Connect with us

Bíblia CROAT

Lucas 24

1 Prvoga dana u tjednu, veoma rano, dooe one na grob s miomirisima to ih pripravie.

2 Kamen naoe otkotrljan od groba.

3 Uoe, ali ne naoe tijela Gospodina Isusa.

4 I dok su stajale zbunjene nad tim, gle, dva ovjeka u blistavoj odjei stadoe do njih.

5 Zastraene obore lica k zemlji, a oni e im: "to traite ivoga meu mrtvima?

6 Nije ovdje, nego uskrsnu! Sjetite se kako vam je govorio dok je jo bio u Galileji:

7 'Treba da Sin ovjeji bude predan u ruke grenika, i raspet, i trei dan da ustane.'"

8 I sjetie se one rijei njegovih,

9 vratie se s groba te javie sve to jedanaestorici i svima drugima.

10 A bile su to: Marija Magdalena, Ivana i Marija Jakovljeva. I ostale zajedno s njima govorahu to apostolima,

11 ali njima se te rijei priinie kao tlapnja, te im ne vjerovahu.

12 A Petar usta i potra na grob. Sagnuvi se, opazi samo povoje. I vrati se kui udei se tome to se zbilo.

13 I gle, dvojica su od njih toga istog dana putovala u selo koje se zove Emaus, udaljeno od Jeruzalema ezdeset stadija.

14 Razgovarahu meusobno o svemu to se dogodilo.

15 I dok su tako razgovarali i raspravljali, priblii im se Isus i poe s njima.

16 Ali prepoznati ga – bijae uskraeno njihovim oima.

17 On ih upita: "to to putem pretresate meu sobom?" Oni se snudeni zaustave

18 te mu jedan od njih, imenom Kleofa, odgovori: "Zar si ti jedini stranac u Jeruzalemu te ne zna to se u njemu dogodilo ovih dana?"

19 A on e: "to to?" Odgovore mu: "Pa ono s Isusom Nazareaninom, koji bijae prorok – silan na djelu i na rijei pred Bogom i svim narodom:

20 kako su ga glavari sveeniki i vijenici nai predali da bude osuen na smrt te ga razapeli.

21 A mi se nadasmo da je on onaj koji ima otkupiti Izraela. Ali osim svega toga ovo je ve trei dan to se to dogodilo.

22 A zbunie nas i ene neke od naih: u praskozorje bijahu na grobu,

23 ali nisu nale njegova tijela pa dooe te rekoe da su im se ukazali aneli koji su rekli da je on iv.

24 Odoe nato i neki nai na grob i naoe kako ene rekoe, ali njega ne vidjee."

25 A on e im: "O bezumni i srca spora da vjerujete to god su proroci navijestili!

26 Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi te ue u svoju slavu?"

27 Poevi tada od Mojsija i svih proroka, protumai im to u svim Pismima ima o njemu.

28 Uto se priblie selu kamo su ili, a on kao da htjede dalje.

29 No oni navaljivahu: "Ostani s nama jer zamalo e veer i dan je na izmaku!" I unie da ostane s njima.

30 Dok bijae s njima za stolom, uze kruh, izree blagoslov, razlomi te im davae.

31 Uto im se otvore oi te ga prepoznae, a on im ieznu s oiju.

32 Tada rekoe jedan drugome: "Nije li gorjelo srce u nama dok nam je putem govorio, dok nam je otkrivao Pisma?"

33 U isti se as digoe i vratie u Jeruzalem. Naoe okupljenu jedanaestoricu i one koji bijahu s njima.

34 Oni im rekoe: "Doista uskrsnu Gospodin i ukaza se imunu!"

35 Nato oni pripovjede ono s puta i kako ga prepoznae u lomljenju kruha.

36 Dok su oni o tom razgovarali, stane Isus posred njih i ree im: "Mir vama!"

37 Oni, zbunjeni i prestraeni, pomislie da vide duha.

38 Ree im Isus: "Zato se prepadoste? Zato vam sumnje obuzimaju srce?

39 Pogledajte ruke moje i noge! Ta ja sam! Opipajte me i vidite jer duh tijela ni kostiju nema kao to vidite da ja imam."

40 Rekavi to, pokaza im ruke i noge.

41 I dok oni od radosti jo nisu vjerovali, nego se udom udili, on im ree: "Imate li ovdje to za jelo?"

42 Oni mu prue komad peene ribe.

43 On uzme i pred njima pojede.

44 Nato im ree: "To je ono to sam vam govorio dok sam jo bio s vama: treba da se ispuni sve to je u Mojsijevu Zakonu, u Prorocima i Psalmima o meni napisano."

45 Tada im otvori pamet da razumiju Pisma

46 te im ree: "Ovako je pisano: 'Krist e trpjeti i trei dan ustati od mrtvih,

47 i u njegovo e se ime propovijedati obraenje i otputenje grijeha po svim narodima poevi od Jeruzalema.'

48 Vi ste tomu svjedoci.

49 I evo, ja aljem na vas Obeanje Oca svojega. Ostanite zato u gradu dok se ne obuete u Silu odozgor."

50 Zatim ih izvede do Betanije, podie ruke pa ih blagoslovi.

51 I dok ih blagoslivljae, rasta se od njih i uznesen bi na nebo.

52 Oni mu se niice poklone pa se s velikom radosti vrate u Jeruzalem

53 te sve vrijeme u Hramu blagoslivljahu Boga.

Continuar Lendo