Connect with us

Bíblia CROAT

Isaías 43

1 Sada ovako govori Jahve, koji te stvorio, Jakove, koji te sazdao, Izraele: "Ne boj se, jer ja sam te otkupio; imenom sam te zazvao: ti si moj!

2 Kad preko vode prelazi, s tobom sam; ili preko rijeke, nee te preplaviti. Poe li kroz vatru, nee izgorjeti, plamen te opaliti nee.

3 Jer ja sam Jahve, Bog tvoj, Svetac Izraelov, tvoj spasitelj. Za otkupninu tvoju dajem Egipat, mjesto tebe dajem Ku i ebu.

4 Jer dragocjen si u mojim oima, vrijedan si i ja te ljubim. Stog i dajem ljude za tebe i narode za ivot tvoj.

5 Ne boj se jer ja sam s tobom. S istoka u ti dovest' potomstvo i sabrat u te sa zapada.

6 Rei u sjeveru: 'Daj mi ga!' a jugu 'Ne zadravaj ga!' Sinove mi dovedi izdaleka i keri moje s kraja zemlje,

7 sve koji se mojim zovu imenom i koje sam na svoju slavu stvorio, koje sam sazdao i nainio."

8 Izvedi narod slijep, premda oi ima, i gluh, premda ui ima.

9 Neka se saberu sva plemena i neka se skupe narodi. Tko je od njih to prorekao i davno navijestio? Nek' dovedu svjedoke da se opravdaju, neka se uje da se moe rei: "Istina je!"

10 Jer vi ste mi svjedoci, rije je Jahvina, i moje sluge koje sam izabrao, da biste znali i vjerovali i uvidjeli da sam to ja. Prije mene nijedan bog nije bio nainjen i nee poslije mene biti.

11 Ja, ja sam Jahve, osim mene nema spasitelja.

12 Ja sam prorekao, spasio i navijestio, i nema meu vama tuinca! Vi ste mi svjedoci, rije je Jahvina, a ja sam Bog

13 od vjenosti – ja jesam! I nitko iz ruke moje ne izbavlja; to uinim, tko izmijeniti moe?

14 Ovako govori Jahve, otkupitelj va, Svetac Izraelov: "Radi vas poslah protiv Babilona, oborit u prijevornice zatvorima i Kaldejci e udarit u kukanje.

15 Ja sam Jahve, Svetac va, stvoritelj Izraelov, kralj va!"

16 Ovako govori Jahve, koji put po moru naini i stazu po vodama silnim;

17 koji izvede bojna kola i konje, vojsku i junake, i oni padoe da vie ne ustanu, zgasnue, kao stijenj se utrnue.

18 Ne spominjite se onog to se zbilo, nit' mislite na ono to je prolo.

19 Evo, inim neto novo; ve nastaje. Zar ne opaate? Da, put u napraviti u pustinji, a staze u pustoi.

20 Slavit e me divlje zvijeri, aglji i nojevi, jer vodu u stvorit' u pustinji, rijeke u stepi, da napojim svoj narod, izabranika svoga.

21 I narod koji sam sebi sazdao moju e kazivati hvalu!

22 Ali me ti, Jakove, nisi zazvao, niti si se zamorio oko mene, Izraele!

23 Nisi mi prinosio ovce za paljenicu, nisi me astio rtvama. A ja te silio nisam na prinose, nisam ti dodijavao itui kada.

24 Nisi mi kupovao za novac trsku, nisi me sitio salom svojih rtava; nego si me grijesima svojim muio, bezakonjem svojim dosaivao mi.

25 A ja, ja radi sebe opaine tvoje briem i grijeha se tvojih ne spominjem.

26 Podsjeti me, zajedno se sporimo, govori ti da se opravda.

27 Prvi je otac tvoj sagrijeio, posrednici tvoji od mene se odmetnuli,

28 knezovi su tvoji oskvrnuli Svetite. Tad izruih Jakova prokletstvu, i poruzi Izraela.

Continuar Lendo