Connect with us

Bíblia CROAT

Lucas 16

1 Govorae i svojim uenicima: "Bijae neki bogat ovjek koji je imao upravitelja.

2 Ovaj je bio optuen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu ree: 'to to ujem o tebi? Poloi raun o svom upravljanju jer vie ne moe biti upravitelj!'

3 Nato upravitelj ree u sebi: 'to da uinim kad mi gospodar moj oduzima upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi? Stidim se.

4 Znam to u da me prime u svoje kue kad budem maknut s uprave.'"

5 "I pozva dunike svoga gospodara, jednog po jednog. Upita prvoga: 'Koliko duguje gospodaru mojemu?' On ree: 'Sto bata ulja.'

6 A on e mu: 'Uzmi svoju zadunicu, sjedni brzo, napii pedeset.'

7 Zatim ree drugomu: 'A ti, koliko ti duguje?' On odgovori: 'Sto kora penice.' Kae mu: 'Uzmi svoju zadunicu i napii osamdeset.'"

8 "I pohvali gospodar nepotenog upravitelja to snalaljivo postupi jer sinovi su ovoga svijeta snalaljiviji prema svojima od sinova svjetlosti."

9 "I ja vama kaem: napravite sebi prijatelje od nepotena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vjene atore."

10 "Tko je vjeran u najmanjem, i u najveem je vjeran; a tko je u najmanjem nepoten, i u najveem je nepoten.

11 Ako dakle ne bijaste vjerni u nepotenom bogatstvu, tko li e vam istinsko povjeriti?

12 I ako u tuem ne bijaste vjerni, tko li e vam vae dati?"

13 "Nijedan sluga ne moe sluiti dvojici gospodara. Ili e jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili e uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne moete sluiti Bogu i bogatstvu."

14 Sve su to sluali farizeji, srebroljupci, i rugali mu se.

15 On im ree: "Vi se pravite pravedni pred ljudima, ali zna Bog srca vaa. Jer to je ljudima uzvieno, odvratnost je pred Bogom."

16 "Zakon i Proroci do Ivana su, a otada se navjeuje kraljevstvo Boje i svatko se u nj silom probija.

17 Lake e nebo i zemlja proi, negoli propasti i jedan potezi Zakona."

18 "Tko god otpusti svoju enu pa se oeni drugom, ini preljub. I tko se god oeni otputenom, ini preljub."

19 "Bijae neki bogata. Odijevao se u grimiz i tanani lan i danomice se sjajno gostio.

20 A neki siromah, imenom Lazar, leao je sav u irevima pred njegovim vratima

21 i prieljkivao nasititi se onim to je padalo s bogataeva stola. ak su i psi dolazili i lizali mu ireve."

22 "Kad umrije siromah, odnesoe ga aneli u krilo Abrahamovo. Umrije i bogata te bude pokopan.

23 Tada u tekim mukama u paklu, podie svoje oi te izdaleka ugleda Abrahama i u krilu mu Lazara

24 pa zavapi: 'Oe Abrahame, smiluj mi se i poalji Lazara da umoi vrak svoga prsta u vodu i rashladi mi jezik jer se strano muim u ovom plamenu.'

25 Ree nato Abraham: 'Sinko! Sjeti se da si za ivota primio dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tjei, a ti se mui.

26 K tome izmeu nas i vas zjapi provalija golema te koji bi i htjeli prijei odavde k vama, ne mogu, a ni odatle k nama prijelaza nema.'"

27 "Nato e bogata: 'Molim te onda, oe, poalji Lazara u kuu oca moga.

28 Imam petero brae pa neka im posvjedoi da i oni ne dou u ovo mjesto muka.'

29 Kae Abraham: 'Imaju Mojsija i Proroke! Njih neka posluaju!'

30 A on e: 'O ne, oe Abrahame! Nego doe li tko od mrtvih k njima, obratit e se.'

31 Ree mu: 'Ako ne sluaju Mojsija i Proroka, nee povjerovati sve da i od mrtvih tko ustane.'"

Continuar Lendo