Connect with us

Bíblia CROAT

Lucas 8

1 Zatim zareda obilaziti gradom i selom propovijedajui i navjeujui evanelje o kraljevstvu Bojemu. Bila su s njim dvanaestorica

2 i neke ene koje bijahu izlijeene od zlih duhova i bolesti: Marija zvana Magdalena, iz koje bijae izagnao sedam avola;

3 zatim Ivana, ena Herodova upravitelja Huze; Suzana i mnoge druge. One su im posluivale od svojih dobara.

4 Kad se skupio silan svijet te iz svakoga grada nagrnue k njemu, prozbori u prispodobi:

5 "Izie sija sijati sjeme. Dok je sijao, jedno pade uz put, bi pogaeno i ptice ga nebeske pozobae.

6 Drugo pade na kamen i, tek to je izniklo, osui se jer ne imae vlage.

7 Drugo opet pade meu trnje i trnje ga preraste i ugui.

8 Drugo napokon pade u dobru zemlju, nikne i urodi stostrukim plodom." Rekavi to, povika: "Tko ima ui da uje, neka uje!"

9 Upitae ga uenici kakva bi to bila prispodoba.

10 A on im ree: "Vama je dano znati otajstva kraljevstva Bojega, a ostalima u prispodobama – da gledajui ne vide i sluajui ne razumiju."

11 "A ovo je prispodoba: Sjeme je Rije Boja.

12 Oni uz put sluatelji su. Zatim dolazi avao i odnosi Rije iz srca njihova da ne bi povjerovali i spasili se.

13 A na kamenu – to su oni koji kad uju, s radou prime Rije, ali korijena nemaju: ti neko vrijeme vjeruju, a u vrijeme kunje otpadnu.

14 A to pade u trnje – to su oni koji posluaju, ali poneseni brigama, bogatstvom i nasladama ivota, ugue se i ne dorode roda.

15 Ono pak u dobroj zemlji – to su oni koji u plemenitu i dobru srcu sluaju Rije, zadre je i donose rod u ustrajnosti."

16 "Nitko ne uie svjetiljke da je pokrije posudom ili stavi pod postelju, nego je stavlja na svijenjak da oni koji ulaze vide svjetlost.

17 Ta nita nije tajno to se nee oitovati; nita skriveno to se nee saznati i na vidjelo doi."

18 "Pazite dakle kako sluate. Doista, onomu tko ima dat e se, a onomu tko nema oduzet e se i ono to misli da ima."

19 A majka i braa njegova htjedoe k njemu, ali ne mogoe do njega zbog mnotva.

20 Javie mu: "Majka tvoja i braa tvoja stoje vani i ele te vidjeti."

21 A on im odgovori: "Majka moja, braa moja – ovi su koji rije Boju sluaju i vre."

22 Jednoga dana ue u lau on i uenici njegovi. I ree im: "Prijeimo na onu stranu jezera." I otisnue se.

23 Dok su plovili, on zaspa. I spusti se oluja na jezero. Voda stane nadirati te bijahu u pogibli.

24 Oni pristupie i probudie ga govorei: "Uitelju, uitelju, propadosmo!" On se probudi, zaprijeti vjetru i valovlju; i oni se smire te nasta utiha.

25 A on e im: "Gdje vam je vjera?" A oni se prestraeni u udu zapitkivahu: "Tko li je ovaj da i vjetrovima zapovijeda i vodi, i pokoravaju mu se?"

26 Doplovie u gergezenski kraj koji je nasuprot Galileji.

27 im izie na kopno, eto mu iz grada u susret nekog ovjeka koji imae zloduhe. Ve dugo vremena nije se uope odijevao niti stanovao u kui, nego po grobnicama.

28 Kad opazi Isusa, zastenja, pade niice preda nj i u sav glas povika: "to ti ima sa mnom, Isuse, Sine Boga Svevinjega? Molim te, ne mui me!"

29 Jer bijae zapovjedio neistom duhu da izie iz toga ovjeka. Da, dugo ga je ve vremena drao u vlasti i makar su ga lancima vezali i u verigama uvali, on bi raskidao spone i zloduh bi ga odagnao u pustinju.

30 Isus ga nato upita: "Kako ti je ime?" On ree: "Legija", jer u nj uoe mnogi zlodusi.

31 I zaklinjahu ga da im ne naredi vratiti se u Bezdan.

32 A ondje u gori paslo je poveliko krdo svinja. Zaklinjahu ga dakle da im dopusti ui u njih. I on im dopusti.

33 Tada zlodusi izioe iz ovjeka i uoe u svinje. Krdo jurnu niz obronak u jezero i podavi se.

34 Vidjevi to se dogodilo, svinjari pobjegoe i razglasie gradom i selima.

35 A ljudi izioe vidjeti to se dogodilo. Dooe Isusu i naoe ovjeka iz kojega bijahu izali zlodusi gdje do nogu Isusovih sjedi, obuen i zdrave pameti. I prestrae se.

36 A oevici im ispripovijedie kako je opsjednuti ozdravio.

37 I zamoli ga sve ono mnotvo iz okolice gergezenske da ode od njih jer ih strah velik spopade. On ue u lau i vrati se.

38 A moljae ga ovjek iz koga izioe zlodusi da moe ostati s njim, ali ga on otpusti govorei:

39 "Vrati se kui i pripovijedaj to ti uini Bog." On ode razglaujui po svem gradu to mu uini Isus.

40 Na povratku Isusa doeka mnotvo jer su ga svi eljno iekivali.

41 I gle, doe ovjek, ime mu Jair, koji bijae predstojnik sinagoge. Baci se Isusu pred noge i stane ga moliti da doe u njegovu kuu.

42 Imae ker jedinicu, otprilike od dvanaest godina, koja umirae. Dok je onamo iao, mnotvo ga guralo odasvud.

43 A neka ena koja je ve dvanaest godina bolovala od krvarenja, sve svoje imanje potroila na lijenike i nitko je nije mogao izlijeiti,

44 prie odostrag i dotaknu se skuta njegove haljine i umah joj se zaustavi krvarenje.

45 I ree Isus: "Tko me se to dotaknu?" Svi se branili, a Petar e: "Uitelju, mnotvo te gura i pritie."

46 A Isus: "Netko me se dotaknuo. Osjetio sam kako snaga izlazi iz mene."

47 A ena, vidjevi da se ne moe kriti, sva u strahu pristupi i baci se preda nj te pred svim narodom ispripovjedi zato ga se dotakla i kako je umah ozdravila.

48 A on joj ree: "Keri, vjera te tvoja spasila. Idi u miru!"

49 Dok je on jo govorio, eto jednog od nadstojnikovih s porukom: "Umrla ti ki, ne mui vie Uitelja."

50 uo to Isus pa mu ree: "Ne boj se! Samo vjeruj i ona e se spasiti!"

51 Ue u kuu, ali nikomu ne dopusti da s njim ue osim Petra, Ivana, Jakova i djetetova oca i majke.

52 A svi plakahu i alovahu za njom. A on im ree: "Ne plaite! Nije umrla, nego spava!"

53 No oni mu se podsmjehivahu znajui da je umrla.

54 On je uhvati za ruku i povika: "Dijete, ustani!"

55 I povrati joj se duh i umah ustade, a on naredi da joj dadu jesti.

56 Njezini se roditelji zaudie, a on zapovjedi da nikome ne reknu to se dogodilo.

Continuar Lendo