Connect with us

Bíblia CROAT

Lucas 5

1 Dok se jednom oko njega gurao narod da uje rije Boju, stajae on pokraj Genezaretskog jezera.

2 Spazi dvije lae gdje stoje uz obalu; ribari bili izali iz njih i ispirali mree.

3 Ue u jednu od tih laa; bila je imunova pa zamoli imuna da malo otisne od kraja. Sjedne te iz lae pouavae mnotvo.

4 Kada dovri pouku, ree imunu: "Izvezi na puinu i bacite mree za lov."

5 Odgovori imun: "Uitelju, svu smo se no trudili i nita ne ulovismo, ali na tvoju rije bacit u mree."

6 Uinie tako te uhvatie veoma mnogo riba; mree im se gotovo razdirale.

7 Mahnue drugovima na drugoj lai da im dou pomoi. Oni dooe i napunie obje lae, umalo im ne potonue.

8 Vidjevi to, imun Petar pade do nogu Isusovih govorei: "Idi od mene! Grean sam ovjek, Gospodine!"

9 Zbog lovine riba to ih ulovie bijae se zapanjio on i svi koji bijahu s njime,

10 a tako i Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, drugovi imunovi. Isus ree imunu: "Ne boj se! Odsada e loviti ljude!"

11 Oni izvukoe lae na kopno, ostavie sve i pooe za njim.

12 I dok bijae u jednom gradu, gle ovjeka puna gube! Ugledavi Isusa, padne niice i zamoli ga: "Gospodine, ako hoe, moe me oistiti."

13 Isus prui ruku i dotakne ga se govorei: "Hou, oisti se!" I odmah nesta gube s njega.

14 I zapovjedi mu: "Nikome ni rijei, nego otii, pokai se sveeniku i prinesi za svoje oienje kako propisa Mojsije, njima za svjedoanstvo."

15 Glas se o njemu sve vie irio i silan svijet grnuo k njemu da ga slua i da ozdravi od svojih bolesti.

16 A on se sklanjao na samotna mjesta da moli.

17 I jednog je dana on nauavao. A sjeahu ondje farizeji i uitelji Zakona koji bijahu doli iz svih galilejskih i judejskih sela i Jeruzalema. A sila ga je Gospodnja nukala da lijei.

18 I gle, ljudi donijee na nosiljci ovjeka koji bijae uzet. Traili su da ga unesu i stave preda nj.

19 Budui da zbog mnotva nisu nali kuda bi ga unijeli, popnu se na krov te ga izmeu crepova s nosiljkom spuste u sredinu pred Isusa.

20 Vidjevi njihovu vjeru ree on: "ovjee, otputeni su ti grijesi!"

21 Pismoznanci i farizeji poee mudrovati: "Tko je ovaj to huli? Tko moe grijehe otputati doli Bog jedini?"

22 Proniknuvi njihovo mudrovanje, upita ih Isus: "to mudrujete u sebi?

23 to je lake? Rei: 'Otputeni su ti grijesi' ili rei: 'Ustani i hodi?'

24 Ali da znate: Vlastan je Sin ovjeji na zemlji otputati grijehe!" I ree uzetomu: "Tebi zapovijedam: ustani, uzmi nosiljku i idi kui!"

25 I on odmah usta pred njima, uze na emu leae i ode kui slavei Boga.

26 A sve obuze zanos te su slavili Boga i puni straha govorili: "Danas vidjesmo neto nevieno!"

27 Nakon toga izie i ugleda carinika imenom Levija gdje sjedi u carinarnici. I ree mu: "Poi za mnom!"

28 On sve ostavi, usta i poe za njim.

29 I Levi mu u svojoj kui priredi veliku gozbu. A s njime bijae za stolom veliko mnotvo carinika i drugih.

30 Farizeji i pismoznanci njihovi negodovahu i govorahu njegovim uenicima: "Zato s carinicima i grenicima jedete i pijete?"

31 Isus im odgovori: "Ne treba zdravima lijenika, nego bolesnima.

32 Nisam doao zvati pravedne, nego grenike na obraenje."

33 A oni mu rekoe: "Uenici Ivanovi, a tako i farizejski, poesto poste i obavljaju molitve, tvoji pak jedu i piju."

34 Ree im Isus: "Ne moete svatove prisiliti da poste dok je zarunik s njima.

35 Doi e ve dani: kad im se ugrabi zarunik, tada e postiti, u one dane!"

36 A kazivao im je i prispodobu: "Nitko nee otparati krpe s novog odijela da je stavi na staro odijelo. Inae e i novo rasparati, a starom nee pristajati krpa s novoga."

37 "I nitko ne ulijeva novo vino u stare mjeine. Inae e novo vino proderati mjeine pa e se i ono proliti i mjeine e propasti.

38 Nego, novo vino neka se ulijeva u nove mjeine!"

39 "I nitko piju staro, ne zaeli novoga. Ta veli se: 'Valja staro!'"

Continuar Lendo