekomu satniku bijae bolestan sluga, samo to ne izdahnu, a bijae mu veoma drag.

3 Kad je satnik uo za Isusa, posla k njemu starjeine idovske molei ga da doe i ozdravi mu slugu.

4 Kad oni dooe Isusu, usrdno ga moljahu: "Dostojan je da mu to uini

5 jer voli na narod, i sinagogu nam je sagradio."

6 Isus se uputi s njima. I kad bijae ve kui nadomak, posla satnik prijatelje s porukom: "Gospodine, ne mui se. Nisam dostojan da ue pod krov moj.

7 Zato se i ne smatrah dostojnim doi k tebi. Nego – reci rije da ozdravi sluga moj.

8 Ta i ja, premda sam vlasti podreen, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: 'Idi' – i ode, drugomu: 'Doi' – i doe, a sluzi svomu: 'Uini to' – i uini."

9 uvi to, zadivi mu se Isus pa se okrenu mnotvu koje je ilo za njim i ree: "Kaem vam, ni u Izraelu na naoh tolike vjere."

10 Kad se oni koji su bili poslani vratie kui, naoe slugu zdrava.

11 Nakon toga uputi se Isus u grad zvani Nain. Pratili ga njegovi uenici i silan svijet.

12 Kad se priblii gradskim vratima, gle, upravo su iznosili mrtvaca, sina jedinca u majke, majke udovice. Pratilo ju mnogo naroda iz grada.

13 Kad je Gospodin ugleda, saali mu se nad njom i ree joj: "Ne plai!"

14 Pristupi zatim, dotae se nosila; nosioci stadoe, a on ree: "Mladiu, kaem ti, ustani!"

15 I mrtvac se podie i progovori, a on ga dade njegovoj majci.

16 Sve obuze strah te slavljahu Boga govorei: "Prorok velik usta meu nama! Pohodi Bog narod svoj!"

17 I proiri se taj glas o njemu po svoj Judeji i po svoj okolici.

18 Sve to dojavie Ivanu njegovi uenici. On dozva dvojicu svojih uenika

19 i posla ih Gospodinu da ga pitaju: "Jesi li ti Onaj koji ima doi ili drugoga da ekamo?"

20 Doavi k njemu, rekoe ti ljudi: "Ivan Krstitelj posla nas k tebi da pitamo: 'Jesi li ti Onaj koji ima doi ili drugoga da ekamo?'"

21 Upravo u taj as Isus je ozdravio mnoge od bolesti, muka i zlih duhova i mnoge je slijepe podario vidom.

22 Tada im odgovori: "Poite i javite Ivanu to ste vidjeli i uli: Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se iste, gluhi uju, mrtvi ustaju, siromasima se navjeuje evanelje.

23 I blago onom tko se ne sablazni o mene."

24 Kad Ivanovi glasnici odoe, poe Isus govoriti mnotvu o Ivanu: "to ste izali u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja?

25 Ili to ste izali vidjeti: ovjeka u mekuaste haljine odjevena? Eno, oni u sjajnoj odjei i raskoju po kraljevskim su dvorima.

26 Ili to ste izali vidjeti? Proroka? Uistinu, kaem vam, i vie nego proroka!

27 On je onaj o kome je pisano: Evo, aljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom.

28 Kaem vam: meu roenima od ene nitko nije vei od Ivana. A ipak, i najmanji u kraljevstvu Bojem vei je od njega."

29 Sav narod koji ga je sluao, pa i carinici, uvidjee pravednost Boju: pokrstie se Ivanovim krstom.

30 Naprotiv, farizeji i zakonoznanci ometoe to je Bog s njima naumio jer ne htjedoe da ih Ivan krsti.

31 "S kime dakle da prispodobim ljude ovog narataja? Komu su nalik?

32 Nalik su djeci to sjede na trgu pa jedni drugima po poslovici dovikuju: 'Zasvirasmo vam i ne zaigraste! Zakukasmo i ne zaplakaste!'

33 Doista, doao je Ivan Krstitelj. Nije kruha jeo ni vina pio, a velite: 'avla ima!'

34 Doao je Sin ovjeji koji jede i pije, a govorite: 'Evo izjelice i vinopije, prijatelja carinika i grenika!'

35 Ali opravda se Mudrost pred svom djecom svojom."

36 Neki farizej pozva Isusa da bi blagovao s njime. On ue u kuu farizejevu i prie stolu.

37 Kad eto neke ene koja bijae grenica u gradu. Dozna da je Isus za stolom u farizejevoj kui pa ponese alabastrenu posudicu pomasti

38 i stade odostrag kod njegovih nogu. Sva zaplakana poe mu suzama kvasiti noge: kosom ih glave svoje otirala, cjelivala i mazala pomau.

39 Kad to vidje farizej koji ga pozva, pomisli: "Kad bi ovaj bio Prorok, znao bi tko i kakva je to ena koja ga se dotie: da je grenica."

40 A Isus, da mu odgovori, ree: "imune, imam ti neto rei." A on e: "Uitelju, reci!" A on:

41 "Neki vjerovnik imao dva dunika. Jedan mu dugovae pet stotina denara, drugi pedeset.

42 Budui da nisu imali odakle vratiti, otpusti obojici. Koji e ga dakle od njih vie ljubiti?"

43 imun odgovori: "Predmnijevam, onaj kojemu je vie otpustio." Ree mu Isus: "Pravo si prosudio."

44 I okrenut eni ree imunu: "Vidi li ovu enu? Uoh ti u kuu, nisi mi vodom noge polio, a ona mi suzama noge oblila i kosom ih svojom otrla.

45 Poljupca mi nisi dao, a ona, otkako ue, ne presta mi noge cjelivati.

46 Uljem mi glave nisi pomazao, a ona mi pomau noge pomaza.

47 Stoga, kaem ti, oproteni su joj grijesi mnogi jer ljubljae mnogo. Komu se malo oprata, malo ljubi."

48 A eni ree: "Oproteni su ti grijesi."

49 Sustolnici poeli nato meu sobom govoriti: "Tko je ovaj da i grijehe oprata?"

50 A on ree eni: "Vjera te tvoja spasila! Idi u miru!"

Continuar Lendo