Connect with us

Bíblia GLA2

Lucas 21

1 As yeeagh eh seose, as honnick eh ny berchee tilgey ny giootyn oc ayns kishtey yn stoyr.

2 As honnick eh myrgeddin ben voght treoghe dy row, tilgey ayn daa vite.

3 As dooyrt eh, Ayns firrinys ta mee gra riu, dy vel y ven voght treoghe shoh er hilgey ayn ny smoo na ad ooilley.

4 Son t'ad shoh ooilley ayns nyn balchey er chur gys ourallyn Yee: agh t'eeish myr s'boght ee, er choyrt ayn ooilley ny v'eck dy veaghey er.

5 As myr va paart loayrt jeh'n chiamble, kys ve er ny hoiaghey magh lesh clagh yn aalin, as giootyn, dooyrt eh,

6 Son ny reddyn shoh ta shiu dy akin hig ny laghyn, tra nagh bee faagit un chlagh er clagh elley nagh bee er ny lhieggal.

7 As denee ad jeh, gra, Vainshter, agh cuin vees ny reddyn shoh? as cre vees yn cowrey tra hig ny reddyn shoh gy-kione?

8 As dooyrt eh, Cur-jee twoaie nagh bee shiu er nyn molley: son hig ymmodee ayns m'ennym's, gra, Mish Creest; as ta'n traa tayrn er-gerrey: ny gow-jee shiuish er-y-fa shen geiyrt orroo.

9 Agh tra chlinnys shiu jeh caggaghyn as irree-magh, ny bee aggle erriu: son shegin da ny reddyn shoh hoshiaght cheet gy-kione, agh cha bee yn jerrey foast.

10 Eisht dooyrt eh roo, Nee ashoon girree-magh noi ashoon, as reeriaght noi reeriaght.

11 As bee craaghyn-thallooin mooar ayns ymmodee ynnydyn, as gennaghyn, as crampyn, as shillaghyn agglagh, as bee cowraghyn mooarey veih niau.

12 Agh roish ooilley shoh gowee ad shiu, ss nee ad tranlaase erriu, as livrey ee ad shiu seose gys quaiylyn, as gys pryssoonyn, as bee shiu er nyn goyrt fenish reeaghyn as fir-reill er coontey yn ennym aym's

13 As myr shoh hig shiuish dy ve son feanishyn dooys.

14 Kiare-jee eh- er-y-fa shen ayns nyn gree, gyn shiu dy smooinaghtyn ro-laue cre nee shiu y reggyrt.

15 Son ver-yms diu beeal as creenaght, nagh bee ooilley nyn noidyn son loayrt ny shassoo magh n'oi.

16 As bee shiu er nyn mrah chammah liorish ayraghyn as moiraghyn, as braaragh yn as deiney mooinjerey, as caarjyn; as ver ad er paart eu ve er nyn goyrt gy-baase.

17 As ver yn ymmodee feoh diu er coontey yn ennym aym's.

18 Agh cha jed wheesh reuaig jeh nyn ghing naardey.

19 Fo ooilley nyn seaghyn cum-jee seose nyn gree.

20 As tra hee shiu sheshaghtyn-caggee mygeayrt Jerusalem, eisht toig-jee dy vel y traartys eck er-gerrey.

21 Eisht lhig dauesyn ta ayns Judea, chea gys ny sleityn; as lhig dauesyn ta cheu-sthie jee, cosney ass-jee; as ny lhig dauesyn ta mooie er y cheer cheet stiagh aynjee.

22 Son t'ad shoh laghyn y chooilleeney, son jannoo mie dy chooilley nhee ta scruit.

23 Agh smerg dauesyn ta torragh, as dauesyn ta cur keeagh ayns ny laghyn shen: son bee trimshey mooar ayns y cheer, as corree noi yn pobble shoh.

24 As tuittee ad er foyr y chliwe, as bee ad er nyn ghoaill ersooyl nyn gappeeyn gys dy chooilley ashoon: as bee Jerusalem er ny stampey sheese liorish ny Ashoonee, derrey vees traa ny Ashoonee er ny chooilleeney.

25 As bee cowraghyn ayns y ghrian, as ayns ny rollageyn: as er y thalloo seaghyn er ashoonyn, as angaish; yn faarkey, as ny tonnyn freaney;

26 Creeaghyn deiney gannooinaghey lesh aggle, as lesh jeeaghyn jei ny reddyn ta ry heet er y thalloo: son bee pooaraghyn yn aer er nyn graa.

27 As eisht hee ad Mac y dooinney cheet ayns bodjal lesh pooar as ard-ghloyr.

28 As tra ghoys ny reddyn shoh toshiaght dy heet gy-kione, eisht jeeagh-jee shiuish seose, as trog-jee nyn ghing; son ta'n livrey-ys eu tayrn er-gerrey.

29 As loayr eh roo coraa-dorraghey. Cur-jee my-ner yn billey-figgagh as ooilley ny billjn;

30 Tra t'ad nish cur magh duillagyn, ta shiu fakin as toiggal jiu hene, dy vel y sourey er-gerrey.

31 Myr shen shiuish neesht, tra hee shiu ny reddyn shoh cheet gy-kione, toig-jee dy vel reeriaght Yee er-gerrey.

32 Dy firrinagh ta mee gra riu, Nagh bee yn cheeloghe shoh ec kione, derrey vees ooilley shoh er ny chooilleeney.

33 Nee yn aer as yn ooir cherraghtyn, agh my ghoan's cha jean cherraghtyn.

34 As cur-jee twoaie diu hene, er-aggle ec traa erbee dy bee ny creeaghyn eu rouyr laadit lesh jooid as meshtyrys, as kiarailyn y vea shoh, as myr shoh yn laa shen dy heet erriu doaltattym.

35 Son myr ribbey hig eh er ooilley cummaltee ny hooirey.

36 Bee-jee er nyn dwoaie er-y-fa shen, as bee-jee kinjagh ayns padjer, dy vod shiu ve coontit feeu dy scapail ooilley ny reddyn shoh hig gy-kione, as dy hassoo kiongoyrt rish Mac y dooinney.

37 As ayns y laa v'eh gynsagh 'sy chiamble, as ec yn oie goll magh as goaill aaght ec y chronk ta enmyssit cronk ny Oliveyn.

38 As va ooilley yn pobble cheet huggey dy moghey gys y chiamble, dy eaishtagh rish.

Continuar Lendo