Connect with us

Bíblia BULCARIGRADNT

Lucas 21

1 И като погледна Исус, виде богатите които туряха даровете си в съкровищницата.

2 А виде и некоя сирота вдовица която тури там две лепти.

3 И рече: Истина ви казвам че тая сирота вдовица тури от всичките най много;

4 защото всички тези туриха в даровете Божии от изобилието си; а тя от немането си тури всичкия си имот, колкото имаше.

5 И когато некои си говореха за храма че е украсен с хубави камене и с посвещения, рече:

6 Ще дойдат дни, в които това що гледате нема да остане камик на камик който да се не съсипе.

7 И попитаха го и рекоха: Учителю, а кога ще бъде това? и какво е знамението когато ще бъде това?

8 А той рече: Гледайте да се не прелъстите; защото мнозина ще дойдат в мое име да казват че: Съм аз; и уж времето наближи; но да не отидете след тех.

9 И кога чуете бойове и размирици, да се не убоите; защото първом те требва да бъдат, но не е тутакси свършването.

10 Тогаз им казваше: Че ще възстане народ връх народ, и царство връх царство;

11 и ще бъдат на места големи трусове и глад и мор; още страшилища и знамения големи от небето ще бъдат.

12 А преди всичко това ще турят ръце на вас, и ще ви изгонят, и ще ви предадат на съборища и в тъмници, и ще ви извождат пред царе и пред владетели заради моето име.

13 И това ще ви стане за свидетелство.

14 И тъй, положете на сърцата си да не преговаряте от по-напред що да отвещаете;

15 защото аз ще ви дам уста и мъдрост на която не ще могат да противоречат нито да противостоят всичките ваши противници.

16 И ще бъдете предадени и от родители и братя и роднини и от приятели; и ще умъртвят некои от вас.

17 И от всички ще бъдете ненавиждани заради моето име.

18 Но косъм от главата ви нема да загине.

19 С търпението си придобийте душите си.

20 А кога видите Ерусалим обиколен с войски, тогава знайте че наближи запустението му.

21 Тогаз които са в Юдея да бегат по горите; и които са в сред него да излязат навън, и които са в околностите да не влезват в него.

22 Защото тези са дни на отмъщение за да се изпълни все що е писано.

23 И горко на непразните и на доещите през онези дни! защото ще бъде голема тъга на земята, и гнев Божий връх този народ.

24 И ще да паднат под острото на ножа, и ще бъдат закарани в плен по всичките народи; и Ерусалим ще бъде потъпкуван от езичниците, докле се изпълнят времената на езичниците.

25 И ще бъдат знамения в слънцето и в луната и в звездите, и по земята тъга на народите в недоумието им, и ще шуми морето и вълните.

26 Человеците ще издъхват от страх и от очакване на бедствията които ще постигнат вселенната, защото силите небесни ще се поколебаят.

27 И тогаз ще видят Сина Человеческаго че иде в облак със сила и слава голема.

28 И когато начне да става това, възправете се и подигнете си главите, защото наближава избавлението ви.

29 И рече им притча: Вижте смоковницата и всичките дървета.

30 Когато вече ги виждате че се развиват, знаете от само себе си че е близо вече летото.

31 Така и вие, кога видите това че става, знайте че е близо царството Божие.

32 Истина ви казвам, че нема да премине този род, докато се сбъде всичко това.

33 Небето и земята ще преминат, а моите думи нема да преминат.

34 Но пазете себе си да не би да отегнат сърцата ви от обядене и пиянство и от житейски грижи, и ви постигне напрасно този ден;

35 защото като примка ще дойде на всички които обитават по лицето на всичката земя.

36 За то бъдете будни, и молете се на всеко време, за да се удостоите да избегнете от всичко това което има да бъде, и да предстанете пред Сина Человеческаго.

37 И дене той учеше в храма; а ноще излезваше та нощуваше на гората нарицаема Елеонска.

38 И всичкият народ подраняваха при него в храма да го слушат.

Continuar Lendo