Connect with us

Bíblia CROAT

Isaías 5

1 Zapjevat u svojemu dragome, pjesmu svog ljubljenog njegovu vinogradu. Moj je dragi imao vinograd na breuljku rodnome.

2 Okopa ga, iskri kamenje, posadi ga lozom plemenitom. Posred njega kulu on podie i u nj tijesak metnu. Nadae se da e uroditi groem, a on izrodi vinjagu.

3 Sad, itelji jeruzalemski i ljudi Judejci, presudite izme' mene i vinograda mojega.

4 to jo mogoh uiniti za svoj vinograd a da nisam uinio? Nadah se da e uroditi groem, zato vinjagu izrodi?

5 No sad u vam rei to u uiniti od svog vinograda: plot u mu soriti da ga opustoe, zidinu razvaliti da ga izgaze.

6 U pusto u ga obratiti, ni obrezana ni okopana, nek' u dra i trnje sav zaraste; zabranit u oblacima da dade nad njime.

7 Vinograd Jahve nad Vojskama dom je Izraelov; izabrani nasad njegov ljudi Judejci. Nadao se pravdi, a eto nepravde, nadao se pravinosti, a eto vapaja.

8 Jao vama koji kuu kui primiete i polje s poljem sastavljate, dok sve mjesto ne zauzmete te postanete jedini u zemlji.

9 Na ui moje ree Jahve nad Vojskama: "Doista, mnoge e kue opustjeti, velike i lijepe, bit e bez itelja.

10 Deset rali vinograda dat e samo bavicu, mjera sjemena dat e samo mjericu."

11 Jao onima to ve jutrom na uranku estokim se piem zalijevaju i kasno nou sjede vinom raspaljeni.

12 Na gozbama im harfe i citare, bubnjevi i frule uz vino, a za djelo Jahvino ne mare, ne gledaju djelo ruku njegovih.

13 Stoga e u ropstvo narod moj odvesti, jer nema razumnosti, odlinici njegovi od gladi e umirati, puk njegov od ei e gorjeti.

14 Da, Podzemlje e razvaliti drijelo, razjapit e ralje neizmjerne da se u njih strmoglave odlinici mu i mnotvo sa svom grajom i veseljem!

15 Smrtnik e nikom poniknuti, ponizit' se ovjek, oborit e se pogled silnih.

16 Jahve nad Vojskama uzvisit e se sudom, i Bog e sveti otkrit' svetost svoju.

17 Jaganjci e pasti kao na panjacima, a jarci e brstiti po ruevinama bogatakim.

18 Jao onima koji na se krivnju vuku volovskom uadi i grijeh kolskim konopcem –

19 onima to govore: "Neka pohiti, neka potee s djelom svojim da bismo ga vidjeli, neka se priblii i zavri naum Sveca Izraelova da bismo znali!"

20 Jao onima koji zlo dobrom nazivaju, a dobro zlom, koji od tame svjetlost prave, a od svjetlosti tamu, koji gorko slatkim ine, a slatko gorkim!

21 Jao onima koji su mudri u svojim oima i pametni sami pred sobom!

22 Jao onima koji su jaki u vinu i junaci u mijeanju jakih pia;

23 onima koji za mito brane krivca, a pravedniku uskrauju pravdu!

24 Zato, kao to plameni jezici prodiru slamu i kao to nestaje suha trava u plamenu, tako e korijen njihov istrunuti, poput praha razletjet' se pupoljak njihov, jer odbacie Zakon Jahve nad Vojskama i prezree rije Sveca Izraelova.

25 Zato se raspali gnjev Jahvin protiv njegova naroda, i on die ruku na nj i udari ga te se potresoe gore: trupla njihova lee k'o smee po ulicama, ali gnjev se njegov jo ne smiri, ruka mu je sveer podignuta.

26 On podie stijeg ratni narodu dalekom, zazvidi mu na kraj zemlje, i gle: brzo, spremno hita.

27 U njemu nema trudna ni sustala, ni dremljiva niti snena, oko boka pojas ne otpasuje, na obui ne drijei remena.

28 Strijele su mu dobro zailjene, lukovi mu svi zapeti, kremen su kopita konja njegovih, vihor su tokovi bojnih mu kola.

29 Rika mu je k'o u lava i rie k'o lavovi mladi, rei, grabi plijen i odnosi, a nikoga da mu ga istrgne.

30 U dan onaj reat e na njega k'o to more bui. Pogleda li zemlju – sve tmina, tjeskoba, svjetlost proguta tmina oblana.

Continuar Lendo