Connect with us

Bíblia CROAT

Isaías 13

1 Prorotvo o Babilonu koje vidje Izaija, sin Amosov.

2 Na goletnu brdu dignite zastavu, viite im iz sveg grla. Maite rukom neka dou na vrata kneevska.

3 Zapovijed dadoh svetim svojim ratnicima, gnjevu svom pozvah svoje junake koji slave velianstvo moje.

4 uj! agor na gorama kao od silna naroda. uj! Buka kraljevstava, sakupljenih naroda. To Jahve nad Vojskama za boj vojsku pregleda.

5 Iz daleka kraja, s granica neba dolaze oni – Jahve i orua gnjeva njegova – da svu zemlju poharaju.

6 Kukajte, jer je blizu Jahvin dan, k'o pohara dolazi od Svemonog.

7 I sve ruke stog' malaku … Svako ljudsko srce klone,

8 strava ih je obrvala, trudovi boli ve ih spopadaju i gre se k'o rodilja. U prepasti jedan drugog motre, lica su im poput plamena.

9 Dolazi nesmiljeni Jahvin dan – gnjev i jarost – da u pusto zemlju prometne, da istrijebi iz nje grenike.

10 Jer nebeske zvijezde a ni tapci nee vie sjati svjetlou, pomrat e sunce ishodei i mjesec nee vie svijetliti.

11 Kaznit u svijet za zlou, bezbonike za bezakonje, dokrajit u ponos oholih, poniziti nadutost silnika.

12 Rjei e biti ovjek neg' eeno zlato, rjei samrtnik od zlata ofirskog.

13 Nebesa u potresti, maknut e se zemlja s mjesta od srdbe Jahve nad Vojskama u dan kad se izlije gnjev njegov.

14 I tada, kao gazela preplaena, kao ovce koje nitko ne prikuplja, svatko e se vratit' svom narodu, svatko e u zemlju svoju pobjei.

15 Koga stignu, probost e ga: koga uhvate, maem e sasjei;

16 pred oima smrskat e im dojenad, opljakati kue, silovati ene.

17 Gle, podiem na njih Medijce to ne cijene srebra i preziru zlato.

18 Svi e mladii biti pokoeni, sve djevojke zatrte. Na plod utrobe nee se smilovati, nad djecom im se oko nee saaliti.

19 Babilon, ures kraljevstava, ures i ponos kaldejski, bit e k'o Sodoma i Gomora kad ih Bog zatrije.

20 Nikad se vie nee naseliti, od koljena do koljena ostat e nenapuen. Arapin ondje nee dizati atora, nit' e pastiri ondje poivati.

21 Poivat e ondje zvijeri pustinjske, sove e im napuniti kue, nojevi e ondje stanovati, jarci plesati.

22 Hijene e zavijati iz njegovih palaa, a aglji iz raskonih dvorova… Vrijeme se njegovo blii, dani mu se nee produiti.

Continuar Lendo