Connect with us

Bíblia ESTONIAN

Lucas 18

1 Aga ta ütles neile tähendamiss

2 Ta ütles: „Ūhes linnas oli kohtunik, kes ei kartnud Jumalat ega häbenenud inimesi.

3 Samas linnas oli ka lesknaine. See tuli ta juure ja ütles: Kaitse mu

4 Ja kaua aega ta ei tahtnud. Kuid pärast ta m

5 siis ometigi, kuna see lesk mind tüütab, muretsen ma temale

6 Siis ütles Issand: „Kuulge, mida see ülekohtune kohtunik ütleb!

7 Kas siis Jumal ei peaks muretsema

8 Ma ütlen teile: Küll ta peatselt muretseb neile

9 Aga ka m

10 „Kaks inimest läks üles pühakotta palvetama: üks oli variser ja teine tölner.

11 Variser seisis ning palus iseeneses n

12 Ma paastun kaks korda nädalas; ma annan kümnist k

13 Aga tölner seisis eemal ega tahtnud oma silmigi t

14 Ma ütlen teile, et see läks alla oma kotta paremini

15 Siis toodi ka lapsukesi Tema juure, et Ta neid puudutaks. Aga seda nähes jüngrid s

16 Jeesus aga kutsus lapsed Enese juure ja ütles: „Laske lapsukesed Minu juure tulla, ärge keelake neid, sest niisuguste päralt on Jumala Riik!

17 T

18 Ja üks ülem küsis Temalt ning ütles: „Hea

19 Aga Jeesus ütles temale: „Miks sa Mind nimetad heaks? Keegi muu ei ole hea kui ainult Jumal.

20 Käsud sa tead: Sa ei tohi abielu rikkuda; sa ei tohi tappa; sa ei tohi varastada; sa ei tohi valet tunnistada; sa pead oma isa ja ema austama!”

21 Aga tema ütles: „Seda k

22 Aga kui Jeesus seda kuulis, ütles Ta temale: „Ūht asja on sulle vaja: müü ära k

23 Aga seda kuuldes sai ta koguni kurvaks; sest ta oli väga rikas.

24 Teda n

25 Sest h

26 Ent kuuljad ütlesid: „Kes siis v

27 Aga Tema ütles: „Mis inimestel on v

28 Siis ütles Peetrus: „Vaata, meie oleme k

29 Aga Tema ütles neile: „T

30 kes mitte mitu korda rohkem tagasi ei saaks selsinasel ajal ja tulevases maailmas igavest elu!”

31 Aga Ta v

32 Sest Ta antakse ära paganate kätte ja Teda naerdakse ja teotatakse ja Tema peale sülitatakse,

33 ja kui nad Teda on rooskadega peksnud, tapavad nad Ta, ja kolmandal päeval Ta t

34 Aga nemad ei saanud midagi aru sellest, ja see k

35 Aga kui Ta Jeerikole lähenes, istus üks pime tee ääres ja kerjas.

36 Kuuldes rahvast mööda minevat, päris ta, mis see peaks olema.

37 Talle teatati: „Jeesus Naatsaretlane läheb mööda!”

38 Siis ta kisendas ning ütles: „Jeesus, Taaveti Poeg, halasta mu peale!”

39 Ja möödaminejad s

40 Jeesus jäi seisma ja käskis talutada teda Enese juure. Kui ta ligidale j

41 „Mis sa tahad, et Ma sulle teeksin?” Tema ütles: „Issand, et ma jälle näeksin!”

42 Ja Jeesus ütles temale: „Näe jälle! Sinu usk on sind aidanud!”

43 Ja kohe ta nägi jälle ja järgis Teda ning andis Jumalale au! Ja seda nähes k

Continuar Lendo