Connect with us

Bíblia ESTONIAN

Lucas 11

1 Ja kui Ta ühes paigas oli palvetamas ja oli l

2 Aga Ta ütles neile: „Kui te palvetate, siis ütelge: Isa! Pühitsetud olgu Sinu nimi; Sinu riik tulgu;

3 meie igapäevane leib anna meile iga päev;

4 ja anna meile andeks meie patud, sest meiegi anname andeks igaühele, kellel on meiega v

5 Ja Ta ütles neile: „Kellel teie seast on s

6 sest mu s

7 Kas tema peaks toast vastama ning ütlema: Ära tee mulle tüli, uks on juba lukus ja mu lapsukesed on minuga voodis; ma ei v

8 Ma ütlen teile, kui ta üles ei t

9 Ka Mina ütlen teile: Paluge, siis antakse teile; otsige, siis te leiate; koputage, siis avatakse teile.

10 Sest igaüks, kes palub, see saab, ja kes otsib, see leiab, ja kes koputab, sellele avatakse.

11 Ent missugune isa on teie seas, kellelt poeg palub kala, et ta annaks sellele kala asemel mao?

12 V

13 Kui nüüd teie, kes olete kurjad, märkate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes Teda paluvad.”

14 Ja kord Ta ajas kurja vaimu välja; ja see oli keeletu. Aga kui kuri vaim oli väljunud, hakkas keeletu rääkima ja rahvahulgad panid seda imeks.

15 Aga m

16 Aga teised kiusasid Teda ning n

17 Ent Tema m

18 Kui saatangi on riius isekeskis, kuidas v

19 Aga kui Mina kurje vaime välja ajan Peeltsebuli abil, kelle abil ajavad teie pojad neid välja? Sellepärast saavad nemad teie kohtum

20 Ent kui Mina kurje vaime välja ajan Jumala s

21 Kui vägev relvastatud mees valvab oma elamut, siis on ta vara rahus.

22 Aga kui temast vägevam peale tuleb ja v

23 Kes Minu poolt ei ole, on Minu vastu; ja kes Minuga ei kogu, see hajutab.

24 Kui rüve vaim on inimesest välja läinud, käib ta mööda p

25 Ja kui ta tuleb, leiab ta selle pühitud ning ehitud olevat.

26 Siis ta läheb ja v

27 Kui Ta seda rääkis, sündis, et üks naine rahva seast t

28 Aga Tema ütles: „Jah,

29 Kui rahvahulki murdu kokku tuli, hakkas Ta k

30 Sest n

31 L

32 Niinive mehed t

33 Ūkski ei süüta küünalt ega pane seda varjule ega vaka alla, vaid küünlajalale, et sissetulijad valgust näeksid.

34 Ihu küünal on su silm. Kui su silm on korras, siis on ka k

35 Katsu siis, et valgus, mis on sinu sees, ei oleks pimedus!

36 Kui nüüd kogu su ihu on valguses, n

37 Kui Tema alles n

38 Aga variser pani imeks, kui ta nägi, et Ta enne söömist ennast ei pesnud.

39 Siis Issand ütles temale: „Teie, variserid, teete küll väljastpoolt puhtaks karika ja vaagna, aga seestpoolt te olete täis rüüstet ja kurjust!

40 Te m

41 Ent andke armuanniks, mis teie sees on, ja vaata, siis on teile k

42 Aga häda teile, variseridele, et te maksate kümnist mündist ja ruudist ja k

43 Häda teile variseridele, et te armastate esimest istet kogudusekodades ja teretusi turgudel!

44 Häda teile, et te olete nagu äravajunud hauad, ja inimesed käivad nende peal, ilma et nad teaksid!”

45 Aga üks käsutundjaist kostis ja ütles Temale: „

46 Ent Tema ütles: „Häda ka teile käsutundjaile, sest te panete inimestele peale rängad koormad ja ise ei puutu ühe oma s

47 Häda teile, et te ehitate prohvetitele hauamärke, aga teie isad on nad tapnud!

48 Nii te olete ise tunnistajad, et teil on hea meel oma isade tegudest; sest nemad tapsid nad, aga teie ehitate nende hauamärke!

49 Sellepärast ütleb ka Jumala tarkus: Ma läkitan nende juure prohveteid ja apostleid, ja nad tapavad m

50 et sellelt sugup

51 Aabeli verest Sakarja verest saadik, kes sai hukka altari ja Jumala koja vahel. T

52 Häda teile käsutundjaile, et te olete ära v

53 Ja kui Ta sealt väljus, hakkasid kirjatundjad ja variserid Teda kangesti kimbutama ja usutlema mitmeis asjus,

54 et kavaldamisega midagi Tema suust kätte saada.

Continuar Lendo