Connect with us

Bíblia CROAT

Lucas 19

1 I ue u Jerihon. Dok je njime prolazio,

2 eto ovjeka imenom Zakej. Bijae on nadcarinik, i to bogat.

3 elio je vidjeti tko je to Isus, ali ne mogae od mnotva jer je bio niska stasa.

4 Potra naprijed, pope se na smokvu da ga vidi jer je onuda imao proi.

5 Kad Isus doe na to mjesto, pogleda gore i ree mu: "Zakeju, urno sii! Danas mi je proboraviti u tvojoj kui."

6 On urno sie i primi ga sav radostan.

7 A svi koji to vidjee stadoe mrmljati: "ovjeku se greniku svratio!"

8 A Zakej usta i ree Gospodinu: "Evo, Gospodine, polovicu svog imanja dajem siromasima! I ako sam koga u emu prevario, vraam etverostruko."

9 Ree mu na to Isus: "Danas je dolo spasenje ovoj kui jer i on je sin Abrahamov!

10 Ta Sin ovjeji doe potraiti i spasiti izgubljeno!"

11 Kako su oni to sluali, dometnu on prispodobu – zato to bijae nadomak Jeruzalemu i oni mislili da e se umah pojaviti kraljevstvo Boje.

12 Ree dakle: "Neki je ugledan ovjek imao otputovati u daleku zemlju da primi svoje kraljevstvo pa da se vrati.

13 Dozva svojih deset slugu, dade im deset mna i ree: 'Trgujte dok ne doem.'

14 A njegovi ga graani mrzili te poslae za njim poslanstvo s porukom: 'Neemo da se ovaj zakralji nad nama.'"

15 "Kad je on primio kraljevstvo i vratio se, naredi da mu dozovu one sluge kojima je predao novac da sazna to su zaradili."

16 "Pristupi prvi i ree: 'Gospodaru, tvoja mna donije deset mna.'

17 Ree mu: 'Valja, slugo dobri! U najmanjem si bio vjeran, vladaj nad deset gradova!'

18 Doe i drugi govorei: 'Mna je tvoja, gospodaru, donijela pet mna.'

19 I tomu ree: 'I ti budi nad pet gradova!'"

20 "Trei, opet doe govorei: 'Gospodaru, evo ti tvoje mne. Drao sam je pohranjenu u rupcu.

21 Bojao sam te se jer si ovjek strog: uzima to nisi pohranio, anje to nisi posijao.'"

22 "Kae mu: 'Iz tvojih te usta sudim, zli slugo! Znao si da sam ovjek strog, da uzimam to nisam pohranio i anjem to nisam posijao?

23 Zato onda nisi uloio moj novac u novarnicu? Ja bih ga po povratku podigao s dobitkom.'

24 Nato ree nazonima: 'Uzmite od njega mnu i dajte onomu koji ih ima deset.'

25 Rekoe mu: 'Gospodaru, ta ve ima deset mna!'

26 Kaem vam: svakomu koji ima jo e se dati, a od onoga koji nema oduzet e se i ono to ima.

27 A moje neprijatelje – one koji me ne htjedoe za kralja – dovedite ovamo i smaknite ih pred mojim oima!'"

28 Rekavi to, nastavi put uzlazei u Jeruzalem.

29 Kad se priblii Betfagi i Betaniji, uz goru koja se zove Maslinska, posla dvojicu uenika

30 govorei: "Hajdete u selo pred vama. im uete u nj, nai ete privezano magare koje jo nitko nije zajahao. Odrijeite ga i dovedite.

31 Upita li vas tko: 'Zato drijeite?', ovako recite: 'Gospodinu treba.'"

32 Oni koji bijahu poslani otioe i naoe kako im bijae rekao.

33 I dok su drijeili magare, rekoe im gospodari: "to drijeite magare?"

34 Oni odgovore: "Gospodinu treba."

35 I dovedoe ga Isusu i stavie svoje haljine na magare te posjednue Isusa.

36 I kuda bi on prolazio, prostirali bi po putu svoje haljine.

37 A kad se ve bio pribliio obronku Maslinske gore, sve ono mnotvo uenika, puno radosti, poe iza glasa hvaliti Boga za sva silna djela to ih vidjee:

38 "Blagoslovljen Kralj, Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Na nebu mir! Slava na visinama!"

39 Nato mu neki farizeji iz mnotva rekoe: "Uitelju, prekori svoje uenike."

40 On odgovori: "Kaem vam, ako ovi uute, kamenje e vikati!"

41 Kad se priblii i ugleda grad, zaplaka nad njim

42 govorei: "O kad bi i ti u ovaj dan spoznao to je za tvoj mir!

43 Ali sada je sakriveno tvojim oima. Doi e dani na tebe kad e te neprijatelji tvoji opkoliti opkopom, okruit e te i pritijesniti odasvud.

44 Smrskat e o zemlju tebe i djecu tvoju u tebi. I nee ostaviti u tebi ni kamena na kamenu zbog toga to nisi upoznao asa svoga pohoenja."

45 Uavi u Hram, stane izgoniti prodavae.

46 Kae im: "Pisano je: Dom moj bit e Dom molitve, a vi od njega nainiste peinu razbojniku!"

47 I danomice nauavae u Hramu. A glavari su sveeniki i pismoznanci traili kako da ga pogube, a tako i prvaci narodni,

48 ali nikako nai to da uine jer je sav narod visio o njegovoj rijei.

Continuar Lendo