Connect with us

Bíblia GLA2

Lucas 11

1 As haink eh gy-kione, myr v'eh ec padjer ayns ynnyd dy row, tra daag eh jeh, dy dooyrt fer jeh e ostyllyn rish, Hiarn ynsee dooinyn dy ghoaill padjer, myr dynsee Ean myrgeddin da ny ynseydee echeysyn.

2 As dooyrt eh, Tra ghoys shiu padjer, abbyr-jee, Ayr ain t'ayns niau, Casherick dy row dty ennym. Dy jig dty reeriaght. Dty aigney dy row jeant er y thalloo, myr te ayns niau.

3 Cur dooin laa Iurg laa nyn arran gagh laa.

4 As leih dooin nyn beccaghyn; son ta shinyn myrgeddin leih da dy chooilley unnane ta ayns lhiastynys dooin. As ny leeid shin ayns miolagh, agh livrey shin veih olk.

5 As dooyrt eh roo, Quoi jiuish vees carrey echey, as hed huggey ec main-oie, as jir rish, Charrey, eeasee dou three bwilleenyn;

6 Son ta dooinney-mooinjerey dou, va er e yurnah, er jeet hym, as cha vel monney aym dy hoiaghey roish:

7 As freggyr-ee eshyn veih cheu-sthie gra, Ny boir mee: ta'n dorrys nish jeight, as ta my chloan 'sy lhiabbee marym; cha voddym girree dy chur dhyt.

8 Ta mee gra riu, Ga nagh n'irree eh dy chur da, er-coontey dy nee e charrey eh: ny-yeih kyndagh rish yn jeeanid echey, irree eh, as ver eh da whilleen as vees eh ny eme.

9 As ta mish gra riuish, Yeearree-jee, as yiow shiu: shir-jee, as nee shiu feddyn: bee-jee aignagh fosley y gheddyn, as bee eh er ny osley diu.

10 Son ta dy chooilley unnane ta geearree, geddyn: as y fer ta shirrey, feddyn: as eshyn ta aignagh fosley y gheddyn, bee eh er ny osley da.

11 My nee mac arran y hirrey er fer jiuish ta ny ayr, nee clagh ver eh da? ny my hirrys eh eeast, jean eh ayns ynnyd eeast ard-nieu y chur da?

12 Ny my hirrys eh ooh, jeb eh scorpion da?

13 My ta toiggal er-y-fa shen euish, ta olk, kys dy choyrt giootyn mie da nyn gloan; cre-woad smoo nee yn Ayr flaunyssagh eu yn Spyrryd Noo y choyrt dauesyn ta jannoo aghin huggey?

14 As v'eh tilgey magh drogh-spyrryd, as v'eh balloo. As haink eh gy-kione, tra va'n drogh-spyrryd er gholl ass dy loayr y balloo: as ghow yn pobble yindys.

15 Agh dooyrt paart jeu, She liorish Beelzebub, yn ard drogh-spyrryd, t'eh castey drogh-spyrrydyn.

16 As va feallagh elley er-chee prowal eh shirrey er cowrey veih niau.

17 Agh eshyn toiggal ny smooinaghtyn oc dooyrt roo, Ta dy chooilley reeriaght ta girree-magh n'oi hene, er ny choyrt mow: as thie ta n'oi hene goll naardey.

18 As my ta'n jouyl girree-magh n'oi hene, kys nee yn reeriaght echey shassoo? er-y-fa dy vel shiu gra, dy nee liorish Beelzebub ta mish castey drogh-spyrrydyn.

19 As my ta mish liorish Beelzebub castey drogh-spyrrydyn, quoi liorish ta ny mec eu hene dy chastey ad? bee adsyn er-y-fa shen ny briwnyn eu.

20 Agh my ta mish liorish mair Yee tilgey magh drogh-spyrrydyn, fegooish dooyt ta reeriaght Yee er jeet erriuish.

21 Tra ta dooinney-caggee eillit freayll arrey er e hie, ta e chooid sauchey.

22 Agh tra ta fer stroshey na eh soiaghey er, as geddyn yn varriaght, t'eh goaill veih ooilley e eilley, huggey v'eh treishteil, as t'eh rheynn e chooid.

23 Eshyn nagh vel lhiam, t'eh m'oi; as eshyn nagh vel chymsaghey marym, t'eh skeayley.

24 Tra ta'n spyrryd neu-ghlen er gholl ass dooinney, t'eh shooyll trooid faasaghyn fadaneagh, chee aash, agh ayns fardail, eisht t'eh gra, Hem reesht gys my hie, veih haink mee.

25 As tra t'eh cheet, t'eh dy gheddyn eh sceabit as soit magh dy stooamey.

26 Eisht t'eh goll as goaill marish shiaght spyrrydyn elley, ny smessey na eh-hene, as t'ad goll stiagh as cummal ayns shen: as ta stayd yerrinagh yn dooinney shen ny s'doogh na'n toshiaght.

27 As haink eh gy-kione, myr v'eh loayrt ny goan shoh, dy hrog ben dy row jeh'n cheshaght seose e coraa, as dooyrt ee rish, Bannit ta'n vrein ren oo y ymmyrkey, as ny keeaghyn t'ou er yiole.

28 Agh dooyrt eshyn, Dy jarroo foddey s'bannee t'adsyn ta clashtyn goo Yee, as freayll eh.

29 As tra va'n pobble er nyn jaglym chion dy cheilley, ghow eh toshiaght dy ghra, s'drogh y cheeloghe shoh: t'ad shirrey cowrey, as cha bee cowrey er ny choyrt daue, agh cowrey yn phadeyr Jonas.

30 Son myr va Jonas ny chowrey da ny Nineviteyn, er yn aght cheddin neesht vees Mac y dooinney da'n cheeloghe shoh.

31 Nee ben-rein y jiass girree seose ayns briwnys noi deiney yn cheeloghe shoh, as ad y gheyrey: son haink ish veih ardjyn sodjey magh y thallooin dy chlashtyn creenaght Solomon; as cur-my-ner, ta fer syrjey na Solomon ayns shoh.

32 Nee deiney Nineveh girree seose ayns briwnys, as y cheeloghe shoh y gheyrey: son ghow adsyn arrys ec preacheil Yonas; as cur-my-ner, ta fer syrjey na Jonas ayns shoh.

33 Cha vel dooinney erbee, tra t'eh er voaddey cainle, dy choyrt ee ayns ynnyd follit, ny fo saagh; agh ayns cainleyr, dy vod adsyn ta cheet stiagh yn soilshey y akin.

34 Yn tooill ta cur soilshey da'n chorp: shen-y-fa tra ta dty hooill glen, bee dty chorp ooilley ayns slane soilshey: agh tra ta lheamys er dty hooill, bee dty chorp myrgeddin ayns slane dorraghys.

35 Cur twoaie er-y-fa shen nagh bee yn soilshey ta aynyd ny ghorraghys.

36 My ta ooilley dty chorp er-y-fa shen ayns slane soilshey, gyn dorraghys ayns ayrn erbee, bee yn clane sollys, myr t'ou, tra ta soilshey sollys ayd veih cainle,

37 As myr v'eh loayrt, chuir Pharisee dy row eh gys jinnair marish: as hie eh stiagh, as hoie eh sheese gys bee.

38 As tra honnick yn Pharisee shoh, ghow eh yindys nagh niee eh (e laueyn) roish jinnair.

39 As dooyrt y Chiarn rish, Nish ta shiuish Phariseeyn glenney yn cappan as y claare er cheu-mooie: agh ta'n cheu-sthie eu lane dy hranlaase as dy olkys.

40 Gheiney vee-cheaylagh, nagh nee eshyn ren y cheu-mooie, ren y cheu-sthie myrgeddin?

41 Agh cur-jee lheid as t'eu da ny boghtyn: as cur-my-ner, bee dy chooilley nhee glen diu.

42 Agh smerg diuish Phariseeyn: son ta shiu jagheenys mynthey, rue, as dy chooilley horch dy lossreeyn, agh s'beg ta shiu soiaghey jeh briwnys as graih Yee: ad shoh lhisagh shiu v'er n'yannoo, gyn faagail y chooid elley gyn jannoo.

43 Smerg diuish Phariseeyn: son shynney lhieu ny ard-stuill ayns ny kialteenyn, as sleih dy vannaghey diu ayns ny margaghyn.

44 Smerg diuish scrudeyryn as Phariseeyn, chrauee-oalsey: son ta shiu myr oaiaghyn nagh vel ry-akin, as ny deiney ta shooyl harrystoo, cha vel fys oc dy vel ad ayn.

45 Eisht dreggyr fer jeh fir-ynsee yn leigh, as dooyrt eh rish, Vainshter, liorish shen y ghra, t'ou dy oltooan shinyn myrgeddin.

46 As dooyrt eh, Smerg diuish neesht fir-ynsee yn leigh son ta shiu laadey deiney lesh erraghyn doillee dy ve er nyn ymmyrkey, as cha vel shiu hene bentyn rish ny er raghyn lesh unnane jeh nyn meir.

47 Smerg diuish: son ta shiu troggal lhiaghtyn ny phadeyryn, as ny ayraghyn eu ren y varroo ad.

48 Dy firrinagh ta shiu gymmyrkey feanish dy vel shiu lowal jeh jannoo ny ayraghyn eu: son ren adsyn dy jarroo y varroo ad, as ta shiuish coamrey ny lhiaghtyn oc.

49 As shoh yn oyr ta creenaght Yee er ghra, Ver-ym huc phadeyryn, as ostyllyn, as paart jeu nee ad y varroo, as tranlaase y yannoo orroo:

50 Dy vod fuill ooilley ny phadeyryn v'er ny gheayrtey er-dy hoshiaght y theihll v'er ny chooilleeney er y cheeloghe shoh

51 Veih fuill Abel gys fuill Zacharias ren cherraghtyn eddyr yn altar as y chiamble: dy firrinagh ta mee gra riu, dy bee eh er ny chooilleeney er y cheeloghe shoh.

52 Smerg diu fir-ynsee yn leigh: son ta shiu er ghoaill ersooyl ogher yn ysseree: cha jagh shiu stiagh shiu hene, as adsyn va goll stiagh, ren shiu y lhiettal.

53 As tra v'eh er ghra ny reddyn shoh roo, ren ny scrudeyryn as ny Phariseeyn toshiaght dy eginaghey, as dy ghreinnaghey eh dy loayrt jeh ymmodee reddyn:

54 Lhie ayns farkiaght er e hon, as shegin er tayrtyn red ennagh ass e veeal son oyr plaiynt n'oi.

Continuar Lendo