Connect with us

Bíblia CROAT

Isaías 48

1 ujte ovo, kuo Jakovljeva, vi koji se zovete imenom Izraelovim i koji ste izili iz voda Judinih! Vi koji se Jahvinim imenom kunete i slavite Boga Izraelova, ali ne u istini i pravdi.

2 Jer vi se nazivate po Svetome gradu i oslanjate se na Boga Izraelova, Jahve nad Vojskama njemu je ime.

3 Dogoaje prole odavna sam navijestio, iz mojih su izili usta i ja sam ih objavio, uinih brzo, i zbi se.

4 Jer znao sam da si tvrdokoran, da ti je ija ila gvozdena i elo da ti je mjedeno.

5 Zato sam ti ve onda navijestio, javio ti prije nego to se zbilo, da ne bi rekao: "Moj kip uini to, rezani moj lik i ljeveni kip zapovjedie tako!"

6 uo si i vidio sve to; zar ne priznaje? A sada navijestit u ti neto novo, otajno, to jo ne zna;

7 ovog je trena stvoreno, a ne odavna, o tome dosad nisi nita uo, da ne bi rekao: "Znao sam."

8 Nisi o tome uo ni znao, niti se uho tvoje prije otvorilo, jer znadoh da e se iznevjeriti i da te od utrobe majine zovu otpadnikom.

9 Radi imena svoga odgaah svoj gnjev, radi asti svoje susprezah se da te ne unitim.

10 Gle, proistio sam te poput srebra, iskuao te u talioniku nevolje.

11 Sebe radi inih tako, sebe radi! Ta zar da se ime moje obeasti? Slave svoje drugome ne dam!

12 uj me, Jakove, Izraele, koga sam pozvao: Ja jesam, ja sam prvi, ja sam i posljednji.

13 Ruka moja zemlju utemelji, desnica mi razape nebesa. Pozovem ih samo, i odmah dolaze.

14 Saberite se svi i ujte: tko je od njih to prorekao? "Onaj koga Jahve ljubi ispunit e volju moju nad Babilonom i nad potomstvom kaldejskim."

15 Ja rekoh i pozvah ga, vodih ga i pomogoh u naumu.

16 Pristupite k meni i poujte ovo: "Od poetka nisam vam govorio tajno, i kad se zbivalo, bijah ondje." – "A sada me Gospod Jahve alje s duhom svojim."

17 Ovako govori Jahve, otkupitelj tvoj, Svetac Izraelov: "Ja, Jahve, Bog tvoj, tvojem dobru te uim, vodim te putem kojim ti je ii.

18 O, da si pazio na zapovijedi moje, kao rijeka srea bi tvoja bila, a pravda tvoja kao morski valovi!

19 Potomstva bi tvojeg bilo kao pijeska, a poroda utrobe tvoje kao njegovih zrnaca! Nikad ti se ime ne bi zatrlo niti izbrisalo preda mnom!"

20 Izaite iz Babilona, bjeite iz Kaldeje! Glasno kliui, kazujte, objavljujte, do nakraj zemlje razglasite! Govorite: "Jahve je otkupio slugu svoga Jakova!

21 Nisu eali dok ih je kroz pustinju vodio; iz stijene je za njih vodu izbio, rascijepio je peinu i potekla je voda."

22 "Nema mira opakima," kae Jahve.

Continuar Lendo