Connect with us

Bíblia CROAT

Lucas 3

1 Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat, tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrarh Itureje i zemlje trahonitidske, i Lizanije tetrarh Abilene,

2 za velikog sveenika Ane i Kajfe, doe rije Boja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji.

3 On obie svu okolicu jordansku propovijedajui obraeniko krtenje na otputenje grijeha

4 kao to je pisano u Knjizi besjeda Izaije proroka: Glas vie u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!

5 Svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i breuljak neka se slegne! to je krivudavo, neka se izravna, a hrapavi putovi neka se izglade!

6 I svako e tijelo vidjeti spasenje Boje.

7 Govorae dakle mnotvu koje je dolazilo da se krsti: "Leglo gujinje! Tko vas samo upozori da bjeite od skore srdbe?

8 Donosite dakle plodove dostojne obraenja. I nemojte poeti u sebi govoriti: 'Imamo oca Abrahama!' Jer, kaem vam: Bog iz ovog kamenja moe podii djecu Abrahamovu.

9 Ve je sjekira poloena na korijen stablima: svako dakle stablo koje ne donosi dobra roda sijee se i u oganj baca."

10 Pitalo ga mnotvo: "to nam je dakle initi?"

11 On im odgovarae: "Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka uini isto tako."

12 Dooe krstiti se i carinici pa ga pitahu: "Uitelju, to nam je initi?"

13 Ree im: "Ne utjerujte vie nego to vam je odreeno."

14 Pitahu ga i vojnici: "A nama, to je nama initi?" I ree im: "Nikome ne inite nasilja, nikoga krivo ne prijavljujte i budite zadovoljni svojom plaom."

15 Narod bijae u iekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on moda Krist.

16 Zato im Ivan svima ree: "Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jai od mene. Ja nisam dostojan odrijeiti mu remenje na obui. On e vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.

17 U ruci mu vijaa da proisti gumno svoje i sabere ito u itnicu svoju, a pljevu e spaliti ognjem neugasivim."

18 I mnogim je drugim pobudama Ivan narodu navjeivao evanelje.

19 A Heroda je tetrarha Ivan prekorio zbog Herodijade, ene njegova brata i zbog svih njegovih zlodjela.

20 Svemu tome nadoda Herod jo i ovo: zatvori Ivana u tamnicu.

21 Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo,

22 sie na nj Duh Sveti u tjelesnom obliju, poput goluba, a glas se s neba zaori: "Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!"

23 Kad je Isus nastupio, bilo mu je oko trideset godina. Bijae – kako se smatralo – sin Josipov, Elijev,

24 Matatov, Levijev, Malkijev, Janajev, Josipov.

25 Matatijin, Amosov, Naumov, Heslijev, Nagajev,

26 Mahatov, Matatijin, imijev, Josehov, Jodin,

27 Johananov, Resin, Zerubabelov, ealtielov, Nerijev,

28 Malkijev, Adijev, Kosamov, Elmadamov, Erov,

29 Jouin, Eliezerov, Jorimov, Matatov, Levijev,

30 imunov, Judin, Josipov, Jonamov, Elijakimov,

31 Melejin, Menin, Matatin, Natanov, Davidov,

32 Jiajev, Obedov, Boazov, Salin, Nahonov,

33 Aminadabov, Adminov, Arnijev, Hesronov, Peresov, Judin,

34 Jakovljev, Izakov, Abrahamov, Terahov, Nahorov,

35 Serugov, Reuov, Pelegov, Eberov, elahov,

36 Kenanov, Arpakadov, emov, Noin, Lamekov,

37 Metualahov, Henokov, Jeredov, Mahalalelov, Kenanov,

38 Enoev, etov, Adamov, Boji.

Continuar Lendo