Connect with us

Bíblia BULCARIGRADNT

Lucas 1

1 Понеже мнозина предприеха да съчинят повест за съвършено известните нам събития,

2 както ни ги предадоха онези които от начало са били очевидци и служители на словото,

3 виде ми се благословно и мене, който изследвах подробно всичко от начало, да ти пиша наред за това, честити Теофиле,

4 за да познаеш твърдото основание на това учение, в което си поучаван.

5 В дните на Ирода царя Юдейскаго имаше некой си свещеник, от четата Авиева, на име Захария; и жена му от дъщерите Ааронови, и името й Елисавета.

6 Те и двамата беха праведни пред Бога, и ходеха безпорочно във всичките заповеди и постановления Господни.

7 И немаха чедо, понеже Елисавета бе неплодна, а и двамата беха заматорели във възрастта си.

8 И като свещенсвуваше той пред Бога в реда на четата си,

9 по обичая на свещенството падна жребие нему да влезе в храма Господен и да покади.

10 И в часа на каденето всичкото множество на народа от вън беше на молба.

11 И яви му се ангел Господен стоещ от десно на кадилния олтар.

12 И Захария като го виде, смути се и страх нападна на него.

13 И рече му ангелът: Не бой се, Захарие; защото послуша ти се молбата; и жена ти Елисавет ще ти роди син, и ще му наречеш името Иоан.

14 И ще ти бъде радост и веселие, и мнозина ще се възрадват за неговото рождение.

15 Защото ще бъде велик пред Бога; и вино и сикера нема да пие; и ще се изпълни с Духа Светаго още от утробата на майка си.

16 И ще възвърне мнозина от синовете Израилеви КЪ Господа технаго Бога.

17 И той ще предиде пред него в дух и сила Илиина, за да възвърне сърцата на бащите КЪ чадата, и непокорните КЪ мъдруванието на праведните, за да приготви Господу народ предразположен.

18 И рече Захария на ангелът: По какво ще позная това? защото аз съм стар, и жена ми заматорела в дните си.

19 А отговори ангелът и рече му: Аз съм Гавриил който предстоя пред Бога; и праведен съм да ти говоря, и да ти благовестя това.

20 И, ето, ще мълчиш и не ще можеш да говориш, до денят в който ще бъде това, защото не хвана вера на думите ми, които ще се сбъдат на времето си.

21 И народът чакаше Захария; и чудеха се че се бавеше в храма.

22 А когато излезе, не можеше да им продума, и разумеха че е видение видел в храма, и той им киваше, и оставаше нем.

23 И като се изпълниха дните на службата му, отиде у дома си.

24 А след тия дни зачна жена му Елисавет, и таеше се пет месеца и думаше:

25 Така ми стори Господ в дните в които пригледна да отнеме укорът ми измежду человеците.

26 А в шестият месец проводен бе ангел Гавриил от Бога в град Галилейски, на който името е Назарет,

27 при една девица сгодена за мъж на име Иосиф, от дома Давидов, а името на девицата Мариам.

28 И като влезе ангелът при нея, рече: Радвай се благодатная! Господ е с тебе: благословена си ти между жените.

29 А тя щом го виде смути се от думата му и размишляваше какво ще бъде това поздравление.

30 И рече й ангелът: Не бой се, Мариам; защото си намерила благодат у Бога.

31 И ето ще зачнеш в утробата си, и ще родиш син, и ще наречеш името му ИСУС.

32 Той ще бъде велик, и Син на Вишнаго ще се нарече; и ще му даде Господ Бог престола на отца му Давида;

33 И ще царува над дома Яков във веки, и царството му не ще да има край.

34 И рече Мариам на ангела: Как ще бъде това? понеже мъж не зная?

35 И отговори ангелът, и рече й: Дух Светий ще дойде върху ти, и сила на Вишнаго ще те осени; за това и светото което се ражда от тебе, Син Божий ще се нарече.

36 И ето, твоята сродница Елисавет, и тя в старините си зачена син, и този е шестий месец за нея, която се неплодна казваше;

37 защото нема у Бога невъзможно нещо.

38 И рече Мариам: Ето рабинята Господня; нека ми бъде по твоята дума. И отиде си от нея ангелът.

39 И стана Мариам през тези дни, та отиде бързом КЪ планинската страна в град Юдов;

40 И влезе в дома Захариин и поздрави Елисавет.

41 И щом чу Елисавет поздравлението Мариино, възигра младенецът в утробата й, и изпълни се Елисавет с Духа Светаго;

42 и възгласи с глас голем и рече: Благословена ти в жените, и благословен плодът на твоята утроба.

43 И от къде ми е това, да дойде при мене майката на Господа моего?

44 Защото, ето, щом дойде гласът на поздравлението ти в ушите ми, възигра радостно младенецът в утробата ми.

45 И блажена която е повервала, че ще се сбъде реченото й от Господа.

46 И рече Мариам: Величае душата ми Господа,

47 и възрадва се духът ми в Бога спасителя моего

48 Защото пригледа на смирението на рабинята си; и, ето, от нине ще ме ублажават всичките родове.

49 Защото Силният ми стори величие, и свето е неговото име,

50 и неговата милост е от род в род върх тези които му се боят.

51 Сътвори сила със своята мишца; разпръсна горделивите с мислите на сърцето им.

52 Свали силните от престолите им, и въздигна смирените.

53 Гладните изпълни с добрини, а богатите отпрати празни.

54 Помогна на Израиля своят раб, като помена милостта си,

55 (като говори на отците ни,) на Авраама и на семето негово до века.

56 И седе Мариам с нея до три месеца; и се завърна у дома си.

57 А Елисавета се изпълни времето й да роди; и роди син.

58 И чуха съседите и роднините й, че е възвеличил Господ своята КЪ нея милост, и радваха се с нея.

59 И в осмия ден дойдоха да обрежат детето, и наричаха го, по бащиното му име, Захария.

60 И отговори майка му, и рече: Не, но ще се нарече Иоан.

61 И рекоха й че: Никой нема в рода ти който да се нарича с това име.

62 И киваха на баща му как би искал той да го нарече.

63 А той поиска дъсчица, и написа тези думи: Иоан е името му. И почудиха се всички.

64 И тоз час се отвориха устата му и езикът му; и говореше и благославяше Бога.

65 И нападна страх на всичките им съседи, и по всичката планинска страна на Юдея приказваше се за всичко това.

66 И всички които чуха, туриха това на сърцето си и казваха: Какво ли ще бъде това отроче? И ръката Господня беше с него.

67 И отец му Захария изпълни се Духом Светим; и пророкува и рече:

68 Благословен Господ Бог Израилев, защото посети и стори избавление на своя народ,

69 и въздигна нам рог на спасение в дома на Давида раба своего,

70 (както говори чрез устата на светите свои от века пророци,)

71 освобождение от враговете наши, и от ръката на всички които ни ненавиждат,

72 да стори милост с отците наши, и да помене светия свой завет,

73 клетвата с която се закле на отца ни Авраама,

74 да даде нам, освободени от ръката на враговете наши, да му служим без страх,

75 в светост и правда пред него през всичките дни на живота си.

76 И ти, отроче, пророк на Вишнаго ще се наречеш; защото ще предидеш пред лицето Господне, да приготвиш пътищата му;

77 за да дадеш на неговия народ да познаят спасение, чрез прощаване на греховете им,

78 за милосърдието на милостта на Бога нашего, с която ни посети зора от висотата,

79 да осияе седещите в тъмнина и в сенка смъртна, така щото да управи нозете ни в път на мир.

80 А детето растеше и укрепяваше се духом; и в пустините беше до денят на явлението си на Израиля.

Continuar Lendo