Connect with us

Bíblia CROAT

Lucas 2

1 U one dane izae naredba cara Augusta da se provede popis svega svijeta.

2 Bijae to prvi popis izvren za Kvirinijeva upravljanja Sirijom.

3 Svi su ili na popis, svaki u svoj grad.

4 Tako i Josip, budui da je bio iz doma i loze Davidove, uzie iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju – u grad Davidov, koji se zove Betlehem –

5 da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zarunicom Marijom koja bijae trudna.

6 I dok se bili ondje, navrilo joj se vrijeme da rodi.

7 I porodi sina svoga, prvoroenca, povi ga i poloi u jasle jer za njih nije bilo mjesta u svratitu.

8 A u tom kraju bijahu pastiri: pod vedrim su nebom uvali nonu strau kod svojih stada.

9 Aneo im Gospodnji pristupi i slava ih Gospodnja obasja! Silno se prestraie.

10 No aneo im ree: "Ne bojte se! Evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod!

11 Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj – Krist, Gospodin.

12 I evo vam znaka: nai ete novoroene povijeno gdje lei u jaslama."

13 I odjednom se anelu pridrui silna nebeska vojska hvalei Boga i govorei:

14 "Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim!"

15 im aneli otioe od njih na nebo, pastiri stanu poticati jedni druge: "Hajdemo dakle do Betlehema. Pogledajmo to se to dogodilo, dogaaj koji nam obznani Gospodin."

16 I pohite te pronau Mariju, Josipa i novoroene gdje lei u jaslama.

17 Poto sve pogledae, ispripovijedie to im bijae reeno o tom djetetu.

18 A svi koji su to uli divili se tome to su im pripovijedali pastiri.

19 Marija u sebi pohranjivae sve te dogaaje i prebirae ih u svome srcu.

20 Pastiri se zatim vratie slavei i hvalei Boga za sve to su uli i vidjeli kako im je bilo reeno.

21 Kad se navrilo osam dana da bude obrezan, nadjenue mu ime Isus, kako ga je bio prozvao aneo prije njegova zaea.

22 Kad se zatim po Mojsijevu Zakonu navrie dani njihova ienja, ponijee ga u Jeruzalem da ga prikau Gospodinu –

23 kao to pie u Zakonu Gospodnjem: Svako muko prvoroene neka se posveti Gospodinu! –

24 i da prinesu rtvu kako je reeno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice ili dva golubia.

25 ivio tada u Jeruzalemu ovjek po imenu imun. Taj ovjek, pravedan i bogobojazan, iekivae Utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijae na njemu.

26 Objavio mu Duh Sveti da nee vidjeti smrti dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega.

27 Ponukan od Duha, doe u Hram. I kad roditelji unijee dijete Isusa da obave to o njemu propisuje Zakon,

28 primi ga on u naruje, blagoslovi Boga i ree:

29 "Sad otputa slugu svojega, Gospodaru, po rijei svojoj, u miru!

30 Ta vidjee oi moje spasenje tvoje,

31 koje si pripravio pred licem svih naroda:

32 svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga izraelskoga."

33 Otac njegov i majka divili se to se to o njemu govori.

34 imun ih blagoslovi i ree Mariji, majci njegovoj: "Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignue mnogima u Izraelu i za znak osporavan –

35 a i tebi e samoj ma probosti duu – da se razotkriju namisli mnogih srdaca!"

36 A bijae neka proroica Ana, ki Penuelova, iz plemena Aerova, ena veoma odmakla u godinama. Nakon djevojatva ivjela je s muem sedam godina,

37 a sama kao udovica do osamdeset i etvrte. Nije naputala Hrama, nego je postovima i molitvama danju i nou sluila Bogu.

38 Upravo u taj as nadoe. Hvalila je Boga i svima koji iekivahu otkupljenje Jeruzalema pripovijedala o djetetu.

39 Kad obavie sve po Zakonu Gospodnjem, vratie se u Galileju, u svoj grad Nazaret.

40 A dijete je raslo, jaalo i napunjalo se mudrosti i milost je Boja bila na njemu.

41 Njegovi su roditelji svake godine o blagdanu Pashe ili u Jeruzalem.

42 Kad mu bijae dvanaest godina, uzioe po obiaju blagdanskom.

43 Kad su minuli ti dani, vraahu se oni, a djeak Isus osta u Jeruzalemu, a da nisu znali njegovi roditelji.

44 Uvjereni da je meu suputnicima, odoe dan hoda, a onda ga stanu traiti meu rodbinom i znancima.

45 I kad ga ne nau, vrate se u Jeruzalem traei ga.

46 Nakon tri dana naoe ga u Hramu gdje sjedi posred uitelja, slua ih i pita.

47 Svi koji ga sluahu bijahu zaneseni razumnou i odgovorima njegovim.

48 Kad ga ugledae, zapanjie se, a majka mu njegova ree: "Sinko, zato si nam to uinio? Gle, otac tvoj i ja alosni smo te traili."

49 A on im ree: "Zato ste me traili? Niste li znali da mi je biti u onome to je Oca mojega?"

50 Oni ne razumjee rijei koju im ree.

51 I sie s njima, doe u Nazaret i bijae im posluan. A majka je njegova brino uvala sve ove uspomene u svom srcu.

52 A Isus napredovae u mudrosti, dobi i milosti kod Boga i ljudi.

Continuar Lendo