Connect with us

Bíblia ESTONIAN

Lucas 17

1 Ja Ta ütles oma jüngritele: „V

2 Sellele oleks tulusam, et veskikivi pandaks temale kaela ja ta visataks merre, kui et ta pahandaks ühe neist pisukesist.

3 Pidage endid silmas! Kui su vend pattu teeb, siis noomi teda; ja kui ta kahetseb, anna talle andeks.

4 Ja kui ta seitse korda päevas eksib su vastu ja seitse korda päevas pöördub su poole ning ütleb: Ma kahetsen! siis anna temale andeks!”

5 Ja Apostlid ütlesid Issandale: „Kasvata meie usku!”

6 Aga Issand ütles: „Kui teil usku oleks sinepiivakese v

7 Aga kes teie seast, kellel sulane on kündmas v

8 Eks ta pigemini ütle temale: Valmista, mida ma

9 Kas ta seda sulast tänab, et see tegi, mida kästi?

10 N

11 Ja sündis, kui Ta oli teel Jeruusalemma, et Ta läks Samaaria ja Galilea vahelt läbi.

12 Ja kui Ta saabus ühte alevisse, tulid Temale vastu kümme pidalit

13 ja nad t

14 Neid nähes ütles ta neile: „Minge ja näidake endid preestritele!” Ja kui nad läksid, said nad puhtaks.

15 Aga üks nende seast, nähes enese terveks saanud olevat, läks tagasi ja andis Jumalale suure häälega au

16 ja heitis Tema jalge ette silmili maha ja tänas Teda. Ja see oli samaarlane.

17 Aga Jeesus kostis ning ütles: „Eks kümme ole saanud puhtaks? Ent kus on need üheksa?

18 Kas muid ei ole leitud, kes oleksid tulnud tagasi Jumalale au andma, kui aga see muulane?”

19 Ja Ta ütles temale: „T

20 Aga kui variserid Temalt küsisid, millal tuleb Jumala Riik, vastas Ta neile ning ütles: „Jumala riik ei tule tähelepanu äratades;

21 ei ütelda ka mitte: Vaata siin! v

22 Ja Ta ütles jüngritele: „Päevad tulevad, mil te himustate näha üht Inimese Poja päevist, ja te ei näe mitte!

23 Siis üteldakse teile: Vaata siin! v

24 Sest otsegu välk, mis sähvatab teisel pool taeva serval ja paistab teisele poole taeva servale, n

25 Kuid enne Ta peab palju kannatama ja sellesinase sugup

26 Ja n

27 nad s

28 Samuti ka, nagu oli Loti päevil: nad s

29 aga sel päeval, mil Lott väljus Soodomast, sadas tuld ja väävlit taevast ning hävitas nad k

30 Otse nii peab olema sel päeval, mil Inimese Poeg ilmub!

31 Kes sel päeval on katusel ja kelle riistad on toas, ärgu see tulgu maha neid v

32 M

33 Kes oma hinge püüab säästa, see kaotab selle, ja kes selle kaotab, see hoiab selle elus!

34 Ma ütlen teile, selsamal ööl on kaks ühes voodis: üks v

35 kaks naist jahvatavad üheskoos: üks v

36 kaks meest on väljal: üks v

37 Ja nad vastasid ning ütlesid Temale: „Kus, Issand?” Aga Ta ütles neile: „Kus on korjus, sinna kogunevad ka kotkad!”

Continuar Lendo