Connect with us

Bíblia BULVEREN

Lucas 21

1 Като повдигна очи, Иисус видя богатите, че пускат даровете си в касата.

2 А видя и една бедна вдовица, че пускаше там две лепти.

3 И каза: Истина ви казвам, че тази бедна вдовица пусна повече от всички;

4 защото всички тези пуснаха в даровете (за Бога) от излишъка си; а тя от немотията си пусна цялото си препитание, което имаше.

5 И когато някои говореха за храма, че е украсен с хубави камъни и посветени дарове, Той каза:

6 Ще дойдат дни, когато от това, което гледате, няма да остане тук камък върху камък, който да не бъде сринат.

7 И Го попитаха, като казаха: Учителю, а кога ще бъде това? И какъв ще бъде белегът, когато предстои да стане това?

8 А Той каза: Внимавайте да не ви подмамят; защото мнозина ще дойдат в Мое Име и ще казват: Аз съм Христос и времето наближи. Да не отидете след тях.

9 И когато чуете за войни и размирици, да не се уплашите, защото тези неща трябва първо да станат, но краят не е веднага.

10 Тогава им каза: Народ ще се повдигне против народ и царство против царство;

11 и ще има големи земетресения и на разни места – глад и епидемии; ще има и ужаси, и големи знамения от небето.

12 А преди да стане всичко това, ще сложат ръце на вас и ще ви преследват, като ви предават на синагоги и в тъмници, и ще ви завеждат пред царе и пред управители заради Моето Име.

13 Това ще се обърне във възможност да свидетелствате.

14 И така, решете в сърцата си да не обмисляте предварително какво ще отговаряте;

15 защото Аз ще ви дам уста и мъдрост, на която всичките ваши противници ще бъдат безсилни да противостоят или противоречат.

16 А ще бъдете предадени дори и от родители и братя, от роднини и приятели; и те ще докарат някои от вас до смърт.

17 И ще бъдете мразени от всички заради Моето Име.

18 Но и косъм от главата ви няма да загине.

19 Чрез твърдостта си придобивайте душите си.

20 А когато видите Ерусалим, че е заобиколен от войски, тогава знайте, че е наближило запустяването му.

21 Тогава онези, които са в Юдея, нека бягат в планините и които са сред града, нека излязат вън, а които са в околностите, да не влизат в него.

22 Защото това са дни на отмъщение, за да се изпълни всичко, което е писано.

23 Но горко на бременните и на кърмещите през онези дни! Защото ще има голямо бедствие в страната и гняв върху този народ.

24 Те ще паднат под острието на меча и ще бъдат откарани в плен по всичките народи; и Ерусалим ще бъде тъпкан от народите, докато се изпълнят времената на езичниците.

25 И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите, които ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните.

26 Хората ще примират от страх и от очакване на онова, което ще постигне вселената, защото небесните сили ще се разклатят.

27 И тогава ще видят Човешкия Син, идещ в облак със сила и голяма слава.

28 А когато започне да става това, се изправете и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.

29 И им каза притча: Погледнете смокинята и всичките дървета.

30 Когато вече покарат, вие, като видите това, сами знаете, че лятото е вече близо.

31 Също така и вие, като видите, че става това, да знаете, че Божието царство е близо.

32 Истина ви казвам, че това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това.

33 Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.

34 Но пазете се, да не би сърцата ви да натегнат от преяждане, пиянство и житейски грижи и онзи ден да ви постигне внезапно;

35 защото той ще дойде като примка върху всички, които живеят по лицето на цялата земя.

36 Но бдете всякога и се молете, за да бъдете намерени достойни да избегнете всичко това, което предстои да стане, и да застанете пред Човешкия Син.

37 И Той всеки ден поучаваше в храма, а всяка нощ излизаше и нощуваше на хълма, наречен Елеонски.

38 А на сутринта целият народ идваше при Него в храма да Го слуша.

Continuar Lendo