Connect with us

Bíblia ESTONIAN

Lucas 24

1 Aga nädala esimesel päeval puhteajal läksid naised hauale, viies ühes l

2 Ja nad leidsid kivi haualt ära veeretatud.

3 Siis nad läksid sisse, kuid ei leidnud mitte Issanda Jeesuse ihu.

4 Ja kui nad selle pärast kahevahel olid, vaata, siis seisis kaks meest nende k

5 Aga kui naised hakkasid kartma ja oma silmad maha l

6 Tema ei ole siin, vaid on üles t

7 kui Ta teile ütles, et Inimese Poeg antakse patuste inimeste kätte ja lüüakse risti ja kolmandal päeval Ta t

8 Siis nad tuletasid meele Tema s

9 ja läksid tagasi haua juurest ja kuulutasid seda k

10 Aga Maarja Magdaleena ja Johanna ja Maarja, Jakoobuse ema, ja teised nende kaaslased jutustasid seda Apostlitele.

11 Ent need k

12 Aga Peetrus v

13 Ja vaata, kaks nende seast olid minemas selsamal päeval külasse, mis on ligi kuuskümmend vagu maad Jeruusalemast ja mille nimi on Emmaus.

14 Ja nad k

15 Ja nende k

16 Aga nende silmad peeti, nii et nad Teda ei tunnud.

17 Ja Ta ütles neile: „Mis k

18 Aga teine, nimega Kleopas, vastas ning ütles Temale: „Sinaks üksi elad kui v

19 Ta küsis neilt: „Mis?” Aga nad ütlesid Temale: „See, mis sündis Jeesus Naatsaretlasega, Kes oli prohvet, vägev teolt ja s

20 kuidas meie ülempreestrid ja vanemad on annud Ta surma m

21 Ent meie lootsime Tema olevat Selle, Kes Iisraeli rahva lunastab; aga peale selle k

22 Ka m

23 kui nad Tema ihu ei leidnud, tulid nad ja ütlesid endid näinud olevat ka Inglite nägemust, kes ütlevad Tema elavat!

24 Ja m

25 Tema ütles neile: „Oh te m

26 Eks Kristus pidanud seda kannatama ja Oma auhiilgusesse minema?”

27 Ja Ta hakkas peale Moosesest ja k

28 Ja kui nad lähenesid külale, kuhu nad olid minemas, tegi Ta Enese eemale minema.

29 Ja nad käisid Temale peale ning ütlesid: „Jää meie juure, sest

30 Ja sündis, kui Ta nendega lauas istus, et Ta v

31 Siis nende silmad läksid lahti ja nad tundsid Tema ära! Ja Tema kadus nende silmist.

32 Ja nad ütlesid üksteisele: „Eks meie süda p

33 Ja nad t

34 kes ütlesid: „Issand on t

35 Ja nemad ise jutustasid, mis teel oli sündinud ja kuidas nad Tema olid leiva murdmisest ära tunnud.

36 Aga kui nad seda rääkisid, seisis Jeesus ise nende keskel ja ütles neile: „Rahu olgu teile!”

37 Nemad kohkusid ja l

38 Ent Tema ütles neile: „Miks te olete nii väga ehmunud? Ja mispärast t

39 Vaadake Mu käsi ja jalgu, et Mina see olen! Katsuge Mind kätega ja nähke, sest vaimul ei ole liha ega luid, n

40 Ja seda üteldes näitas Ta neile Oma käsi ja jalgu.

41 Aga kui nad r

42 Ja nad panid Tema ette pala küpsetatud kala.

43 Ja Tema v

44 Siis Ta ütles neile: „Need on k

45 Siis Ta avas nende m

46 Ja ta ütles neile: „N

47 ja Tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andekssaamiseks k

48 Teie olete nende asjade tunnistajad!

49 Ja vaata, Mina läkitan teie peale Oma Isa t

50 Siis Ta viis nad välja Betaania lähedale ja t

51 Ja sündis, et Ta neid

52 Ja nemad kummardasid Teda ning läksid tagasi Jeruusalemma suure r

53 ja olid alati pühakojas, tänades Jumalat!

Continuar Lendo