Connect with us

Bíblia CROAT

Isaías 19

1 Prorotvo o Egiptu. Gle, Jahve sjedi na brzu oblaku, u Egipat dolazi. Dru pred njim idoli egipatski, u njedrima premire srce Egipana.

2 Podbost u Egipane protiv Egipana, i brat e se s bratom svojim boriti, drug s drugom, grad s gradom, a kraljevstvo s kraljevstvom.

3 Egiptu se pamet muti, ja spreavam njegove naume; oni trae idole i vrae, opsjenare i gatare.

4 Egipane ja predajem u ruke gospodaru okrutnu, kralj silovit njima e vladati – rije je Jahve nad Vojskama.

5 Nestat e vode iz mora, presahnut e i presuiti Rijeka,

6 zaudarat e prokopi, spast e rukavci Rijeke egipatske i presuiti. Uvenut e trska i sita,

7 sva zelen pokraj Nila; usahnut e na Nilu svi usjevi, propast e, rasprit' se, ieznuti.

8 Tuit e ribari, kukat e svi to u Nil udicu bacaju; jadikovat e oni to u vodi mreu razapinju.

9 Postidjet e se lanari, grebenari i tkai bijela tkanja.

10 Snudit e se tkalci, rastuiti radnici.

11 Pravi su luaci knezovi soanski, mudri savjetnici faraonovi glupo svjetuju; kako se usuujete rei faraonu: "Uenik sam mudraca, uenik drevnih kraljeva?"

12 Ta gdje su tvoji mudraci? Nek' ti dojave i obznane to je Jahve nad Vojskama nakanio s Egiptom.

13 Ludi su knezovi taniki, prevareni knezovi memfiki, oni zavode Egipat, glavare njegovih plemena.

14 U njih je ulio Jahve duh vrtoglavi te zavode Egipat u svakom mu inu da tetura k'o pijanac kada bljuje.

15 U Egiptu vie ne moe uspjeti nita od onog to ine glava i rep, palma i sita.

16 U onaj e dan Egipani postati kao ene, drhtat e i strepiti od zamaha ruke Jahve nad Vojskama kojom e zamahnuti na njih.

17 Zemlja e Judina biti na uas Egiptu; kad god je se sjeti, strah e ga obuzeti zbog onoga to je Jahve nad Vojskama protiv njega naumio.

18 U onaj e se dan u zemlji egipatskoj pet gradova to govore kanaanskim jezikom zakleti Jahvi nad Vojskama; jedan e se od njih zvati Ir Hahres.

19 U onaj e dan biti rtvenik Jahvin usred zemlje egipatske i stup posveen Jahvi blizu granice njegove.

20 To e Jahvi nad Vojskama biti znak i svjedoanstvo u egipatskoj zemlji. Kad zazovu Jahvu protiv tlaitelja, on e im poslati spasitelja i vou da ih izbavi.

21 I objavit e se Jahve Egipanima, i u onaj e dan Egipani spoznati Jahvu; sluit e mu rtvama i prinosima, zavjetovat e se i izvravati zavjete.

22 Jahve e teko udariti Egipane, ali e ih iscijeliti; obratit e se oni Jahvi i on e ih usliiti i iscijeliti.

23 U onaj e dan ii cesta od Egipta do Asirije. Asirci e dolaziti u Egipat, a Egipani u Asiriju. Egipat i Asirija sluit e Jahvi.

24 U onaj e dan Izrael, trei s Egiptom i Asirijom, biti blagoslovljen usred zemlje.

25 Jahve nad Vojskama blagoslovit e ga: "Nek' je blagoslovljen", rei e, "moj narod egipatski, djelo mojih ruku Asirija i batina moja Izrael."

Continuar Lendo